Els instituts de la Universitat de Barcelona UBNeuro i IQTC, distingits amb lʼacreditació María de Maeztu

 
 
Recerca
(16/11/2018)

LʼInstitut de Neurociències (UBNeuro) i lʼInstitut de Química Teòrica i Computacional (IQTC) han estat distingits en la darrera convocatòria de les acreditacions Severo Ochoa i María de Maeztu, reconeixements a lʼexcel·lència que atorga el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

 
 
Recerca
16/11/2018

LʼInstitut de Neurociències (UBNeuro) i lʼInstitut de Química Teòrica i Computacional (IQTC) han estat distingits en la darrera convocatòria de les acreditacions Severo Ochoa i María de Maeztu, reconeixements a lʼexcel·lència que atorga el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

Concretament, els dos instituts han obtingut lʼacreditació María de Maetzu, que suposa dos milions dʼeuros per a cadascun (500.000 euros anuals durant quatre anys). Les acreditacions Severo Ochoa i María de Maeztu persegueixen lʼenfortiment institucional i atorguen als centres i les unitats acreditades un elevat grau dʼautonomia per finançar els seus plans estratègics de recerca, que inclouen actuacions dirigides a enfortir les seves capacitats i infraestructures científiques, a augmentar el lideratge internacional, a reforçar la col·laboració amb altres centres de recerca i amb lʼentorn, i a contribuir a la formació i a lʼatracció i incorporació de talent. És el reconeixement més important que es concedeix a centres i unitats dʼexcel·lència a lʼEstat.

«Les distincions obtingudes per lʼInstitut de Neurociències i lʼInstitut de Química Teòrica i Computacional de la UB són fruit dʼuna recerca de qualitat i de lʼesforç del nostre personal investigador», assegura el rector de la UB, Joan Elias. «A més, se sumen a les que ja tenen lʼInstitut de Ciències del Cosmos, la Graduate School of Mathematics, lʼInstitut dʼInvestigació Biomèdica de Barcelona, lʼInstitut de Bioenginyeria de Barcelona i el Centre de Recerca en Agrigenòmica. Tots ells converteixen la UB i els seus centres en un dels puntals de la recerca a lʼEstat», destaca Elias.

Per la seva banda, Jordi Alberch, director de lʼInstitut de Neurociències de la UB, assenyala que «lʼacreditació María de Maeztu és un reconeixement a tots els investigadors del centre, que treballen per esbrinar un dels reptes científics més apassionants: entendre el funcionament i la patologia del cervell humà». «Aquesta distinció —afegeix— permetrà consolidar i millorar el lideratge de la Universitat de Barcelona en lʼàmbit de les neurociències a escala internacional amb un abordatge interdisciplinari i translacional, des de la part més molecular fins a la clínica. Lʼobjectiu principal en els propers anys serà potenciar la col·laboració internacional, la innovació i la transferència de coneixement en aquest àmbit», conclou Alberch.

El director de lʼIQTC, Eliseo Ruiz, remarca que lʼacreditació aferma «un projecte que es proposa reforçar la captació de talent jove i impulsar la col·laboració amb grups externs i empreses». L'ajut econòmic també permetrà «accelerar el desenvolupament de noves eines, com la intel·ligència artificial o la realitat virtual, i preparar-nos per a un futur proper en el qual hi haurà ordinadors quàntics i amb una potència a nivell exaescala».

Aquests dos centres sʼafegeixen als que ja tenen la distinció María de Maeztu a la UB, lʼInstitut de Ciències del Cosmos (ICCUB) —institut propi de la UB— i la Barcelona Graduate School of Mathematics, participada per la UB a través de lʼIMUB. A més, també cal esmentar els centres participats per la UB que han estat reconeguts amb la distinció Severo Ochoa: l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya i el Centre de Recerca en Agrigenòmica.

 

Sobre lʼInstitut de Neurociències (UBNeuro)

El desembre del 2015 es va crear oficialment lʼInstitut de Neurociències de la Universitat de Barcelona, que donava continuïtat a lʼantic Institut de Recerca en Cervell, Cognició i Conducta. LʼInstitut de Neurociències reuneix 74 membres de personal permanent. El seu rol transdisciplinari és notori, ja que està present en quatre campus de la Universitat que pertanyen a les facultats de Medicina i Ciències de la Salut, Biologia, Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació, i Psicologia. Les activitats de recerca que sʼhi duen a terme tenen lloc en tres prestigiosos centres clínics de Barcelona: lʼHospital Clínic, lʼHospital Universitari de Bellvitge i lʼHospital Sant Joan de Déu.

LʼInstitut de Neurociències treballa en el coneixement del sistema nerviós central, des de la biologia de les neurones i la formació de circuits neuronals, fins a la funció global del cervell que dona lloc a la funció cognitiva. Integra línies de recerca consolidades en la neurobiologia, la neurofarmacologia, la patopsicologia i la neurociència cognitiva.

Ocupa la posició 35a en el rànquing US News Best Global Universities Ranking, i ha obtingut cinc ajuts del Consell Europeu de Recerca (ERC) per lʼexcel·lència dels seus investigadors. També té quatre professors dʼinvestigació ICREA i quatre ICREA Acadèmia. Durant els anys 2013-2016, ha participat en divuit projectes internacionals, vuit dels quals són projectes del programa europeu Horitzó 2020 (dos dʼaquests, coordinats per lʼInstitut). La seva recerca ha donat lloc a 1.100 publicacions durant el període 2013-2016, que han tingut un impacte científic remarcable: deu de les citacions del seu personal investigador durant aquest període han superat 1,5 vegades la mitjana de citacions de les seves disciplines.  

 

Sobre lʼInstitut de Química Teòrica i Computacional (IQTC)

LʼIQTC és un institut de recerca propi de la Universitat de Barcelona, sorgit lʼany 2007 com a continuació del Centre de Recerca en Química Teòrica (CeRQT), creat el 1997.

Es dedica a la recerca en el camp de la química computacional, tant pel que fa al desenvolupament de mètodes de càlcul com a lʼaplicació a lʼestudi de sistemes en diferents àmbits: energia/catàlisi, nanodispositius magnètics i electrònics, o sistemes bioquímics.

Agrupa 34 professors permanents de les facultats de Química i de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació, a més de quatre investigadors ICREA, amb un total dʼun centenar de membres, incloent-hi investigadors postdoctorals i estudiants de màster i doctorat.

Ha estat reconegut amb un ajut de lʼERC i participa en cinc projectes europeus. Els grups del centre són usuaris intensius del Barcelona Supercomputer Center i tenen dos projectes europeus PRACE amb més de 60 milions dʼhores de càlcul.

Entre els seus indicadors de recerca en el període 2013-2016, cal destacar la publicació de 417 articles en revistes indexades, un 84 % de les quals en el primer quartil (39 % primer decil).