Es publiquen les actes del congrés internacional «Indisciplines» del Campus de les Arts

 
 
Acadèmic
(26/06/2020)

El Campus de les Arts, un projecte liderat per la Universitat de Barcelona i que aplega els dinou centres dʼensenyament superior artístic de Catalunya, va organitzar del 28 al 30 de novembre del 2019 el seu primer congrés internacional, amb el títol «Indisciplines». Com a resultat dʼaquella trobada, sʼha presentat ara lʼedició en línia de les actes del congrés. La publicació, que porta per títol Indisciplines: Actes del Congrés sobre la Recerca en la Pràctica de les Arts, ha estat coordinada per Jeffrey Swartz i editada per la Universitat de Barcelona - Campus de les Arts.

 
 
Acadèmic
26/06/2020

El Campus de les Arts, un projecte liderat per la Universitat de Barcelona i que aplega els dinou centres dʼensenyament superior artístic de Catalunya, va organitzar del 28 al 30 de novembre del 2019 el seu primer congrés internacional, amb el títol «Indisciplines». Com a resultat dʼaquella trobada, sʼha presentat ara lʼedició en línia de les actes del congrés. La publicació, que porta per títol Indisciplines: Actes del Congrés sobre la Recerca en la Pràctica de les Arts, ha estat coordinada per Jeffrey Swartz i editada per la Universitat de Barcelona - Campus de les Arts.

Al llarg dels tres dies del congrés, estudiosos i creadors de fins a vuit països van presentar una trentena de ponències en deu sessions temàtiques. Més de 150 persones, entre acadèmics, creadors i gestors acadèmics i culturals, van assistir a les sessions que van acollir lʼEdifici Històric de la UB i lʼEscola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). Entre els ponents convidats hi va haver figures destacades com lʼinvestigador i artista visual Mika Elo (Universitat de les Arts dʼHèlsinki), i lʼartista Alexandra Murray-Leslie (Universitat Noruega de Ciència i Tecnologia), performer i cofundadora de la banda dʼelectropop Chicks on Speed.

Algunes de les ponències tenien un format escènic, musical o expositiu, en línia amb la proposta del congrés dʼenfocar el concepte i el sentit de la recerca des de la pràctica creativa. Aquesta diversitat de formats està reflectida en els continguts de les actes. Les ponències apareixen publicades sempre en lʼidioma original (català, castellà o anglès), i amb el resum (o abstract) en els tres idiomes oficials del congrés. La publicació també inclou una presentació institucional i una introducció teòrica en els tres idiomes.

A la presentació, que signen el vicerector dʼArts, Cultura i Patrimoni de la UB, Salvador García, i la directora de lʼESMUC, Núria Sempere, es destaca que «sʼha iniciat el camí de les activitats públiques del Campus de les Arts, amb una proposta compartida i útil per a tots els centres de la xarxa i alhora amb un missatge clar sobre lʼambició del projecte, tal com ho reflecteix, per exemple, el seu caràcter internacional».

Per la seva part, Rubén López-Cano, president del comitè científic i professor de lʼESMUC, repassa a la introducció teòrica la consolidació dels estudis i les estructures de suport per a la recerca artística en els últims anys. Segons López-Cano, «la investigació artística no limita el seu objecte dʼestudi als processos creatius. Sota el seu aixopluc sʼhan obert discussions insòlites entorn de certs aspectes poc abordats sobre tècniques, estètiques, poètiques i les dimensions ètiques, socials i polítiques de lʼart».

El Campus de les Arts: recerca i formació artística

Liderat per la UB, el Campus de les Arts és un projecte de col·laboració entre els dinou centres dʼensenyament superior artístic a Catalunya, dedicats als camps de la música, el teatre, la dansa, el cinema i la creació audiovisual, la conservació i restauració, les arts visuals, el disseny i la moda. El projecte contribueix a forjar un marc de debat i acció compartit entre aquests centres, que té com un dels seus eixos articuladors la recerca artística i els recursos relacionats, juntament amb les titulacions superiors, la pedagogia i la transferència del coneixement.

El Campus de les Arts inclou els dinou centres dʼeducació superior dedicats als ensenyaments artístics que hi ha actualment a Catalunya. Aquestes institucions, que en total sumen 8.000 estudiants, són: la Facultat de Belles Arts de la UB, lʼEscola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) —centre adscrit a la UB—, les escoles Eina i Massana (UAB), Elisava (UPF), ESDi (URL), ERAM (UdG), BAU (UVic-UCC), els estudis dʼArts i Humanitats de la UOC, lʼInstitut del Teatre (Diputació de Barcelona), i lʼEscola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC), lʼEscola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i lʼEscola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAP), totes tres de la Generalitat de Catalunya. També cal esmentar com a centres acreditats per la Generalitat i lʼAQU el Conservatori del Liceu, el Taller de Músics, lʼEscola Superior de Música Jam Session, lʼEscola Superior dʼArt Dramàtic Eòlia; lʼEscola LCI Barcelona i lʼEscola Superior de Disseny de Barcelona (IED). Així mateix, hi col·labora Hangar, centre de producció i recerca de les arts visuals.

La creació del Campus de les Arts està en la línia de les propostes del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), i té el suport de la Generalitat i lʼAjuntament de Barcelona.