Es gradua la primera promoció del curs de la UB per a estudiants provinents de zones en conflicte

L’acte de lliurament de títols ha tingut lloc aquest migdia a la sala Ramón y Cajal de la Universitat.
L’acte de lliurament de títols ha tingut lloc aquest migdia a la sala Ramón y Cajal de la Universitat.
Institucional
(18/05/2018)

Catorze estudiants de Síria i lʼAfganistan han rebut, aquest divendres, el diploma de superació del curs de transició als estudis de grau i formació en drets humans i cultura de pau que van seguir durant el curs acadèmic 2016-2017 en el marc del Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte. Lʼacte, que ha tingut lloc a lʼEdifici Històric de la Universitat, lʼha presidit la vicerectora dʼIgualtat i Acció Social de la UB, Maite Vilalta, acompanyada de la regidora de Relacions Internacionals de lʼAjuntament de Barcelona, Laura Pérez, i el director de la Fundació Solidaritat UB, Xavier López. També hi han participat el director de Justícia Global i Cooperació Internacional de lʼAjuntament, David Llistar, i la coordinadora del Programa UB de suport a persones refugiades i provinents de zones en conflicte, Cati Jerez.

L’acte de lliurament de títols ha tingut lloc aquest migdia a la sala Ramón y Cajal de la Universitat.
L’acte de lliurament de títols ha tingut lloc aquest migdia a la sala Ramón y Cajal de la Universitat.
Institucional
18/05/2018

Catorze estudiants de Síria i lʼAfganistan han rebut, aquest divendres, el diploma de superació del curs de transició als estudis de grau i formació en drets humans i cultura de pau que van seguir durant el curs acadèmic 2016-2017 en el marc del Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte. Lʼacte, que ha tingut lloc a lʼEdifici Històric de la Universitat, lʼha presidit la vicerectora dʼIgualtat i Acció Social de la UB, Maite Vilalta, acompanyada de la regidora de Relacions Internacionals de lʼAjuntament de Barcelona, Laura Pérez, i el director de la Fundació Solidaritat UB, Xavier López. També hi han participat el director de Justícia Global i Cooperació Internacional de lʼAjuntament, David Llistar, i la coordinadora del Programa UB de suport a persones refugiades i provinents de zones en conflicte, Cati Jerez.

El curs de transició és una iniciativa pionera a lʼEstat espanyol i a Europa que té lʼobjectiu de facilitar el pas de lʼalumnat procedent de zones en conflicte a fer estudis de grau, màster o formació professional a Barcelona, com a única possibilitat de continuar la seva trajectòria acadèmica. Els catorze estudiants de la primera promoció del curs —nou nois i cinc noies— provenen de diferents indrets de Síria i, en un cas, de lʼAfganistan. Tots ells van ser seleccionats a partir de demandes formulades per organitzacions humanitàries de defensa dels drets humans, com ara la Mitja Lluna Roja o Càritas de Síria, que van acreditar les circumstàncies personals dels joves. Parlem de persones que havien finalitzat lʼensenyament secundari o havien iniciat estudis universitaris i a qui resultava pràcticament impossible seguir amb el seu projecte educatiu al país dʼorigen, però que tampoc podien continuar la formació a lʼexterior perquè no podien convalidar cap formació universitària. Lʼobjectiu del projecte, cofinançat per lʼAjuntament de Barcelona i la Universitat de Barcelona, és, doncs, que puguin continuar aquí la seva formació.

Durant la seva intervenció, la vicerectora Maite Vilalta ha explicat que «la situació de les persones procedents de països en conflicte, independentment de la seva consideració jurídica, és un fet que ens interpel·la com a persones i com a institució, i que ens obliga èticament, moralment i acadèmicament a donar-hi resposta. La UB, com a actor social compromès amb la realitat del món i de la societat que lʼenvolta, en posar en marxa un curs com el que ens ocupa, està, senzillament, articulant aquesta resposta i assumint la seva responsabilitat». I ha afegit: «En aquest sentit, estem molt contents que enguany, durant el curs acadèmic 2017-2018, estigui en marxa la segona edició del curs».

Per a la regidora de Relacions Internacionals de lʼAjuntament, Laura Pérez, «en el marc de les actuacions de cooperació per la justícia global de lʼAjuntament ha estat una prioritat en les darrers tres anys les intervencions a Síria i en dʼaltres països en conflicte. En contextos de conflicte com el de Síria estem veient que hi ha tota una generació de joves que no poden estudiar i que estan en risc dʼentrar de manera directa en el conflicte armat. Lʼajut per sortir del país i continuar els estudis durant un temps és una actuació clau per tal de garantir-los més oportunitats i de contribuir a la pau. Les dues edicions del curs, liderades per la Universitat de Barcelona, han estat un èxit, tot i les dificultats aquest darrer any degut al bloqueig per part de lʼEstat espanyol en la concessió de visats a alguns estudiants a lʼambaixada del Líban. Des de lʼAjuntament seguirem donant a la UB tot el suport necessari per la seva continuïtat i interposarem actuacions per desbloquejar lʼarribada dels estudiants».

«Venir aquí ens ha obert la porta de nous coneixements i de la solidaritat»

En el transcurs de lʼacte, ha intervingut una de les estudiants que es graduaven, Eliana Sabreen, que ha relatat la seva experiència. «Ara fa una mica més dʼun any i mig que vaig arribar aquí. Recordo que al principi tot era tan nou per a mi que no sabia si tindria temps per veure-ho tot. Ara, quan vaig pels carrers, ja no només no em perdo, sinó que camino i penso», ha explicat. Lʼestudiant ha dit que aquí ha pogut fer realitat el somni dʼestudiar Odontologia, «en un lloc on no hi ha guerra». «La Fundació Solidaritat UB sʼha preocupat perquè això fos possible, que sembla que no és gens fàcil», ha valorat. Sabreen ha finalitzat la seva intervenció expressant lʼagraïment dels catorze graduats al programa que els ha donat lʼoportunitat de marxar dels seus països, «perquè allà no hauríem pogut estudiar, i venir aquí», ha assegurat. «Això —ha destacat— ens ha obert més portes encara: la porta dels nous coneixements, la porta de la solidaritat, la porta dʼentendre com de gran és el món i com dʼimportants som cadascun de nosaltres». «I amb aquesta lliçó hem confirmat que és molt important ajudar la humanitat», ha conclòs.

Actualment, lʼalumnat de la primera edició del curs està fent estudis de grau, màster o formació professional a la UB, la UPC i altres centres educatius. Per a la segona edició, que sʼha iniciat aquesta setmana, sʼhan concedit beques a quinze joves de Síria, lʼAfganistan i el Pakistan.

Funcionament del curs

El curs de transició als estudis de grau i formació en drets humans i cultura de pau que organitza la Universitat de Barcelona, a través de la Fundació Solidaritat UB, es planteja com un itinerari formatiu preparatori per a lʼaccés a la universitat. La formació és de 500 hores i està reconeguda com a curs dʼextensió universitària. Comprèn lʼaprenentatge intensiu de català i castellà, una aproximació a la Universitat i una formació en drets humans i cultura de pau. Les beques del curs, que sʼadrecen a persones en situació dʼespecial vulnerabilitat, inclouen allotjament i manutenció, així com assistència legal, suport psicològic, acompanyament social o assessorament acadèmic, entre d'altres.

Tal com explica Xavier López, director de la Fundació Solidaritat UB, «una cosa que aconseguim amb aquest curs és personalitzar una situació humana i social, la de la cerca de refugi per part de les persones que han de marxar del seu país forçades per conflictes. Posar noms i cognoms a aquestes persones, a aquests joves, conèixer les seves trajectòries personals i familiars, fa que hi empatitzem, que deixem de percebreʼls com una massa on cada persona deixa dʼimportar individualment, que comprenguem millor el conflicte d'on venen, els seus matisos. Tant de bo que tothom, tots els ciutadans i ciutadanes, poguessin tenir una relació directa amb aquestes persones que han de deixar les seves llars, les seves famílies. Llavors, probablement, no seria possible als governs que no ho han fet no acomplir les, de tota manera, minses quotes dʼacollida a què es van comprometre».

Programa UB de suport a persones refugiades i provinents de zones en conflicte

El setembre del 2015 la Universitat va engegar el Programa UB de suport a persones refugiades i provinents de zones en conflicte, amb lʼobjectiu principal de promoure lʼaccés dʼaquest col·lectiu a lʼeducació superior.

Segons dades de lʼACNUR, només un 1 % de la població jove refugiada accedeix a la Universitat; mentre que, en el global de la població, aquest percentatge és del 34 %. La UNESCO considera que la millora de lʼaccés a lʼeducació superior per part de les persones refugiades és un element clau en la consecució del dret a lʼeducació.

Amb el propòsit de contribuir a aquesta millora, a banda del curs de transició als estudis de grau, el Programa de la UB inclou accions de suport a estudiants refugiats mitjançant beques de matrícula universitària, cursos de llengua catalana i castellana, programes de mentoria, allotjament, assessorament jurídic i assistència psicològica.

En el marc del Programa de suport, la UB també organitza diverses activitats dʼinformació, formació i sensibilització sobre la crisi dels refugiats (com el projecte Mare Nostrum, finançat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament), i participa en projectes europeus i de dimensió internacional, com lʼinHERE (Higher Education Supporting Refugees in Europe) i el RESCUE (Refugees Education Support in MENA countries).

Per al desenvolupament dʼaquestes activitats i projectes, el Programa ha teixit una xarxa interna de treball amb una quinzena de grups, departaments i àrees de la UB; una xarxa interuniversitària de col·laboració, i una xarxa externa a la Universitat, que inclou convenis de col·laboració amb administracions públiques de lʼàmbit local, centres educatius i entitats que treballen amb persones refugiades o que demanen asil.

El Programa de la UB ha estat guardonat en els Premis Magisteri - Protagonistes de lʼEducació 2017 i s'ha inclòs dins del Catàleg de bones pràctiques en lʼacollida de persones refugiades del projecte inHERE. També sʼha presentat com a bona pràctica al XV Congrés Internacional i XXXV Jornades dʼUniversitats i Educació Inclusiva (Universitat de Granada, març de 2018) i a la setmana de formació del projecte inHERE (Universitat de Roma La Sapienza, abril de 2018).