Primer fòrum anual del projecte TORCH

 
 
Recerca
(25/02/2022)

El projecte TORCH, lʼestructura de recerca i innovació de lʼaliança CHARM-EU, celebrarà el seu primer fòrum el 2 de març de 2022, amb el títol «Sostenibilitat en un món (post?)pandèmic: la pregunta correcta sobre el paper de les universitats en lʼR+D del present».

 

 
 
Recerca
25/02/2022

El projecte TORCH, lʼestructura de recerca i innovació de lʼaliança CHARM-EU, celebrarà el seu primer fòrum el 2 de març de 2022, amb el títol «Sostenibilitat en un món (post?)pandèmic: la pregunta correcta sobre el paper de les universitats en lʼR+D del present».

 

Lʼacte reunirà diverses aliances dʼuniversitats europees —i els seus projectes del programa Ciència amb i per a la Societat (SwafS)— per parlar de les tendències i els reptes en recerca i innovació.

En el fòrum, que es desenvoluparà en format virtual, sʼabordaran els temes següents:

• Quins són els reptes que planteja una reforma de lʼavaluació de la recerca? Com sʼapropa a aquest desafiament la Unió Europea i què podem aprendre de la feina que fan els membres de les aliances dʼuniversitats europees?

• Compartir els aprenentatges i el debat sobre lʼimpacte que poden tenir les aliances dʼuniversitats europees en la sostenibilitat si plantegen una agenda dʼR+D comuna. També, sobre el paper que pot tenir aquesta agenda en la consecució del Pacte Verd Europeu i, en general, en la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

• Com poden treballar millor les universitats i les aliances amb les empreses i la ciutadania?

• La importància de principis transversals com ara lʼètica, la integritat, la interdisciplinarietat i la innovació amb perspectiva de gènere en la recerca responsable, i els reptes a què sʼenfronten les aliances a lʼhora de desenvolupar enfocaments comuns per implementar aquests principis.

Més informació