En defensa de la informació contrastada i veraç

 
 
Institucional
(09/05/2020)

Durant els darrers dies estan apareixent, a diferents mitjans de comunicació, persones de la nostra comunitat universitària que manifesten les seves preocupacions i inquietuds sobre lʼactual situació de docència i avaluació no presencial de la Universitat de Barcelona. Aquestes persones tenen tot el seu dret a ser entrevistades, és més, les seves contribucions no fan més que aportar idees per trobar sortides raonables a diferents situacions en què ens trobem dia a dia.

 
 
Institucional
09/05/2020

Durant els darrers dies estan apareixent, a diferents mitjans de comunicació, persones de la nostra comunitat universitària que manifesten les seves preocupacions i inquietuds sobre lʼactual situació de docència i avaluació no presencial de la Universitat de Barcelona. Aquestes persones tenen tot el seu dret a ser entrevistades, és més, les seves contribucions no fan més que aportar idees per trobar sortides raonables a diferents situacions en què ens trobem dia a dia.

Els mitjans de comunicació també tenen el seu dret dʼinformar el conjunt de la ciutadania, sempre ho han fet i ho han de continuar fent; són una part imprescindible de la nostra societat i, com sempre hem fet, valorem molt la seva tasca. La Universitat de Barcelona, però, demana que sʼevitin situacions en què la informació que es dona sobre nosaltres i el nostre funcionament actual no sʼadequa a la veritat, al rigor periodístic i a la deontologia professional.

La Universitat de Barcelona està conformada per molt alumnat, professorat i personal dʼadministració i serveis que durant aquests dies excepcionals està dedicant molt esforç i moltes hores perquè les coses surtin de la millor manera possible, i que són dʼuna ajuda inestimable per solucionar problemes que van apareixent dia a dia.

Demanem que la informació que es doni sigui contrastada amb totes les veus implicades, també la de la Universitat de Barcelona, i que sʼevitin generalitzacions gratuïtes que atempten contra lʼhonor i la professionalitat de totes aquelles persones que intenten fer la seva feina de la millor manera possible. Vivim temps complicats i difícils, i cal evitar titulars sensacionalistes, parcials i allunyats de la veritat.

Com sempre, continuem a disposició dels mitjans de comunicació, i valorem molt positivament la tasca que durant aquests dies estan fent en una immensa majoria de casos.