Formació en terceres llengües gratuïta per a estudiants de grau

 
 
Acadèmic
(16/01/2023)

Escola dʼIdiomes Moderns (EIM) de la Universitat de Barcelona ha obert el període de matrícula per als seus cursos del segon quadrimestre. Nʼhi ha dʼanglès, francès, alemany, italià i xinès.

La certificació en idiomes és un aspecte cada cop més valorat i demandat, tant en lʼàmbit professional com en lʼacadèmic. El nivell B2 dʼuna tercera llengua comença a ser un requisit indispensable per a estudiants i professionals; és per això que, el 2023, la Universitat de Barcelona facilita la formació i la certificació en terceres llengües a tota la comunitat UB.

 
 
Acadèmic
16/01/2023

Escola dʼIdiomes Moderns (EIM) de la Universitat de Barcelona ha obert el període de matrícula per als seus cursos del segon quadrimestre. Nʼhi ha dʼanglès, francès, alemany, italià i xinès.

La certificació en idiomes és un aspecte cada cop més valorat i demandat, tant en lʼàmbit professional com en lʼacadèmic. El nivell B2 dʼuna tercera llengua comença a ser un requisit indispensable per a estudiants i professionals; és per això que, el 2023, la Universitat de Barcelona facilita la formació i la certificació en terceres llengües a tota la comunitat UB.

LʼEIM és un centre certificador en terceres llengües: ofereix el certificat EIM, propi de la UB i vàlid a la majoria dʼinstitucions i universitats catalanes, espanyoles i dʼarreu. També ofereix lʼacreditació dʼanglès de Cambridge i de lʼACLES, així com lʼobtenció dels diplomes DELF i el DALF de francès i les acreditacions dʼalemany de lʼInstitut Goethe. Emet certificats, doncs, amb reconeixement nacional però també internacional. Al llarg de tot lʼany, obre diverses convocatòries dʼexàmens i cursos de preparació.
 
Beques i ajuts

La Universitat de Barcelona i la Generalitat de Catalunya posen a disposició de lʼalumnat de grau ajuts destinats a sufragar el cost dels cursos i exàmens dʼanglès, alemany, italià i francès: la bkUB (per a estudiants de grau de la UB) i els ajuts Parla 3 (per a estudiants de grau de qualsevol universitat de Catalunya). Les dues beques són compatibles i combinar-les permet als estudiants de la UB accedir de manera gratuïta a una àmplia selecció de cursos i proves de certificació.

A més, des del setembre de 2022, els estudiants de grau que tinguin una beca general o Equitat concedida el curs 2021-2022 gaudeixen de fins a 600 € de descompte directe en la matrícula. La modalitat C dels ajuts Parla 3 permet als estudiants amb rendes més baixes estudiar i certificar-se dels nivells A2, B1, B2.1 o B2 amb un descompte de fins a 600 € directe en el moment de fer la matrícula. Per a més informació, consulteu lʼapartat de beques de lʼEIM.

Certificació per a docents universitaris

Tots aquells docents universitaris que vulguin impartir classes en una tercera llengua han dʼobtenir un certificat que acrediti el nivell exigit. Per això, lʼEIM obre convocatòries de certificació per als docents de la UB. Es poden consultar en aquest enllaç.

Crèdits ECTS, pagament fraccionat i tarifa reduïda per a la comunitat UB

Els avantatges de tenir lʼEscola dʼIdiomes Moderns a la Universitat no sʼacaben aquí: la majoria de cursos de lʼEIM  permeten obtenir i convalidar crèdits ECTS. A més, la comunitat UB gaudeix dʼuna tarifa reduïda per poder afrontar més còmodament el cost total del curs i sʼofereix lʼopció del pagament fraccionat, amb la col·laboració del Banc Sabadell. El pagament del curs o de la prova es pot fraccionar en tres, sis, nou o dotze mesos, sense interessos.

Al web de lʼEIM hi ha tota lʼoferta de cursos, exàmens i certificats.