Estudi sobre lʼimpacte en lʼeconomia catalana de la crisi del turisme per la COVID-19

 
 
Recerca
(16/06/2020)

El Departament dʼEmpresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha encarregat al Laboratori dʼEconomia Aplicada (AQR-Lab), de la Facultat dʼEconomia i Empresa de la Universitat de Barcelona, un estudi sobre lʼimpacte en lʼeconomia catalana derivat de la crisi del turisme per la COVID-19. Aquest estudi mesura la previsió de lʼevolució del sector turístic a curt termini (estiu del 2020) i a mitjà termini (finals de lʼany 2020) mitjançant els indicadors bàsics de despesa, ocupació i nombre de pernoctacions. La principal conclusió que se nʼextreu és la previsió que aquest any 2020 la facturació directa del sector turístic caurà uns 15.000 milions dʼeuros.

Més informació

 
 
Recerca
16/06/2020

El Departament dʼEmpresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha encarregat al Laboratori dʼEconomia Aplicada (AQR-Lab), de la Facultat dʼEconomia i Empresa de la Universitat de Barcelona, un estudi sobre lʼimpacte en lʼeconomia catalana derivat de la crisi del turisme per la COVID-19. Aquest estudi mesura la previsió de lʼevolució del sector turístic a curt termini (estiu del 2020) i a mitjà termini (finals de lʼany 2020) mitjançant els indicadors bàsics de despesa, ocupació i nombre de pernoctacions. La principal conclusió que se nʼextreu és la previsió que aquest any 2020 la facturació directa del sector turístic caurà uns 15.000 milions dʼeuros.

Més informació