Els candidats al Rectorat faran els actes de campanya electoral a les xarxes socials

 
 
Institucional
(16/11/2020)

Els candidats a les eleccions al Rectorat disposaran dʼespais electorals a les xarxes socials oferts per la UB. Cadascun dʼells podrà explicar el seu programa en una sessió en directe i en obert a través de Youtube, mitjançant la plataforma Streamyard, i en una sessió en directe per Instagram des del compte institucional de la UB. La Universitat, que tradicionalment ha cedit espais a les facultats per als actes de campanya, enguany ha decidit impulsar aquestes accions a les xarxes socials atesa la situació sanitària derivada de la COVID-19 i les mesures fixades pel que fa al nombre màxim de persones autoritzat en reunions.

 
 
Institucional
16/11/2020

Els candidats a les eleccions al Rectorat disposaran dʼespais electorals a les xarxes socials oferts per la UB. Cadascun dʼells podrà explicar el seu programa en una sessió en directe i en obert a través de Youtube, mitjançant la plataforma Streamyard, i en una sessió en directe per Instagram des del compte institucional de la UB. La Universitat, que tradicionalment ha cedit espais a les facultats per als actes de campanya, enguany ha decidit impulsar aquestes accions a les xarxes socials atesa la situació sanitària derivada de la COVID-19 i les mesures fixades pel que fa al nombre màxim de persones autoritzat en reunions.

La plataforma Streamyard permet crear un espai virtual al qual podran accedir les diferents candidatures i que permetrà al públic adreçar preguntes a cada candidat. Les sessions amb Streamyard quedaran en obert al canal de Youtube de la UB per tal que es puguin visualitzar amb posterioritat.

Els directes dʼInstagram sʼestructuraran en cinc preguntes a partir de propostes formulades pel Consell de lʼAlumnat. Durant la setmana prèvia a les sessions, es farà una campanya a Instagram i es demanarà als usuaris de la comunitat universitària que formulin preguntes per als candidats. Un cop fetes les sessions, també es podran consultar al canal IGTV de la UB.