Es constitueix el Claustre Universitari de la UB

La Mesa del Claustre
La Mesa del Claustre
Institucional
(28/05/2014)

Després que el passat 15 dʼabril es duguessin a terme les eleccions al Claustre Universitari de la UB, avui 19 de maig, en sessió ordinària, sʼha constituït el Claustre amb la renovació pertinent dels seus membres i la constitució de la Mesa.

La Mesa del Claustre
La Mesa del Claustre
Institucional
28/05/2014

Després que el passat 15 dʼabril es duguessin a terme les eleccions al Claustre Universitari de la UB, avui 19 de maig, en sessió ordinària, sʼha constituït el Claustre amb la renovació pertinent dels seus membres i la constitució de la Mesa.

Seguint els punts de lʼordre del dia, en primer lloc sʼha procedit a lʼelecció de la Mesa del Claustre, que ha quedat constituïda de la manera següent: Enoch Albertí repeteix en el càrrec de representant del professorat, Margot Rodríguez assumeix la representació del PAS i Jaume Miquel Garriga és, a partir dʼara, el representant del col·lectiu dʼestudiants.

 
A continuació, i després que el rector llegís el seu informe, sʼhan dut a terme les votacions per elegir els vint representants del Claustre al Consell de Govern. Un cop han finalitzat les votacions i sʼha fet el recompte, el secretari general ha comunicat els resultats i ha enumerat els diferents representants, que queden distribuïts, segons el Reglament, de la manera següent: 10 membres del col·lectiu del personal funcionari doctor, 2 membres del personal no funcionari i/o no doctor, 2 membres del PAS i 6 del col·lectiu dʼestudiants.
 
Finalment, els assistents han aprovat la modificació del Reglament del Claustre Universitari amb 154 vots a favor, cinc abstencions i quatre vots en contra.
 
Lʼacte ha conclòs amb un torn obert de paraules.