Fer arribar el patrimoni modernista a la societat

L’exposició «Modernisme. Art, tallers, indústries» ha guanyat el Premi Antoni Caparrós al millor projecte de transferència de coneixement, tecnologia i innovació.
L’exposició «Modernisme. Art, tallers, indústries» ha guanyat el Premi Antoni Caparrós al millor projecte de transferència de coneixement, tecnologia i innovació.
Cultura
(18/01/2017)

El Modernisme va ser, més enllà dʼun moviment estètic, un corrent ideològic amb una ferma voluntat de canvi. El foment de la construcció i de les seves indústries subsidiàries va deixar com a llegat un dels patrimonis arquitectònics i culturals més importants de Catalunya amb obres molt reconegudes i també amb una quantitat ingent dʼobjectes de la vida quotidiana. Lʼexposició «Modernisme. Art, tallers, indústries», comissariada per la catedràtica dʼHistòria de lʼArt Mireia Freixa i que es va poder veure a la sala dʼexposicions de la Pedrera, va tenir més de 93.500 visitants durant els sis mesos en què va estar oberta al públic i va ser una plataforma excepcional per donar a conèixer aquest patrimoni a la ciutadania. Lʼexposició presentava una visió dʼaquest moviment centrada en les arts industrials que posava en relleu el treball dels nombrosos tallers dʼartesans i manufactures locals. Tots ells van contribuir a la recuperació dʼantics procediments al mateix temps que exploraven nous materials i alternatives tècniques per obtenir millors productes i més competitius.

L’exposició «Modernisme. Art, tallers, indústries» ha guanyat el Premi Antoni Caparrós al millor projecte de transferència de coneixement, tecnologia i innovació.
L’exposició «Modernisme. Art, tallers, indústries» ha guanyat el Premi Antoni Caparrós al millor projecte de transferència de coneixement, tecnologia i innovació.
Cultura
18/01/2017

El Modernisme va ser, més enllà dʼun moviment estètic, un corrent ideològic amb una ferma voluntat de canvi. El foment de la construcció i de les seves indústries subsidiàries va deixar com a llegat un dels patrimonis arquitectònics i culturals més importants de Catalunya amb obres molt reconegudes i també amb una quantitat ingent dʼobjectes de la vida quotidiana. Lʼexposició «Modernisme. Art, tallers, indústries», comissariada per la catedràtica dʼHistòria de lʼArt Mireia Freixa i que es va poder veure a la sala dʼexposicions de la Pedrera, va tenir més de 93.500 visitants durant els sis mesos en què va estar oberta al públic i va ser una plataforma excepcional per donar a conèixer aquest patrimoni a la ciutadania. Lʼexposició presentava una visió dʼaquest moviment centrada en les arts industrials que posava en relleu el treball dels nombrosos tallers dʼartesans i manufactures locals. Tots ells van contribuir a la recuperació dʼantics procediments al mateix temps que exploraven nous materials i alternatives tècniques per obtenir millors productes i més competitius.

La Fundació Catalunya - la Pedrera va donar lʼoportunitat de presentar aquesta mostra que reflecteix una de les línies del Grup de Recerca dʼHistòria de lʼArt i del Disseny Contemporanis (GRACMON) de la Universitat de Barcelona, i que va ser possible gràcies a la col·laboració de prestadors, particulars i grans i petits museus. Al tancament de lʼexposició, Mireia Freixa va fer aquesta valoració: «Ha estat un èxit dʼassistència de públic, que ha entès com els moviments artístics també es poden difondre a través dʼobjectes quotidians, moltes vegades peces destacables en la història del disseny. El visitant local ha pogut valorar objectes que té molt a prop, mentre que els forans han pogut anar més enllà dels tòpics turístics».

La mostra, que recollia el treball de tota una sèrie de recerques i de tesis doctorals, ha guanyat el Premi Antoni Caparrós al millor projecte de transferència de coneixement, tecnologia i innovació. Lʼestudi de les arts aplicades i decoratives del Modernisme com a fonament del disseny modern és una de línies de recerca de GRACMON, adscrit al Departament dʼHistòria de lʼArt i al dʼArts Visuals i Disseny de la Universitat de Barcelona.
 
GRACMON fa una tasca rellevant de transferència de coneixement. Nʼés un exemple la Datathon que va organitzar el mes de novembre, una jornada inscrita en el projecte Modernisme: accés obert, de RecerCaixa, que va reunir estudiants de màster i de postgrau (màster dʼEstudis Avançats dʼHistòria de lʼArt, màster de Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia, màster de Gestió de Continguts Digitals i postgrau dʼIntroducció a Data Science & Big Data) amb lʼobjectiu de posar un conjunt de dades sobre Modernisme a lʼabast dʼequips transdisciplinaris de professionals que es dedicaran a detectar patrons i tendències sobre aquest moviment. Els resultats de lʼactivitat es presentaran públicament en forma de models, figures, mapes i altres sistemes de visualització i anàlisi de dades.
 
Val a dir que una de les col·leccions actuals d'Edicions de la UB, Singularitats, té també com a objectiu la difusió del patrimoni modernista.