Francisco Sánchez Montero, nou gerent de la Universitat de Barcelona

Francisco Sánchez Montero.
Francisco Sánchez Montero.
Institucional
(27/04/2017)

Francisco Sánchez Montero ha estat nomenat nou gerent de la Universitat de Barcelona pel rector, Joan Elias, després de lʼacord del Consell Social de la UB, reunit ahir, dimecres 26 dʼabril. Durant lʼacte de presentació al Consell de Govern avui dijous, el rector ha agraït al gerent sortint, Jordi Codina, la seva tasca i dedicació els darrers tres anys, la seva «elegància impecable» i la seva col·laboració en tot moment. Codina també ha tingut paraules dʼagraïment per al rector per la confiança i el respecte demostrat, i per la col·laboració de la comunitat universitària, que ha permès fer una bona feina malgrat que el context no ho hagi posat fàcil. També ha recordat els grans reptes encara pendents: el replantejament de la política del professorat, la millora del finançament i aconseguir lʼalineament de totes les institucions del Grup.

Francisco Sánchez Montero.
Francisco Sánchez Montero.
Institucional
27/04/2017

Francisco Sánchez Montero ha estat nomenat nou gerent de la Universitat de Barcelona pel rector, Joan Elias, després de lʼacord del Consell Social de la UB, reunit ahir, dimecres 26 dʼabril. Durant lʼacte de presentació al Consell de Govern avui dijous, el rector ha agraït al gerent sortint, Jordi Codina, la seva tasca i dedicació els darrers tres anys, la seva «elegància impecable» i la seva col·laboració en tot moment. Codina també ha tingut paraules dʼagraïment per al rector per la confiança i el respecte demostrat, i per la col·laboració de la comunitat universitària, que ha permès fer una bona feina malgrat que el context no ho hagi posat fàcil. També ha recordat els grans reptes encara pendents: el replantejament de la política del professorat, la millora del finançament i aconseguir lʼalineament de totes les institucions del Grup.

El nou gerent, per la seva banda, enceta aquesta nova etapa amb la voluntat de «desenvolupar les orientacions del rector i els òrgans de govern», i de «transparència, diàleg i dʼavançar en lʼautonomia universitària des de la responsabilitat, en un context dʼorientació a la societat, a lʼalumnat i al coneixement, amb el confort de tots els professionals en el marc dels recursos disponibles». Entre les actuacions més immediates, Sánchez Montero destaca «les relatives al pressupost per al 2017, la gran taxa de temporalitat, lʼabordatge de la mitjana dʼedat de les plantilles, i una regulació homogènia del marc de conciliació de la vida personal, familiar i laboral dels professionals».

Francisco Sánchez Montero és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i  postgrau en Administració Pública per la UPC, diplomat en Funció Gerencial a les Administracions Públiques per ESADE i diplomat Tributari per EAE. També és màster en Docència Universitària per a Professorat Novell per l'ICE i màster universitari en Gestió Pública Avançada per la UB.

La seva trajectòria professional ha estat vinculada al sector públic local i el sector públic sanitari, tant de gestió administrativa com de gestió empresarial. Ha exercit responsabilitats directives a la Diputació de Barcelona, a la Corporació Sanitària Parc Taulí  i a lʼAjuntament de Terrassa en tots els àmbits gerencials corporatius (Organització i Recursos Humans, Economia, Finances i Patrimoni, Sistemes dʼInformació, Logística, Edificació i Contractació, entre dʼaltres). Ha estat apoderat, conseller i secretari del consell dʼadministració de diverses societats mercantils de titularitat pública o mixta, coordinador del Consell Assessor per a la Gestió Economicofinancera i Patrimonial de la Unió Catalana dʼHospitals, membre del Ple de la Cambra de Comerç de Sabadell i patró de la Fundació Factor Humà.

Actualment és tècnic NDP Expert a lʼÀrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona, professor associat de Dret Administratiu a la Facultat de Dret de la UB i professor col·laborador de lʼEscola dʼAdministració Pública de Catalunya (EAPC) i de lʼInstitut Nacional dʼAdministració Pública (INAP), activitats professionals en què cessa en ser nomenat gerent de la UB.