Els rectors de la LERU debaten sobre la política de recerca i innovació de la Unió Europea

30a Assemblea de Rectors de la LERU.
30a Assemblea de Rectors de la LERU.
Institucional
(24/05/2016)

Els dies 20 i 21 de maig, els rectors de les vint-i-una universitats que formen la Lliga dʼUniversitats Europees de Recerca (LERU) es van reunir en la 30a Assemblea de Rectors a Utrecht (Països Baixos), amb lʼobjectiu dʼabordar la política actual de recerca i innovació de la Unió Europea. En la trobada, en la qual la Universitat de Barcelona va estar representada pel Rector, Dídac Ramírez, i pel Vicerector de Recerca, Innovació i Transferència, Jordi Alberch, van participar el comissari de Recerca, Ciència i Innovació de la Comissió Europea, Carlos Moedas; el ministre holandès dʼEducació, Cultura i Ciència, Jet Bussemaker, i el director general de Recerca i Innovació de la Comissió Europea, Robert-Jan Smits.

30a Assemblea de Rectors de la LERU.
30a Assemblea de Rectors de la LERU.
Institucional
24/05/2016

Els dies 20 i 21 de maig, els rectors de les vint-i-una universitats que formen la Lliga dʼUniversitats Europees de Recerca (LERU) es van reunir en la 30a Assemblea de Rectors a Utrecht (Països Baixos), amb lʼobjectiu dʼabordar la política actual de recerca i innovació de la Unió Europea. En la trobada, en la qual la Universitat de Barcelona va estar representada pel Rector, Dídac Ramírez, i pel Vicerector de Recerca, Innovació i Transferència, Jordi Alberch, van participar el comissari de Recerca, Ciència i Innovació de la Comissió Europea, Carlos Moedas; el ministre holandès dʼEducació, Cultura i Ciència, Jet Bussemaker, i el director general de Recerca i Innovació de la Comissió Europea, Robert-Jan Smits.

La jornada va servir per intercanviar punts de vista sobre temes com ara la ciència oberta, la innovació, la ciència ciutadana o la interdisciplinarietat. El comissari Moedas va parlar sobre la innovació en el si de la Unió i el paper que hi han de tenir les universitats intensives en recerca. Bussemaker, per la seva banda, va analitzar lʼestat de la presidència holandesa de la Unió Europea i la seva aposta per la ciència oberta.

Properes publicacions

A la jornada també es va presentar el pròxim document que publicarà la LERU sobre ciència ciutadana. La Universitat de Barcelona hi ha participat a partir de casos dʼèxit com els del Grup de Recerca OpenSystems de la UB, dirigit per lʼinvestigador Josep Perelló.


Així mateix, sʼestà treballant en un document sobre la recerca interdisciplinària en el qual sʼhan incorporat diversos exemples de la Universitat de Barcelona, com ara una referència als catorze instituts de recerca propis de la nostra universitat —i en concret, a lʼInstitut de Recerca de lʼAigua—, així com a projectes més específics, com el que lidera el professor José Remesal, catedràtic de la Facultat de Geografia i Història, sobre les rutes del comerç romanes, en el qual participen historiadors i físics especialitzats en xarxes complexes i que ha estat reconegut amb un advanced grant del Consell Europeu de Recerca (ERC). Un altre dels exemples és la Jornada dʼInvestigadors Predoctorals Interdisciplinària (JIPI) que reuneix anualment doctorands de diverses disciplines.