Els Premis Sant Jordi 2021 de lʼInstitut dʼEstudis Catalans reconeixen la recerca de la Universitat de Barcelona

L’acte de lliurament va tenir lloc en una jornada de portes obertes al Pati de la Casa de Convalescència.
L’acte de lliurament va tenir lloc en una jornada de portes obertes al Pati de la Casa de Convalescència.
Recerca
(26/04/2021)

El divendres 23 es van lliurar els Premis Sant Jordi 2021 de lʼInstitut dʼEstudis Catalans en un acte presidit per Joandomènec Ros, president de lʼIEC i catedràtic dʼEcologia de la Universitat de Barcelona. Aquests guardons, amb una llarga tradició històrica, han reconegut diverses recerques de personal investigador de la UB.

L’acte de lliurament va tenir lloc en una jornada de portes obertes al Pati de la Casa de Convalescència.
L’acte de lliurament va tenir lloc en una jornada de portes obertes al Pati de la Casa de Convalescència.
Recerca
26/04/2021

El divendres 23 es van lliurar els Premis Sant Jordi 2021 de lʼInstitut dʼEstudis Catalans en un acte presidit per Joandomènec Ros, president de lʼIEC i catedràtic dʼEcologia de la Universitat de Barcelona. Aquests guardons, amb una llarga tradició històrica, han reconegut diverses recerques de personal investigador de la UB.

El professor Pau Castell Granados, de la Facultat de Geografia i Història, ha estat guardonat amb el Premi Rafael Patxot i Jubert, pel treball Els estudis sobre la bruixeria i la cacera de bruixes a Catalunya (1830-2020). Entre la història i el folklore. Castell és autor de la primera tesi doctoral sobre la cacera de bruixes a Catalunya, un treball que va llegir a la UB i que van codirigir Teresa Vinyoles i Agustí Alcoberro, i amb el qual va obtenir un accèssit del Premi Claustre de Doctors de la UB.

El Premi Societat Catalana de Biologia a un article científic ha estat per a la investigadora de la Facultat de Biologia M. Isabel Hernández Álvarez, primera signant de lʼarticle «Deficient endoplasmic reticulum-mitochondrial phosphatidylserine transfer causes liver disease», publicat a la revista Cell.

El professor de la Facultat de Matemàtiques Damià Torres Latorre ha obtingut el Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques pel treball Problemes de lʼobstacle i desigualtats de Harnack a la frontera.

Una menció honorífica del Premi Creu Casas ha estat per a Karina Gibert Oliveras, de la Facultat dʼEconomia i Empresa de la Universitat de Barcelona.

El Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana dʼEstudis Clàssics lʼha obtingut Carlos Prieto Espinosa, que va presentar a la UB la tesi doctoral El lèxic dels oficis a la documentació llatina de la Catalunya altmedieval.

Eva Gorrochategui Matas, doctorada a la UB, ha rebut una menció honorífica del Premi Antoni de Martí i Franquès de Ciències Químiques (Secció de Ciències i Tecnologia de lʼIEC) pel treball Assessment of the lipidomic effects of environmental pollutants on exposed organisms using chemometric and analytical methods.

El premi Pompeu Fabra de Gramàtica (Secció Filològica de l'IEC) ha estat atorgat a Wang Liyun, pel treball Estudi contrastiu de lʼestructura sil·làbica del català i el xinès estàndard i de les implicacions segmentals més rellevants per als aprenents sinòfons, basat en una tesi doctoral llegida a la UB.

Un accèssit del Premi de la Societat Catalana de Física per a treballs finals de grau ha estat per a Cristina Jiménez Palau, pel treball Automated classification of stellar spectra.

Finalment, Enric Florit Zacarías ha obtingut una menció del Premi Emmy Noether de la Societat Catalana de Matemàtiques pel treball final de grau Criptografia basada en isogènies.