Eleccions per renovar els representants del PDI i el PAS al Claustre Universitari

 
 
Institucional
(10/05/2022)

El personal docent i investigador (PDI) i el personal dʼadministració i serveis (PAS) estan convocats a les eleccions per renovar els seus representants al Claustre Universitari mitjançant votació electrònica. Tots dos col·lectius podran votar des del dimecres 11 de maig a les 10:00 fins a lʼendemà, dijous 12, a les 10:00. 

 
 
Institucional
10/05/2022

El personal docent i investigador (PDI) i el personal dʼadministració i serveis (PAS) estan convocats a les eleccions per renovar els seus representants al Claustre Universitari mitjançant votació electrònica. Tots dos col·lectius podran votar des del dimecres 11 de maig a les 10:00 fins a lʼendemà, dijous 12, a les 10:00. 

Ja sʼhan proclamat les candidatures definitives que es presenten a les eleccions, i aquests dies sʼha dut a terme la campanya electoral, que finalitza avui, 10 de maig. 

Sʼescolliran com a representants al Claustre 151 membres del PDI i 30 membres del PAS. A lʼapartat de preguntes freqüents del web dʼeleccions hi ha la informació sobre els requisits tècnics per poder votar. També hi ha un vídeo explicatiu sobre com es vota i sobre les mesures de seguretat que fan que aquest procés electoral sigui totalment segur.

De conformitat amb lʼarticle 56 de lʼEstatut de la UB, els representats del PDI i el PAS es renoven cada quatre anys (a diferència dels representants dels estudiants, que canvien cada dos anys). Pel que fa a les circumscripcions, segons el Reglament general dʼeleccions de la Universitat de Barcelona, en el cas del PDI hi ha una circumscripció per cada facultat i, en el cas del PAS, una única circumscripció electoral.

En la mateixa jornada electoral sʼescolliran els representants del PDI i PAS a les juntes de facultat de les facultats dʼInformació i Mitjans Audiovisuals i de Psicologia, així com els representants dels estudiants als consells dʼestudis i les juntes de facultat que no van cobrir les places en les eleccions de maig de 2021. 

Podeu ampliar la informació al web dʼeleccions de 2022.