Els reptes ètics, legals i socials dels sistemes dʼintel·ligència artificial en salut

 
 
Acadèmic
(16/09/2022)

Avui, la intel·ligència artificial forma part del nostre dia a dia, però sovint no som prou conscients de les seves implicacions. Concretament en lʼàmbit de la salut, els biaixos dels algorismes poden vulnerar els nostres drets; en particular, el dret a la intimitat. I és que les històries clíniques i les imatges mèdiques contenen quantitats ingents dʼinformació personal. Per tal dʼabordar aquesta qüestió, lʼObservatori de Bioètica i Dret (OBD), la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona i lʼAgència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) han organitzat el seminari «Intel·ligència artificial i protecció de dades en recerca i innovació en salut: aspectes ètics, legals i socials». Tindrà lloc el 21 de setembre a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, i també es podrà seguir en línia (en tots dos casos, cal inscriure-sʼhi prèviament).

 
 
Acadèmic
16/09/2022

Avui, la intel·ligència artificial forma part del nostre dia a dia, però sovint no som prou conscients de les seves implicacions. Concretament en lʼàmbit de la salut, els biaixos dels algorismes poden vulnerar els nostres drets; en particular, el dret a la intimitat. I és que les històries clíniques i les imatges mèdiques contenen quantitats ingents dʼinformació personal. Per tal dʼabordar aquesta qüestió, lʼObservatori de Bioètica i Dret (OBD), la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona i lʼAgència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) han organitzat el seminari «Intel·ligència artificial i protecció de dades en recerca i innovació en salut: aspectes ètics, legals i socials». Tindrà lloc el 21 de setembre a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, i també es podrà seguir en línia (en tots dos casos, cal inscriure-sʼhi prèviament).

Alguns dels temes que sʼhi tractaran són la innovació tecnològica i lʼaplicació pràctica dels sistemes de protecció de dades, els reptes que planteja lʼús massiu de la intel·ligència artificial i la biometria, i el paper dels comitès dʼètica en aquestes qüestions.

El seminari, que inaugurarà la directora de lʼAEPD, Mar España, i que clourà la catedràtica de la UB María Casado, fundadora de lʼOBD, forma part de les accions de transferència de coneixement que sʼorganitzen en el marc del conveni signat entre lʼOBD i lʼAEPD. Lʼobjectiu de lʼacord és analitzar les implicacions ètiques, legals i socials en relació amb la protecció de dades en lʼús de la intel·ligència artificial i de dades massives (big data) per fer recerca i innovar en salut.

Alhora, la inauguració dʼaquest seminari servirà per donar el tret de sortida a la nova edició —enguany, la vint-i-cinquena— del màster en Bioètica i Dret de la UB.