El XXIV Premi Claustre de Doctors distingeix una tesi sobre mecanobiologia

El Premi Claustre de Doctors de la UB es va crear el 1997 per distingir les tesis doctorals llegides i defensades que representessin les aportacions més rellevants en el camp del coneixement humà i del progrés de la ciència.
El Premi Claustre de Doctors de la UB es va crear el 1997 per distingir les tesis doctorals llegides i defensades que representessin les aportacions més rellevants en el camp del coneixement humà i del progrés de la ciència.
Institucional
(03/02/2021)

Els mecanismes biomecànics que fan servir les cèl·lules per detectar la posició de les molècules —o lligands— i descobrir canvis en la matriu extracel·lular és lʼeix de la tesi doctoral de lʼinvestigador Roger Oria, guanyador del XXIV Premi Claustre de Doctors, corresponent a lʼany 2020.

El Premi Claustre de Doctors de la UB es va crear el 1997 per distingir les tesis doctorals llegides i defensades que representessin les aportacions més rellevants en el camp del coneixement humà i del progrés de la ciència.
El Premi Claustre de Doctors de la UB es va crear el 1997 per distingir les tesis doctorals llegides i defensades que representessin les aportacions més rellevants en el camp del coneixement humà i del progrés de la ciència.
Institucional
03/02/2021

Els mecanismes biomecànics que fan servir les cèl·lules per detectar la posició de les molècules —o lligands— i descobrir canvis en la matriu extracel·lular és lʼeix de la tesi doctoral de lʼinvestigador Roger Oria, guanyador del XXIV Premi Claustre de Doctors, corresponent a lʼany 2020.

La tesi premiada, de títol Cell sensing of the extracellular environment: Roles of matrix rigidity, ligand density, and ligand distribution, està dirigida per Pere Roca-Cusachs, professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i membre de lʼInstitut de Nanociència i Nanotecnologia de la UB i de lʼIBEC.

Mecanobiologia: una nova perspectiva dels processos biològics

Les cèl·lules són capaces de percebre el seu entorn i aquesta capacitat és essencial per mantenir la funció dels teixits i detectar-hi canvis (creixement cel·lular, proliferació tumoral, etc.). A través de les adhesions focals, que són estructures formades per proteïnes transmembrana i també adaptadores, les cèl·lules sʼadapten i detecten les propietats físiques de la matriu extracel·lular.

«Les adhesions focals actuen com una mena de “sabates cel·lulars”, que proporcionen tracció i ancoratge als teixits del voltant. Així mateix, les cèl·lules també canvien les adhesions focals per poder adaptar-se als diferents teixits i les seves característiques (per exemple, els creixements tumorals)», detalla Roger Oria.

Entre altres contribucions científiques, la tesi premiada revela per primer cop com les cèl·lules són capaces de percebre informació espacial i física a escala nanomètrica. Fins ara, la hipòtesi més acceptada defensava que les cèl·lules podrien emprar algun tipus de molècula patró en aquest procés. En concret, el treball doctoral constata que el mecanisme que fan servir per percebre el medi extracel·lular està regulat per la detecció de forces que depenen de la distribució espacial dels lligands. Aquesta línia de recerca dins de la innovadora disciplina de la mecanobiologia pot contribuir a identificar noves eines per frenar patologies que sʼassocien amb la rigidesa dels teixits (càncer, fibrosi hepàtica), entre altres aplicacions potencials.

El jurat del XXIV Premi Claustre de Doctors també ha adjudicat el primer accèssit del Premi Claustre de Doctors a lʼinvestigador Roger Aluja, per la tesi Comentari referencial a Odissea 11. Un estudi sobre lʼestètica de la poesia oral a partir de la repetició i variació dels elements tradicionals, dirigida per Jaume Pòrtulas, catedràtic de la Facultat de Filologia i Comunicació. El segon accèssit ha estat per a Míriam Potrony per la tesi Characterization of genetic factors associated with melanoma susceptibility and prognosis, dirigida per Susana Puig, professora de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

Així mateix, el jurat ha acordat dos diplomes de reconeixement als candidats de les tesis que han quedat finalistes en el procés de deliberació. Aquests guardons han distingit Ricard Alert, per la tesi Forces and flows in cells and tissues. Blebs, active gels, and collective cell migration, dirigida per Jaume Casademunt, catedràtic del Departament de Física de la Matèria Condensada de la Facultat de Física, i Miren Taberna, premiada per la tesi Aetiological role and prognostic value of Human papillomavirus in oropharyngeal cancer patients, codirigida per Ricard Mesia Nin i M. Eulàlia Alemany, de lʼInstitut dʼInvestigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i de lʼInstitut Català dʼOncologia (ICO), i presentada a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB.

El Premi Claustre de Doctors es va crear el 1997 per distingir les tesis doctorals llegides i defensades a la Universitat de Barcelona que representessin les aportacions més rellevants en el camp del coneixement humà i del progrés de la ciència. Amb caràcter anual, el premi vol donar a conèixer i potenciar els treballs dels joves doctors de la UB i col·laborar així en la difusió del prestigi acadèmic i social del títol de doctor, màxim grau acadèmic que poden assolir els estudiants dins la institució universitària.