La Universitat de Barcelona extrema les mesures per reduir el consum d’aigua i endega una campanya de conscienciació

Notícia | Institucional | Sostenibilitat
(13/02/2024)

Davant l’estat d’alerta per sequera decretat pel Govern, la Universitat de Barcelona ha començat a aplicar mesures de control per assegurar el compliment de les restriccions que l’Agència Catalana de l’Aigua ha anat aprovant progressivament. Alhora, amb l’objectiu d’estalviar el màxim d’aigua, la Universitat de Barcelona ha posat en marxa una campanya de conscienciació, en la línia de l’engegada per la Generalitat de Catalunya.

Notícia | Institucional | Sostenibilitat
13/02/2024

Davant l’estat d’alerta per sequera decretat pel Govern, la Universitat de Barcelona ha començat a aplicar mesures de control per assegurar el compliment de les restriccions que l’Agència Catalana de l’Aigua ha anat aprovant progressivament. Alhora, amb l’objectiu d’estalviar el màxim d’aigua, la Universitat de Barcelona ha posat en marxa una campanya de conscienciació, en la línia de l’engegada per la Generalitat de Catalunya.

La vicerectora de Sostenibilitat i Acció Climàtica, Teresa Sauras, explica que «s’estan extremant les mesures per continuar reduint el consum d’aigua» i destaca que «els darrers vint-i-cinc anys, la Universitat de Barcelona ha dut a terme tot un conjunt d’actuacions que han permès reduir el consum d’aigua un 70,6 %». Concretament, l’any 2023 el consum global d’aigua a la Universitat de Barcelona va ser de 122.813,44 m³, mentre que l’any 1995 era de 471.642 m³.

Aquesta reducció del consum ha estat possible gràcies a actuacions que han anat des de la millora de les instal·lacions fins a mesures d’estalvi d’aigua sobre la xarxa de distribució i les pràctiques de consum. A més, els darrers anys s’ha fet una progressiva monitorització telemàtica del consum d’aigua dels edificis. Aquesta monitorització es fa mitjançant un programa informàtic que alerta quan, durant la nit, el consum no es manté per sota d’un llindar prefixat. Així es detecten i resolen amb rapidesa fuites i malbarataments. Igualment, s’han pres mesures com ara instal·lar aixetes temporitzad7es en diversos edificis.

Conscienciació de la comunitat universitària

Ara, a més, la Universitat de Barcelona posa en marxa una campanya amb què difondrà consells per estalviar i conscienciar la comunitat universitària sobre la importància de comunicar l’existència de fuites, la necessitat de no utilitzar el vàter com a paperera o no deixar córrer l’aigua innecessàriament. «Són missatges orientats a prendre consciència que l’aigua és un recurs limitat i que cal aplicar les bones pràctiques de consum responsable en qualsevol activitat que fem a les nostres instal·lacions», explica la vicerectora Sauras.

Més informació.