És inevitable la violència humana?

L’obra està escrita amb vocació divulgativa, amb un llenguatge rigorós però molt assequible per al gran públic.
L’obra està escrita amb vocació divulgativa, amb un llenguatge rigorós però molt assequible per al gran públic.
Recerca
(27/09/2013)
El dilluns 30 de setembre, a les 19 h, es presentarà a la Casa del Llibre (rambla de Catalunya, 37) el llibre col·lectiu Som una espècie violenta? (Publicacions i Edicions de la UB, 2013). Lʼobra busca en la biologia humana una explicació que ens permeti entendre millor la violència de lʼespècie, un pas necessari per disminuir-ne els efectes, sovint devastadors. Pertany a la col·lecció Catàlisi, que dirigeix el professor del Departament de Genètica de la UB David Bueno, dedicada a divulgar temàtiques de la ciència actual i que són plantejades per investigadors interessats a acostar el coneixement científic a la societat.
L’obra està escrita amb vocació divulgativa, amb un llenguatge rigorós però molt assequible per al gran públic.
L’obra està escrita amb vocació divulgativa, amb un llenguatge rigorós però molt assequible per al gran públic.
Recerca
27/09/2013
El dilluns 30 de setembre, a les 19 h, es presentarà a la Casa del Llibre (rambla de Catalunya, 37) el llibre col·lectiu Som una espècie violenta? (Publicacions i Edicions de la UB, 2013). Lʼobra busca en la biologia humana una explicació que ens permeti entendre millor la violència de lʼespècie, un pas necessari per disminuir-ne els efectes, sovint devastadors. Pertany a la col·lecció Catàlisi, que dirigeix el professor del Departament de Genètica de la UB David Bueno, dedicada a divulgar temàtiques de la ciència actual i que són plantejades per investigadors interessats a acostar el coneixement científic a la societat.
 
Sovint hem sentit opinions i escoltat especialistes que han parlat sobre la violència humana, atribuint-la a multitud de causes, però gairebé sempre des de la perspectiva sociològica o psicològica, i fixant-se principalment en factors condicionants com ara lʼeducació, lʼaprenentatge o lʼentorn social. Però fins avui, encara ningú sʼhavia aturat a esbrinar si aquesta violència té un substrat biològic en la nostra espècie. Els darrers avenços en neurociència, genètica i psiquiatria estan aportant dades molt valuoses sobre lʼorigen biològic i evolutiu de lʼagressivitat humana i sobre la seva íntima relació amb el funcionament del cervell, la qual cosa contribueix a donar resposta a una pregunta cabdal formulada repetidament al llarg de la història: som realment una espècie violenta?
 
El llibre ha estat escrit a sis mans per un grup dʼopinió interdisciplinari de lʼàmbit de les neurociències que publica regularment articles i treballs sota el nom col·lectiu de Cervell dels Sis. Aquest col·lectiu està format per Xaro Sánchez, psiquiatra al Verslavingszorg Noord Nederland (Països Baixos); Diego Redolar, professor de Psicologia a la UOC; Enric Bufill, neuròleg al Departament de Neurologia del Consorci Hospitalari de Vic; Francesc Colom, responsable de lʼÀrea de Psicoeducació i Tractaments Psicològics de lʼHospital Clínic de Barcelona; Eduard Vieta, professor del Departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica de la UB i cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia de lʼHospital Clínic, i David Bueno, professor del Departament de Genètica de la UB.
 
Lʼobra està escrita amb vocació divulgativa, amb un llenguatge rigorós però molt assequible, i es divideix en tres parts. La primera examina el fonament biològic de lʼagressivitat, i se centra en conceptes com ara el paper de lʼherència familiar i genètica, i els aspectes que lʼafecten i la conformen, en el funcionament del cervell i el control emocional vinculat a aquestes emocions, i en com ha influït en tot plegat la nostra història evolutiva. La segona part analitza el comportament, especialment dels diferents tipus de trastorns que acaben derivant en conductes violentes, des dels trastorns psiquiàtrics fins a agressions sexuals o violència familiar.
 
Cal fer menció especial també de lʼapartat dedicat al terrorisme, en què sʼanalitza la llarga evolució dʼaquest fenomen, present des de les albors de la història com a forma de violència per assolir el poder territorial. Es detalla fonamentalment la gènesi i les particularitats de lʼindividu que es converteix en terrorista, es tracen perfils psicobiològics de la seva personalitat i es caracteritzen diverses manifestacions del terrorista, des de polítics i cabdills manipuladors fins al terrorisme suïcida contemporani. Al final de lʼapartat, es presenten una sèrie de recapitulacions per prevenir aquest tipus de violència.
 
Finalment, la tercera part explora la possibilitat dʼun món sense violència, però a diferència de les altres dues, en què els autors signen conjuntament el text, aquí cadascun dels sis dóna la seva opinió, des del seu àmbit particular de coneixement.
 
Cada capítol del llibre comença amb una il·lustració de Xaro Sánchez, coautora del volum, psiquiatra, neurocientífica i artista, una obra dʼart que explora algun aspecte concret de la violència humana i que té relació amb el capítol en qüestió. La il·lustració de portada és Lʼull dʼEckert, assassí en sèrie alemany, camioner de professió, i autor de gairebé una vintena dʼassassinats entre el 1974 i el 2006 a diversos països dʼEuropa, com Alemanya, França o Espanya, on va estrangular tres de les seves víctimes.