Estrenem web

Reportatge | Institucional
(10/06/2020)
Un nou web inspirat en els principis d’usabilitat, funcionalitat i simplicitat. La Universitat de Barcelona presenta un espai que millora l’aspecte visual, el disseny, la claredat i l’accessibilitat als continguts. El canvi de web corporatiu de la UB pretén optimitzar la comunicació amb els públics interns, potenciar la captació de nous públics externs i, en definitiva, reforçar la marca UB.
Reportatge | Institucional
10/06/2020
Un nou web inspirat en els principis d’usabilitat, funcionalitat i simplicitat. La Universitat de Barcelona presenta un espai que millora l’aspecte visual, el disseny, la claredat i l’accessibilitat als continguts. El canvi de web corporatiu de la UB pretén optimitzar la comunicació amb els públics interns, potenciar la captació de nous públics externs i, en definitiva, reforçar la marca UB.

Aquest projecte de renovació tecnològica que ara veu la llum, i que suposarà un gran avenç en la digitalització de la Universitat, es produirà en tres fases. A partir d’aquest moment, els usuaris ja poden percebre alguns canvis notables, com ara:

  • Simplificació de la navegació. El nou web disposa d’un menú d’opcions a la part superior esquerra de la pàgina inicial, destinat a facilitar l’accés als continguts.
  • Creació de menús temàtics i secundaris per trobar la informació d’una manera senzilla. Hi ha quatre seccions principals (AprènInvestigaCol·labora i La UB) i vuit menús secundaris segmentats per públics objectius (Futurs estudiants, Internacional, Empreses, Emprenedoria, Alumni, Espais UB, Sala de premsa i Contacte).
  • Potenciació de la col·laboració universitat-societat. Com a principal novetat, s’inaugura una pàgina de mecenatge que permetrà als usuaris donar suport econòmic a iniciatives de recerca o de patrimoni de la UB.
  • Més pes audiovisual. Se simplifica la presència de continguts i es guanya en elements multimèdia, la qual cosa permet presentar un disseny net i acurat.
  • Adaptació als dispositius mòbils. El nou entorn web aplica els principis del disseny web responsiu. Això permet que l’estructura i els continguts de la pàgina s’adaptin de manera perfecta a tot tipus de telèfons i tauletes.

 

La segona fase arribarà a partir de l’hivern del 2020, amb l’adaptació al nou disseny de pàgines com la de l’Escola de Doctorat, el Portal de treball o el Portal de transparència, entre d’altres, i així mateix, amb el llançament de l’aplicació Soc UB.

Finalment, la primavera del 2021 s’obrirà el domini web.ub.edu i es produirà l’adaptació dels webs de les facultats. També en aquesta etapa final hi haurà altres novetats destacades:

  • L’activació d’un potent cercador general amb tecnologia Google capaç de trobar un contingut en pocs segons i amb poc marge d’error.
  • La posada en marxa d’un cercador d’estudis predictiu que permetrà trobar qualsevol grau, màster universitari, postgrau o programa de doctorat amb molta rapidesa.
  • L’obertura de les Fitxes d’estudi, mitjançant les quals tota la informació que necessita l’estudiant sobre l’ensenyament que vol cursar estarà resumida en un únic espai.
Aquest web s’orienta a les necessitats dels usuaris externs

Redefinint les formes de comunicació de la UB

El web actual ha estat en funcionament durant una dècada i ara es necessitava un canvi que modernitzés i adaptés aquesta plataforma als nous temps, i que alhora servís per començar una nova manera de fer comunicació a la UB, tal com apunta el vicerector de Comunicació de la Universitat de Barcelona, Francisco Esteban: «En deu anys s’han redefinit tant les formes de comunicació com de relació social. La Universitat no podia romandre aliena a aquests canvis». El vicerector explica amb detall la renovació del web a l’entrevista que pot escoltar-se al final del reportatge.

Joaquim Fonoll, CEO de Miles, empresa que ha assessorat la UB en la definició estratègica del nou web, insisteix en la simplicitat com a concepte bàsic de qualsevol portal actual: «Avui en dia, podem identificar tres enfocaments estratègics que conviuen en la majoria de plataformes corporatives: l’autoritat, la notorietat (awareness) i el compromís (engagement)». El primer fa referència a la manera com una organització trasllada la seva reputació i prestigi al món digital. La notorietat, per la seva banda, es relaciona amb els objectius de captació de talent i comunicació dels valors. El darrer enfocament remet a la col·laboració entre l’organització i els seus públics, en el cas de la UB, estudiants, PAS, PDI i societat en general. «Aquests tres pilars havien de quedar perfectament reflectits en el nou web de la UB», explica Fonoll.

Anna Casals, cap de projectes de l’empresa KingEclient, encarregada de la conceptualització i disseny del nou projecte digital de la UB, resumeix els beneficis del portal en tres conceptes: millora en la navegació, nova arquitectura de la informació i òptima experiència d’usuari. «Aquesta simplificació de pàgines i el format landing per a cadascun dels apartats facilitarà la gestió de continguts per a totes les seccions de les pàgines», conclou Casals.

Un pas cap al futur

Amb la finalitat d’informar els seus públics objectius de les novetats que es produeixin en la renovació de l’espai institucional, el nou web disposa d’una pàgina explicativa i d’un formulari mitjançant el qual els usuaris podran fer arribar els seus suggeriments a l’equip que desenvolupa el projecte.

Amb l’actualització i modernització de la plataforma web que ara es presenta, la Universitat de Barcelona aposta decididament per l’optimització de la navegació i per la millora de l’experiència de l’usuari, a més de fer un important pas endavant en el seu procés de transformació digital.