Els condensats de proteïnes obren pas a noves estratègies contra el càncer de pròstata

Notícia | Recerca
(05/12/2023)

Els factors de transcripció són proteïnes reguladores que s’uneixen a l’ADN, activen o desactiven gens i controlen la velocitat a la qual es transcriu l’ADN a l’ARN missatger, que és necessari per a la síntesi de les proteïnes. Atès el seu paper central en el control de la formació de proteïnes noves, moltes malalties es poden atribuir a factors de transcripció desregulats. En concret, la majoria de les oncoproteïnes humanes són factors de transcripció, però fins ara no s’havia aconseguit dissenyar medicaments per bloquejar-los o amplificar-ne l’efecte.

 

Notícia | Recerca
05/12/2023

Els factors de transcripció són proteïnes reguladores que s’uneixen a l’ADN, activen o desactiven gens i controlen la velocitat a la qual es transcriu l’ADN a l’ARN missatger, que és necessari per a la síntesi de les proteïnes. Atès el seu paper central en el control de la formació de proteïnes noves, moltes malalties es poden atribuir a factors de transcripció desregulats. En concret, la majoria de les oncoproteïnes humanes són factors de transcripció, però fins ara no s’havia aconseguit dissenyar medicaments per bloquejar-los o amplificar-ne l’efecte.

 

Ara, un estudi publicat a la revista Nature Structural and Molecular Biology revela un enfocament nou per bloquejar la funció del receptor d’andrògens, un factor de transcripció clau en el càncer de pròstata, basat en la seva propensió a formar condensats. El treball, que representa una millora en els compostos per al tractament del càncer de pròstata, el lideren els investigadors de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) Antoni Riera, catedràtic de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona, Xavier Salvatella, professor de recerca ICREA, Denes Hnisz, membre de l’Institut Max Planck de Genètica Molecular (Alemanya), i Marianne D. Sadar, de la Universitat de la Colúmbia Britànica (Canadà).

Més informació ​​​​​​​