La Universitat de Barcelona crea la Facultat d’Infermeria

Avui, l’Escola d’Infermeria de la UB adquireix rang de facultat i, així, a partir dels curs vinent contribuirà de manera decisiva a la visibilització i el reconeixement social de la professió infermera a Catalunya, a l’Estat i al món.
Avui, l’Escola d’Infermeria de la UB adquireix rang de facultat i, així, a partir dels curs vinent contribuirà de manera decisiva a la visibilització i el reconeixement social de la professió infermera a Catalunya, a l’Estat i al món.
Notícia | Institucional
(24/04/2023)
La Universitat de Barcelona disposa des d’avui d’una nova Facultat, la d’Infermeria, l’únic centre públic a la demarcació de Barcelona, on es formarà el nombre més elevat d’infermeres i d’infermers a Catalunya. Avui, l’Escola d’Infermeria de la UB adquireix rang de facultat i, així, a partir dels curs vinent contribuirà de manera decisiva a la visibilització i el reconeixement social de la professió infermera a Catalunya, a l’estat i al món. Cal recordar que actualment el 40 % del personal infermer supera els 50 anys, de manera que els propers anys el mercat requerirà nous professionals.
Avui, l’Escola d’Infermeria de la UB adquireix rang de facultat i, així, a partir dels curs vinent contribuirà de manera decisiva a la visibilització i el reconeixement social de la professió infermera a Catalunya, a l’Estat i al món.
Avui, l’Escola d’Infermeria de la UB adquireix rang de facultat i, així, a partir dels curs vinent contribuirà de manera decisiva a la visibilització i el reconeixement social de la professió infermera a Catalunya, a l’Estat i al món.
Notícia | Institucional
24/04/2023
La Universitat de Barcelona disposa des d’avui d’una nova Facultat, la d’Infermeria, l’únic centre públic a la demarcació de Barcelona, on es formarà el nombre més elevat d’infermeres i d’infermers a Catalunya. Avui, l’Escola d’Infermeria de la UB adquireix rang de facultat i, així, a partir dels curs vinent contribuirà de manera decisiva a la visibilització i el reconeixement social de la professió infermera a Catalunya, a l’estat i al món. Cal recordar que actualment el 40 % del personal infermer supera els 50 anys, de manera que els propers anys el mercat requerirà nous professionals.
L’autonomia i independència del nou centre permetrà incrementar el prestigi professional i la identitat acadèmica de les infermeres i infermers del futur, i alhora reforçar la imatge i la projecció de la infermeria a escala internacional. A la UB s’hi gradua actualment el 20% del personal infermer del país, de manera que és la universitat amb el percentatge més alt de tot el sistema universitari català.  

El rector de la UB, Joan Guàrdia, remarca la rellevància d’aquesta transformació: «La creació de la Facultat d’Infermeria corregeix un deute històric amb la professió. Els beneficis seran evidents, en obtenció de recursos, millora de la competitivitat internacional i optimització del servei d’atenció a l’alumnat, entre d’altres. Però, sobretot, posem la infermeria al nivell que li correspon, com una de les àrees clau de la salut i de la cura de les persones».

A la Facultat d’Infermeria s’impartiran el grau d’Infermeria, tres màsters universitaris  (Infermeria de Pràctica Clínica Avançada; Lideratge i Gestió dels Serveis d’Infermeria; i Metodologia de la Recerca Aplicada a les Cures Infermeres), i 14 màsters i postgraus propis, a més del programa de doctorat en Infermeria i Salut (interuniversitari amb la Universitat Rovira i Virgili, coordinat per la UB). El centre tindrà un volum de 2700 estudiants, 369 membres del personal docent i investigador i 150 membres del personal d’administració i serveis (en alguns casos, compartits amb la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut).

L’alumnat de la Facultat continuarà cursant la formació pràctica en els 5 hospitals universitaris de la UB (Hospital Clínic, Hospital de Bellvitge, Complex Hospitalari Moisès Broggi, Hospital Universitari Mútua Terrassa i Hospital Sant Joan de Déu), els 11 hospitals i centres associats, els 7 centres sociosanitaris i els 51 centres d’atenció primària.

Els principals rànquings internacionals (Academic Ranking of World Universities i QS World University Rankings) reconeixen el lideratge investigador de la Universitat de Barcelona en l’àmbit  de la infermeria, bagatge que ara incorporarà la facultat, que participarà en nou grups de recerca consolidats.

Excel·lència docent

La Universitat de Barcelona ofereix anualment 530 places de nou ingrés al grau en Infermeria, xifra que suposa el 37% de les places que ofereix la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. L’increment de 641 places en els estudis d’Infermeria per al curs 2022-2023 ha estat especialment rellevant perquè, per primer cop, el nombre de places públiques ha superat l’oferta privada. L’emergència sanitària provocada per la covid ha evidenciat encara més la manca d’infermeres en el sistema sanitari de Catalunya.

Segons les darreres dades de preinscripció, van sol·licitar d’accedir a l’Escola d'Infermeria de la UB el 31,5% del total d’alumnes que volien cursar el grau en Infermeria a Catalunya. El curs acadèmic 2022-2023, l’ensenyament ha tingut 7 grups de docència, amb un total de 530 alumnes per curs, de les 2.825 places per estudiar el grau en Infermeria de tot el sistema universitari català.