Encuentros Barcelona 2016: els reptes per a lʼequitat social a Xile i arreu del món

La trobada anual d’aquesta xarxa aplega estudiants, investigadors i emprenedors xilens per col·laborar tant des del vessant científic com professional.
La trobada anual d’aquesta xarxa aplega estudiants, investigadors i emprenedors xilens per col·laborar tant des del vessant científic com professional.
Recerca
(01/07/2016)

Més dʼun miler de participants, entre els quals hi ha empresaris, inversors, investigadors i autoritats de diversos àmbits, es congregaran els dies 26, 27 i 28 dʼoctubre a lʼEdifici Històric de la Universitat de Barcelona en el marc de la desena edició de la conferència Encuentros Barcelona 2016, la trobada anual dʼaquesta xarxa que aplega estudiants, investigadors i emprenedors xilens (o vinculats dʼalguna manera amb aquest país llatinoamericà) per col·laborar tant des del vessant científic com professional. El termini per enviar comunicacions a la nova edició dels Encuentros acaba el proper 18 de juliol.

La trobada anual d’aquesta xarxa aplega estudiants, investigadors i emprenedors xilens per col·laborar tant des del vessant científic com professional.
La trobada anual d’aquesta xarxa aplega estudiants, investigadors i emprenedors xilens per col·laborar tant des del vessant científic com professional.
Recerca
01/07/2016

Més dʼun miler de participants, entre els quals hi ha empresaris, inversors, investigadors i autoritats de diversos àmbits, es congregaran els dies 26, 27 i 28 dʼoctubre a lʼEdifici Històric de la Universitat de Barcelona en el marc de la desena edició de la conferència Encuentros Barcelona 2016, la trobada anual dʼaquesta xarxa que aplega estudiants, investigadors i emprenedors xilens (o vinculats dʼalguna manera amb aquest país llatinoamericà) per col·laborar tant des del vessant científic com professional. El termini per enviar comunicacions a la nova edició dels Encuentros acaba el proper 18 de juliol.

 

Durant tres dies, els participants debatran amb experts de renom internacional, procedents dʼONG, governs, institucions acadèmiques i organitzacions empresarials, al voltant de lʼequitat social, un dels grans desafiaments de les societats actuals arreu del món. Lʼobjectiu principal és promoure lʼintercanvi dʼidees i experiències que derivin en projectes i solucions efectives als desafiaments socials que, compartits amb Catalunya, Espanya i Europa en general, es planteja avui Xile, com ara lʼeducació, la sostenibilitat, lʼagricultura, lʼeconomia, la participació de la dona en lʼàmbit científic, les infraestructures i la salut. Encuentros va néixer lʼany 2006 a Dresden (Alemanya) a partir dʼun grup de doctorands xilens. Fins ara sʼha convocat a Milà, Göttingen, Cambridge, Berkeley, París, Boston, Santiago i Rotterdam.

 

Diàlegs amb Premis Nobel i experts de projecció internacional

 

«Largo pétalo de mar y vino y nieve» és la metàfora amb què el poeta Pablo Neruda recorda la seva pàtria, Xile, un país amb prop de divuit milions dʼhabitants que està immers en un procés de reforma del sistema educatiu, amb diverses iniciatives per reforçar la qualitat de lʼensenyament públic i lʼaccés a lʼeducació. Així doncs, Encuentros Barcelona 2016 és una cita de projecció internacional que es perfila com un observatori dʼiniciatives per promoure la construcció dʼuna societat més equitativa i justa per a tots els ciutadans dʼaquest país andí. Aquesta conferència internacional està presidida per Pablo Rivera, professor del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona.

 

En lʼedició dels Encuentros Barcelona 2016 destaca la participació dʼexperts com ara el químic Ei-ichi Negishi, premi Nobel de Química 2010; el glaciòleg Gino Casassa, membre del Grup Intergovernamental dʼExperts sobre el Canvi Climàtic, guardonat amb el Premi Nobel de la Pau 2007; el sociòleg Alain Touraine, premi Príncep dʼAstúries 2010 i fundador del Centre dʼAnàlisi i dʼIntervenció Sociològics (CADIS), la bioquímica Cecilia Hidalgo, premi Nacional de Ciències de Xile 2006, i Cristóbal Cobo, expert en noves tecnologies educatives i director del Centre dʼEstudis Fundació CEIBAL.

 

Una plataforma única per a lʼexpressió dʼidees i el debat interdisciplinari

 

Cal recordar que a la sessió de debat sobre política científica a Xile i Europa hi participaran Jordi Alberch, vicerector de Recerca, Innovació i Transferència de la UB, cap del Grup de Recerca Consolidat de Fisiopatologia de Malalties Neurodegeneratives de la UB i investigador de lʼInstitut dʼInvestigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), i Juan Manuel Zolezzi, rector de la Universitat de Santiago de Xile. Aquesta sessió plenària, que té com a horitzó el nou Ministeri de les Ciències a Xile i la fundació de noves universitats de titularitat pública, se centrarà en el debat al voltant dels futurs desafiaments en les polítiques de promoció de la ciència.

 

Generar un diàleg crític sobre els reptes socials que impliquen lʼemergència i la consolidació dʼuna societat del coneixement és lʼeix principal de la sessió que tindrà com a convidats els catedràtics Juana M. Sancho, del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la UB, i Cèsar Coll, del Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de lʼEducació. El debat sobre les fronteres del coneixement en el món de la biomedicina serà dirigit pels experts Josep Dalmau, professor del Departament de Medicina i cap del Grup de Patogènesi de Malalties Neuronals Autoimmunitàries de lʼIDIBAPS, i Pablo Valenzuela, premi Nacional de Ciències a Xile 2002.

 

En altres sessions, lʼexpert Gino Casassa i Miquel Torres, president de lʼempresa vinícola Torres i membre del Consell Alumni UB, debatran al voltant de la incertesa i les oportunitats del nou escenari sorgit per la crisi de lʼaigua i el canvi climàtic. Al seu torn, la bioquímica Cecilia Hidalgo i la biòloga Bernadita Méndez, presidenta de la Fundació Ciència & Vida, abordaran el diàleg dedicat a la presència de la dona en el món de la ciència.

 

 

 

Per a més informació sobre el programa complet i la inscripció, consulteu aquest enllaç.