Els reptes sobre alimentació, salut i sostenibilitat, a debat a la UB

El Simposi aplegarà figures destacades i referents del sector de l’alimentació sostenible i l’alimentació saludable.
El Simposi aplegarà figures destacades i referents del sector de l’alimentació sostenible i l’alimentació saludable.
Recerca
(18/05/2022)

Seguretat alimentària, dietes saludables i sostenibles, aliments de proximitat i tendències actuals del mercat són alguns dels temes de màxima actualitat que abordarà el II Simposi dʼAlimentació, Salut i Sostenibilitat, del 25 al 26 de maig, a lʼAula Magna de lʼEdifici Històric de la Universitat de Barcelona.

Aquest fòrum científic, organitzat pel Campus de lʼAlimentació de Torribera de la UB i lʼInstitut Danone, aplegarà un gran nombre dʼexperts en salut pública i investigadors nacionals i internacionals de diferents àmbits del coneixement, com la medicina, la nutrició, lʼantropologia, la sociologia, o lʼeconomia, a més de tècnics de diverses administracions locals i europees.

El Simposi aplegarà figures destacades i referents del sector de l’alimentació sostenible i l’alimentació saludable.
El Simposi aplegarà figures destacades i referents del sector de l’alimentació sostenible i l’alimentació saludable.
Recerca
18/05/2022

Seguretat alimentària, dietes saludables i sostenibles, aliments de proximitat i tendències actuals del mercat són alguns dels temes de màxima actualitat que abordarà el II Simposi dʼAlimentació, Salut i Sostenibilitat, del 25 al 26 de maig, a lʼAula Magna de lʼEdifici Històric de la Universitat de Barcelona.

Aquest fòrum científic, organitzat pel Campus de lʼAlimentació de Torribera de la UB i lʼInstitut Danone, aplegarà un gran nombre dʼexperts en salut pública i investigadors nacionals i internacionals de diferents àmbits del coneixement, com la medicina, la nutrició, lʼantropologia, la sociologia, o lʼeconomia, a més de tècnics de diverses administracions locals i europees.

Lʼacte dʼinauguració tindrà lloc el 25 de maig, a les 16:00, amb la participació de la vicerectora dʼIgualtat i Gènere, Montserrat Puig Llobet; el president de lʼInstitut Danone dʼEspanya, José López Miranda, i la presidenta de lʼInstitut Danone de Mèxic, Nimbe Torres.

En el context dels reptes sobre alimentació i sostenibilitat, Puig Llobet subratlla: «La necessitat dʼampliar la capacitat de la societat per resoldre reptes complexos mai ha estat tan important ni tan urgent, tant per a la salut personal com per a la salut planetària».

López Miranda, que també és catedràtic de la Facultat de Medicina de la Universitat de Còrdova, explica: «El Simposi dʼAlimentació, Salut i Sostenibilitat és una cita clau en què hem aconseguit reunir figures destacades i referents del sector que parlin dʼalimentació sostenible i dʼalimentació saludable i de com es poden conjugar els dos conceptes. Comptarem amb professionals procedents de diferents àmbits, des de lʼacadèmic fins al polític, que oferiran continguts de gran interès, també des del punt de vista pràctic i de la visió del consumidor».

El programa està dividit en quatre grans blocs, amb ponències i taules rodones en què es tractarà un ampli ventall de qüestions relacionades amb lʼimpacte de lʼalimentació en la salut de les persones i el medi ambient. Així mateix, sʼexposaran casos dʼèxit dʼempreses que han aportat grans innovacions a través del compromís amb el planeta. El simposi també serà el marc per presentar els resultats preliminars de lʼ«Enquesta de sostenibilitat: coneixement, hàbits i grau de consciència», a càrrec de la investigadora Ujué Fresán, de lʼInstitut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal).

 

Les institucions com a motor de canvi

El dia 25, després de lʼacte inaugural, el catedràtic Jordi Salas Salvadó, de la Universitat Rovira i Virgili, moderarà la taula rodona «Patrons dietètics: salut, medi ambient i reptes socials». Hi participaran Carlos González Svatetz, investigador emèrit de lʼInstitut Català dʼOncologia, amb la ponència «Hàbits dietètics actuals: implicacions epidemiològiques sobre la salut i mediambientals»; Claudia Rocío Magaña González, professora de la Facultat dʼEducació de la UB, amb «Estat de la seguretat alimentària a Espanya: reptes per assolir lʼassequibilitat i lʼaccessibilitat en les dietes sostenibles», i Helen Harwatt, investigadora de lʼentitat Chatham House Food i col·laboradora de la Universitat Harvard, amb «Sistemes alimentaris i pèrdua de biodiversitat».

A continuació, la taula rodona «De la teoria a la pràctica: les institucions com a palanca de canvi» inclourà la participació de Fabien Santini, cap adjunt de la Unitat de Governança de Mercats Agroalimentaris de la Unió Europea, amb la ponència «La sostenibilitat dels aliments de proximitat: una revisió per als responsables polítics»; María José Yusta, cap de servei de lʼAgència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, amb «Àmbit nacional: polítiques públiques per a dietes saludables i sostenibles», i Glòria Cugat, subdirectora general dʼInspecció i Control Agroalimentari del Departament dʼAcció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, amb «Estratègia dʼaprofitament dels aliments». La moderació anirà a càrrec de Miguel Saénz de Pipaón, de la Universitat Autònoma de Madrid.

 

Com es pot avançar cap a un futur alimentari sostenible?

El dia 26, sota el títol «Tendències actuals dʼalimentació: catalitzadors que faciliten el canvi conductual», el catedràtic Luis Moreno Aznar, de la Universitat de Saragossa, moderarà una nova sessió en què participaran Jesús Simal Gándara, professor de la Universitat de Vigo, amb la ponència «Avançant cap a un futur alimentari sostenible»; Ángela García González, professora de la Universitat San Pablo - CEU, amb «Estat actual: coneixements i actituds de la població espanyola adulta sobre sostenibilitat alimentària», i Assumpció Anton Vallejo, cap de lʼequip de Quantificació Ambiental de lʼInstitut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, amb «Reptes de la comunicació mediambiental: consens en la quantificació i integració dʼaspectes nutricionals».

«De la teoria a la pràctica: petites grans innovacions» és el títol de la sessió que moderarà Guadalupe Ramos Truchero, de la Universitat de Valladolid. Hi participaran Mónica di Donato, membre del Grup de Recerca en Energia, Economia i Dinàmica de Sistemes (GEEDS) de la Universitat de Valladolid, amb la ponència «Pèrdues, deixalles i pressions ambientals del consum dʼaliments a Espanya»; Raquel Díaz Ruiz, cap de projectes de la Fundació Espigoladors, amb «De fruites i verdures imperfectes en neixen segones oportunitats. Espigoladors: un projecte amb un enfocament sistèmic de lʼalimentació», i Helena Calvo, responsable de projectes de sensibilització de lʼempresa Too Good to Go a Espanya, amb «Gran cas dʼèxit: Too Good to Go».

Clausuraran el simposi la catedràtica de Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació i directora del Campus de lʼAlimentació de Torribera de la UB, M. Carmen Vidal, i el catedràtic Jordi Salas Salvadó, que exposaran les principals conclusions de lʼesdeveniment.

Per assistir al simposi cal reservar plaça (presencial o virtual).