Els divulgadors científics de la UB tenen una cita el 18 de juliol

Marga Becerra, responsable de La UB Divulga, exposarà l'informe d’activitats de la UCC+i del 2017, tal i com fa cada any a la Trobada.
Marga Becerra, responsable de La UB Divulga, exposarà l'informe d’activitats de la UCC+i del 2017, tal i com fa cada any a la Trobada.
Recerca
(14/07/2017)

Com ja és costum, a mitjan juliol, la Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i) de la Universitat de Barcelona organitza la Trobada de Divulgadors Científics, una jornada de treball perquè el personal de la UB interessat en aquest àmbit pugui intercanviar experiències. Lʼactivitat tindrà lloc el dimarts 18 de juliol, de 9 a 16 h, a lʼaula Ramón y Cajal de lʼEdifici Històric.

Marga Becerra, responsable de La UB Divulga, exposarà l'informe d’activitats de la UCC+i del 2017, tal i com fa cada any a la Trobada.
Marga Becerra, responsable de La UB Divulga, exposarà l'informe d’activitats de la UCC+i del 2017, tal i com fa cada any a la Trobada.
Recerca
14/07/2017

Com ja és costum, a mitjan juliol, la Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i) de la Universitat de Barcelona organitza la Trobada de Divulgadors Científics, una jornada de treball perquè el personal de la UB interessat en aquest àmbit pugui intercanviar experiències. Lʼactivitat tindrà lloc el dimarts 18 de juliol, de 9 a 16 h, a lʼaula Ramón y Cajal de lʼEdifici Històric.

Un dels objectius de la trobada, que enguany arriba a la sisena edició, és contribuir a establir una xarxa que millori les competències divulgatives de la Universitat. Per això, durant la reunió, a la qual assistirà el vicerector de Doctorat i Promoció de la Recerca, Xavier Roigé, diversos investigadors de la UB presentaran els projectes de divulgació en què estan treballant. Dʼuna banda, hi participarà Javier Martín Vide, director de lʼInstitut de Recerca de lʼAigua i catedràtic de la Facultat de Geografia i Història, que enguany ha estat reconegut amb la IV Distinció de la UB a les millors activitats de divulgació científica i humanística. Dʼaltra banda, hi intervindrà Bruno Julià, de lʼInstitut de Ciències del Cosmos (ICCUB) de la Facultat de Física, que parlarà del projecte Ultracold UB, en el qual els estudiants de grau tenen un paper protagonista.

Narcís Prat, del grup FEM, de la Facultat de Biologia, tampoc no faltarà a la cita, per explicar lʼapp RiuNeT, una aplicació de mòbil que serveix per avaluar lʼestat ecològic dels rius i que ja fa uns anys que funciona. Així mateix, lʼestudiant de doctorat Amilcar Vargas farà una xerrada sobre el paper dels joves investigadors com a protagonistes de la divulgació. Finalment, Miquel Àngel Cuevas, professor emèrit del Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada, exposarà el cas del Concurs de Cristal·lització a lʼEscola com un projecte dʼèxit adreçat a les escoles que fa sis anys que es va posar en marxa.

A més, el programa de la trobada inclou una xerrada i taller pràctic a càrrec de Marcos Gómez Piñeiro, consultor de comunicació digital, professor de màrqueting de mitjans socials i director de Concepto05, que oferirà als assistents recursos i estratègies per comunicar la ciència a través de les xarxes socials.

En el decurs de la jornada, els investigadors que ho hagin comunicat prèviament, podran enregistrar un vídeo de la col·lecció Divulgadors Made in UB, una sèrie amb la qual es vol donar a conèixer les línies de recerca i les activitats divulgatives dels investigadors de la Universitat.

La Jornada de Divulgadors Científics està organitzada per la UCC+i amb el suport de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia - Ministeri dʼEconomia i Competitivitat.


Més informació