Els experts en gestió cultural a les universitats reivindiquen el valor del capital humà

Participants en la jornada.
Participants en la jornada.
Cultura
(09/03/2020)

La Universitat de Barcelona acull els dies 9 i 10 de març la IV Jornada Fòrum Vives sobre la gestió de la cultura a la universitat, que sota el títol «Patrimoni humà. Dones i homes de les universitats i dones i homes a les universitats», reunirà els representants de gestió cultural de les universitats de la Xarxa Vives. Lʼobjectiu de la jornada és reflexionar i posar en comú iniciatives per donar centralitat a la persona com a patrimoni col·lectiu de les universitats.

Participants en la jornada.
Participants en la jornada.
Cultura
09/03/2020

La Universitat de Barcelona acull els dies 9 i 10 de març la IV Jornada Fòrum Vives sobre la gestió de la cultura a la universitat, que sota el títol «Patrimoni humà. Dones i homes de les universitats i dones i homes a les universitats», reunirà els representants de gestió cultural de les universitats de la Xarxa Vives. Lʼobjectiu de la jornada és reflexionar i posar en comú iniciatives per donar centralitat a la persona com a patrimoni col·lectiu de les universitats.

El Fòrum Vives ha arrencat avui a la sala Ramón y Cajal de lʼEdifici Històric de la UB. El vicerector dʼArts, Cultura i Patrimoni, Salvador García; la vicerectora dʼIgualtat i Acció Social, Maite Vilalta, i el vicerector de Comunicació, Francisco Esteban, han inaugurat lʼacte i han donat la benvinguda als assistents. A continuació, ha tingut lloc una sessió participativa en què els gestors culturals de les universitats han presentat exemples de polítiques, activitats i bones pràctiques a lʼentorn del patrimoni humà. Les experiències compartides han obert una sessió de debat, que ha estat moderada pel vicerector dʼArts, Cultura i Patrimoni de la UB, Salvador García. La jornada dʼavui ha servit per reconèixer i posar en valor el capital humà de les universitats, que esdevé el germen dʼun ventall infinit de creacions de caràcter artístic, científic, literari i escènic (entre dʼaltres), com han reconegut els programadors culturals universitaris.

En el marc del Fòrum Vives, els responsables de cultura de les universitats es reuniran també demà en la sessió ordinària del Grup de Treball de Gestió Cultural de la Xarxa Vives. La reunió servirà per definir el pla de treball anual i coordinar la participació a la II Biennal de Teatre Universitari, que acollirà la Universitat dʼAlacant els dies 29 i 30 dʼabril. Aquesta segona edició se celebrarà novament sota el format dʼuna marató teatral, on es representaran fins a deu obres dʼuna durada inferior als cinquanta minuts. La Biennal de Teatre també tindrà espais de formació teatral i de presentació de propostes escèniques emergents.

Els Fòrum Vives són espais dʼintercanvi i reflexió que promou la Xarxa Vives dʼUniversitats, i que es tradueixen en múltiples jornades, debats, seminaris, tallers o congressos distribuïts arreu del territori.