First Lego League a la UB

 
 
Acadèmic
(16/02/2023)

Diumenge 19 de febrer, lʼEdifici Històric de la Universitat de Barcelona acollirà la First® Lego League, un programa internacional que fomenta lʼaprenentatge pràctic de les disciplines (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) en joves dʼentre 4 i 16 anys.

Concretament, a la UB tindrà lloc la competició en la categoria Challenge, per a participants de 10 a 16 anys, que treballaran per equips i amb un entrenador o professor. Lʼobjectiu és que els estudiants participants apliquin les seves habilitats en la competició i desenvolupin hàbits dʼaprenentatge, confiança i habilitats de treball en equip, així com fomentar les vocacions científiques i tecnològiques mitjançant el desenvolupament de projectes i la robòtica educativa. Cada any es presenta un repte científic que correspon a un problema global real. Enguany sʼanomena Superpowered i està dedicat a lʼenergia: dʼon prové, com es distribueix, com sʼemmagatzema i com sʼutilitza. Els equips han dʼelaborar un projecte dʼinnovació; han de dissenyar, programar i construir un robot Lego Mindstorms, i han de participar en els diferents torneigs per competir, compartir coneixements, comparar idees i fer una demostració dels seus robots.

El programa en què sʼemmarca el torneig, Planeta STEM, es va posar en marxa després que es detectés una baixada de les matriculacions en les disciplines de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, especialment en el nombre de dones que decideixen seleccionar-les com a estudis superiors. Així mateix, mitjançant aquesta iniciativa, es vol trencar amb determinats estereotips socials que dificulten lʼassociació de la dona amb les matèries cientificotecnològiques, i contribuir a desmitificar falses creences.

 
 
Acadèmic
16/02/2023

Diumenge 19 de febrer, lʼEdifici Històric de la Universitat de Barcelona acollirà la First® Lego League, un programa internacional que fomenta lʼaprenentatge pràctic de les disciplines (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) en joves dʼentre 4 i 16 anys.

Concretament, a la UB tindrà lloc la competició en la categoria Challenge, per a participants de 10 a 16 anys, que treballaran per equips i amb un entrenador o professor. Lʼobjectiu és que els estudiants participants apliquin les seves habilitats en la competició i desenvolupin hàbits dʼaprenentatge, confiança i habilitats de treball en equip, així com fomentar les vocacions científiques i tecnològiques mitjançant el desenvolupament de projectes i la robòtica educativa. Cada any es presenta un repte científic que correspon a un problema global real. Enguany sʼanomena Superpowered i està dedicat a lʼenergia: dʼon prové, com es distribueix, com sʼemmagatzema i com sʼutilitza. Els equips han dʼelaborar un projecte dʼinnovació; han de dissenyar, programar i construir un robot Lego Mindstorms, i han de participar en els diferents torneigs per competir, compartir coneixements, comparar idees i fer una demostració dels seus robots.

El programa en què sʼemmarca el torneig, Planeta STEM, es va posar en marxa després que es detectés una baixada de les matriculacions en les disciplines de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, especialment en el nombre de dones que decideixen seleccionar-les com a estudis superiors. Així mateix, mitjançant aquesta iniciativa, es vol trencar amb determinats estereotips socials que dificulten lʼassociació de la dona amb les matèries cientificotecnològiques, i contribuir a desmitificar falses creences.