Estudiants de Belles Arts restauren els murals de la Facultat de Química en el 50è aniversari de lʼedifici

Un grup d’alumnes del grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals de la Facultat de Belles Arts porten a terme la restauració.
Un grup d’alumnes del grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals de la Facultat de Belles Arts porten a terme la restauració.
Institucional
(29/01/2020)

La Facultat de Química compleix cinquanta anys i, per celebrar-ho, un grup dʼalumnes de tercer curs del grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals de la Facultat de Belles Arts porten a terme la restauració del mural La Ciència, situat al passadís de les aules 100, i del mosaic ceràmic del vestíbul de lʼentrada de Martí i Franquès.

Un grup d’alumnes del grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals de la Facultat de Belles Arts porten a terme la restauració.
Un grup d’alumnes del grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals de la Facultat de Belles Arts porten a terme la restauració.
Institucional
29/01/2020

La Facultat de Química compleix cinquanta anys i, per celebrar-ho, un grup dʼalumnes de tercer curs del grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals de la Facultat de Belles Arts porten a terme la restauració del mural La Ciència, situat al passadís de les aules 100, i del mosaic ceràmic del vestíbul de lʼentrada de Martí i Franquès.

Aquesta acció és una iniciativa de lʼequip deganal per homenatjar lʼedifici en el seu cinquantè aniversari. A finals dels anys seixanta, quan els estudis de Química de la Universitat de Barcelona formaven part de la Facultat de Ciències, situada a lʼEdifici Històric, a plaça Universitat, es va engegar el projecte de construcció dʼun edifici a lʼavinguda de la Diagonal de Barcelona per a la Secció de Química. Així, durant els anys 1969 i 1970 es va procedir al trasllat dels estudis de Química a lʼedifici actual, i lʼany 1970 es va inaugurar la Facultat de Química tal com la coneixem en lʼactualitat.

Les obres artístiques que sʼestan restaurant van ser creades just després de la construcció de lʼedifici de la Facultat. Totes dues presenten diferents representacions de la taula periòdica. Dʼuna banda, el mosaic de trencadís titulat La Ciència, signat per lʼartista Francesc Fornells Pla, està format per nombroses peces petites de rajoles de colors diferents que componen diverses al·legories químiques. Dʼaltra banda, el mural ceràmic presenta diferents motius en forma dʼestrelles i altres formes geomètriques que creen un joc de volums i textures amb tonalitats de color gris i marró. Aquesta obra no està signada per lʼautor, però es pot relacionar directament amb altres mosaics de lʼart públic de Barcelona atribuïts a Relieves + Ordenaciones Pétreas (ca. 1970).

Les tasques de restauració, desenvolupades per un total de dotze alumnes de lʼassignatura Tractaments II, consisteixen en una actuació important de neteja superficial de concrecions acumulades a causa de factors contaminants, la reintegració dʼalgunes peces perdudes o fetes malbé i la consolidació puntual de zones erosionades, amb lʼobjectiu de recuperar la integritat i lluminositat de les obres. El procés de restauració, supervisat per la professora del Departament dʼArts i Conservació-Restauració Marga Alcobé, va començar el passat 20 de gener i durarà, aproximadament, dues setmanes.

La professora Alcobé ressalta la importància de la col·laboració entre les facultats i la gran experiència que suposa per als alumnes poder aplicar, en un cas real, els coneixements assolits en les classes teòriques i en les simulacions als tallers de la Facultat de Belles Arts.