Experts del Grup de Recerca de Geociències Marines de la UB localitzen el pesquer ʻEl Fairellʼ

Imatge de l'objecte detectat per la sonda acústica que la UB té instal·lada de manera permanent a l’embarcació <i>Lluerna</i>.
Imatge de l'objecte detectat per la sonda acústica que la UB té instal·lada de manera permanent a l’embarcació Lluerna.
Recerca
(29/03/2017)

Un equip dʼexperts del Grup de Recerca Consolidat (GRC) de Geociències Marines de la Universitat de Barcelona (UB), dirigit pel catedràtic Miquel Canals, va localitzar El Fairell, el vaixell pesquer enfonsat el dilluns 20 de març a unes tres milles nàutiques del Port de Barcelona a causa de la presumpta envestida del petroler rus Midvolga 2, un incident que dissortadament va causar la mort de dos tripulants de lʼembarcació pesquera.

Imatge de l'objecte detectat per la sonda acústica que la UB té instal·lada de manera permanent a l’embarcació <i>Lluerna</i>.
Imatge de l'objecte detectat per la sonda acústica que la UB té instal·lada de manera permanent a l’embarcació Lluerna.
Recerca
29/03/2017

Un equip dʼexperts del Grup de Recerca Consolidat (GRC) de Geociències Marines de la Universitat de Barcelona (UB), dirigit pel catedràtic Miquel Canals, va localitzar El Fairell, el vaixell pesquer enfonsat el dilluns 20 de març a unes tres milles nàutiques del Port de Barcelona a causa de la presumpta envestida del petroler rus Midvolga 2, un incident que dissortadament va causar la mort de dos tripulants de lʼembarcació pesquera.

Lʼequip integrat pels experts Miquel Canals, David Amblàs i Xavier Rayo, del Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà de la Facultat de Ciències de la Terra, va col·laborar des del primer moment amb totes les institucions implicades, en especial amb la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya (DGPAM), per poder identificar al més aviat possible el pesquer enfonsat a les aigües costaneres de Barcelona.

Durant les hores posteriors al naufragi, lʼequip de la UB va efectuar un rastreig sistemàtic a lʼentorn del lloc on sʼhavia produït lʼaccident marítim. En lʼoperació, els experts van emprar una sonda multifeix dʼalta resolució —indicada per a fondàries màximes dʼuns 170 metres— que la UB té instal·lada de manera permanent a lʼembarcació Lluerna, operada per la DGPAM del Departament dʼAgricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Lʼoperació va culminar amb la descoberta de les restes dʼEl Fairell a 157 metres de fondària, una informació que es va fer pública lʼendemà de lʼaccident entre les dues embarcacions. Seguidament, el vaixell Clara Campoamor de Salvament Marítim (Ministeri de Foment) es va sumar a lʼoperació amb un vehicle submarí operat per control remot — el ROV Comanche—, el qual es va submergir fins al vaixell enfonsat per inspeccionar-lo i procedir a la cerca i rescat de les víctimes.

Aquesta intervenció del GRC de Geociències Marines se suma a altres accions que el mateix grup ha dut a terme en lʼàmbit de la recerca marina aplicada, amb nombrosos treballs directament relacionats amb la seguretat per a la navegació marítima, lʼaccés a instal·lacions portuàries i les condicions interiors dʼaquestes infraestructures, i a la protecció de lʼambient marí. Aquest grup de recerca també va elaborar el mapa del relleu submarí de Catalunya, editat el juliol del 2004.