El secretari general de lʼOrganització dʼEstats Iberoamericans visita la Universitat de Barcelona

D’esquerra a dreta, el professor Joaquim Prats; el secretari general de l’OEI, Paulo Speller; el rector Dídac Ramírez, i el cap del Gabinet del Rectorat, David Ceballos.
D’esquerra a dreta, el professor Joaquim Prats; el secretari general de l’OEI, Paulo Speller; el rector Dídac Ramírez, i el cap del Gabinet del Rectorat, David Ceballos.
Institucional
(18/01/2016)

El passat 15 de gener, el secretari general de lʼOrganització dʼEstats Iberoamericans per a lʼEducació, la Ciència i la Cultura (OEI), Paulo Speller, va visitar la Universitat de Barcelona. Speller va mantenir una reunió de treball amb el rector, Dídac Ramírez, amb lʼobjectiu de concretar una futura col·laboració entre les dues institucions. A la trobada, també van estar presents Joaquim Prats, coordinador dels acords acadèmics entre la Universitat de Barcelona i lʼEquador, i el cap del Gabinet del Rectorat, David Ceballos.

Durant la reunió, Speller va expressar la voluntat de potenciar els objectius en educació superior que té lʼOEI, tasca que l'està portant a visitar diferents universitats, entre elles les més grans i de més impacte dʼIberoamèrica. La Universitat de Barcelona ha estat la seva primera parada.

En el marc de la trobada, sʼhan acordat mesures concretes relatives fonamentalment a la Universitat Oberta Iberoamericana, i sʼha abordat la possibilitat de dur a terme projectes conjunts en matèria dʼeducació superior i en el marc de lʼHoritzó 2030. Així mateix, des de la Universitat de Barcelona sʼha convidat lʼOEI a participar en actes i projectes que vinculen universitats, com ara la tercera Conferència Araboeuropea dʼEducació Superior (AECHE), que tindrà lloc a Barcelona el maig del 2016, o lʼaliança iberoamericana creada amb la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat de São Paulo, la Universitat de Buenos Aires i la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic.

Speller és bon coneixedor de la labor universitària, ja que ha estat rector en dues ocasions i va ser president entre el 2006 i el 2007 de lʼAssociació Nacional de Dirigents dʼInstitucions Federals dʼEducació Superior (ANDIFES), la institució brasilera equivalent a la Conferència de Rectors dʼUniversitats Espanyoles (CRUE).

LʼOrganització dʼEstats Iberoamericans per a lʼEducació, la Ciència i la Cultura (OEI) és una organització internacional intergovernamental per a la cooperació entre els països iberoamericans en el camp de lʼeducació, la ciència, la tecnologia i la cultura en el context del desenvolupament integral, la democràcia i la integració regional.

 

D’esquerra a dreta, el professor Joaquim Prats; el secretari general de l’OEI, Paulo Speller; el rector Dídac Ramírez, i el cap del Gabinet del Rectorat, David Ceballos.
D’esquerra a dreta, el professor Joaquim Prats; el secretari general de l’OEI, Paulo Speller; el rector Dídac Ramírez, i el cap del Gabinet del Rectorat, David Ceballos.
Institucional
18/01/2016

El passat 15 de gener, el secretari general de lʼOrganització dʼEstats Iberoamericans per a lʼEducació, la Ciència i la Cultura (OEI), Paulo Speller, va visitar la Universitat de Barcelona. Speller va mantenir una reunió de treball amb el rector, Dídac Ramírez, amb lʼobjectiu de concretar una futura col·laboració entre les dues institucions. A la trobada, també van estar presents Joaquim Prats, coordinador dels acords acadèmics entre la Universitat de Barcelona i lʼEquador, i el cap del Gabinet del Rectorat, David Ceballos.

Durant la reunió, Speller va expressar la voluntat de potenciar els objectius en educació superior que té lʼOEI, tasca que l'està portant a visitar diferents universitats, entre elles les més grans i de més impacte dʼIberoamèrica. La Universitat de Barcelona ha estat la seva primera parada.

En el marc de la trobada, sʼhan acordat mesures concretes relatives fonamentalment a la Universitat Oberta Iberoamericana, i sʼha abordat la possibilitat de dur a terme projectes conjunts en matèria dʼeducació superior i en el marc de lʼHoritzó 2030. Així mateix, des de la Universitat de Barcelona sʼha convidat lʼOEI a participar en actes i projectes que vinculen universitats, com ara la tercera Conferència Araboeuropea dʼEducació Superior (AECHE), que tindrà lloc a Barcelona el maig del 2016, o lʼaliança iberoamericana creada amb la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat de São Paulo, la Universitat de Buenos Aires i la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic.

Speller és bon coneixedor de la labor universitària, ja que ha estat rector en dues ocasions i va ser president entre el 2006 i el 2007 de lʼAssociació Nacional de Dirigents dʼInstitucions Federals dʼEducació Superior (ANDIFES), la institució brasilera equivalent a la Conferència de Rectors dʼUniversitats Espanyoles (CRUE).

LʼOrganització dʼEstats Iberoamericans per a lʼEducació, la Ciència i la Cultura (OEI) és una organització internacional intergovernamental per a la cooperació entre els països iberoamericans en el camp de lʼeducació, la ciència, la tecnologia i la cultura en el context del desenvolupament integral, la democràcia i la integració regional.