Graduació de la primera promoció del grau de Seguretat

Moment de l'acte de graduació.
Moment de l'acte de graduació.
Acadèmic
(23/10/2018)

La primera promoció del grau de Seguretat, que imparteix lʼInstitut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) com a centre adscrit a la Universitat de Barcelona, ha celebrat aquesta tarda el seu acte de graduació al Paranimf de lʼEdifici Històric de la UB.

Moment de l'acte de graduació.
Moment de l'acte de graduació.
Acadèmic
23/10/2018

La primera promoció del grau de Seguretat, que imparteix lʼInstitut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) com a centre adscrit a la Universitat de Barcelona, ha celebrat aquesta tarda el seu acte de graduació al Paranimf de lʼEdifici Històric de la UB.

Lʼacte lʼha presidit el rector de la UB, Joan Elias, acompanyat de la directora de lʼISPC, Montserrat Royes. També hi ha intervingut el cap dels estudis del grau, Josep Baqués, així com el primer alumne de la promoció, Abel Vázquez.

En conjunt, sʼhan graduat trenta-sis estudiants, el 25 % dels quals són dones i el 75 %, homes. Gairebé la meitat dels alumnes (47,2 %) va accedir als estudis a través de les provés dʼaccés a la Universitat. Lʼedat mitjana dels estudiants és de 25,3 anys.

El grau de Seguretat es va iniciar el 2014 com una nova titulació en el sistema universitari català fruit dʼun projecte de país, que connecta el sistema universitari amb lʼempresarial i lʼinstitucional i que ho fa a partir dʼuna iniciativa del Govern.

Lʼobjectiu del grau és preparar l'alumnat per exercir les competències relacionades amb el coneixement de la seguretat des dʼun punt de vista holístic. Es tracta de dotar el nostre país de professionals amb formació superior de nivell universitari per tal que puguin desenvolupar la seva activitat com a analistes i gestors de la seguretat.

El grau tracta la seguretat des de diverses aproximacions: des dels riscos dʼactivitats delictives fins a les catàstrofes naturals o les inseguretats energètiques i alimentàries. A més, ho fa des dʼuna perspectiva transnacional, ja que els riscos estan vinculats cada cop més a la societat global. De la mateixa manera, cal dir que tracta la seguretat com una qüestió estratègica en la competitivitat de les empreses. En aquest sentit sʼaprofundeix ─més enllà del coneixement del sistema de seguretat pública─ en la seguretat corporativa.

Aquest curs 2018-2019, hi ha matriculats al grau un total de 288 alumnes. Amb el desenvolupament dels estudis sʼha reforçat de manera especial la vinculació amb el món professional, tant en lʼàmbit públic com privat, amb la finalitat de facilitar la realització de les pràctiques de lʼalumnat, així com la inserció laboral dels graduats i graduades. En aquest sentit, sʼhan signat convenis de cooperació educativa amb trenta-cinc empreses i institucions diferents.

El grau sʼestructura en 240 crèdits, organitzats en quatre cursos de dos semestres cadascun. El primer curs proporciona la formació bàsica relacionada amb les ciències socials i jurídiques (10 assignatures, 60 crèdits); en el segon i tercer cursos sʼimparteixen 20 assignatures obligatòries, 120 crèdits. En el quart curs hi ha 18 crèdits obligatoris (1 assignatura i el treball final de grau) i totes les assignatures optatives que els estudiants poden triar per cursar la menció de seguretat corporativa o la menció de seguretat internacional, o bé no cursar cap menció i seguir un itinerari propi. Sʼofereixen eines per a la investigació i es dota de recursos els estudiants per desenvolupar la seva tasca professional.

Dʼaquesta manera, lʼISPC, que integra lʼEscola de Policia i lʼEscola de Bombers i Protecció Civil, es consolida com a centre universitari.