El Reial Jardí Botànic tria la ʻGuía ilustrada para conocer los árbolesʼ per al seu cicle El Jardín Escrito

 
 
Cultura
(13/12/2017)

El dijous 14 de desembre, a les 18 h, a la biblioteca del Reial Jardí Botànic - CSIC (c. Claudio Moyano, 1, Madrid) i dins el cicle de conferències El Jardín Escrito, el professor Jaume Llistosella, del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals i de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) de la UB, oferirà les claus de lectura del llibre Guía ilustrada para conocer los árboles, del qual és autor juntament amb Antoni Sànchez Cuxart, conservador de lʼHerbari BCN del Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal de la UB.

 
 
Cultura
13/12/2017

El dijous 14 de desembre, a les 18 h, a la biblioteca del Reial Jardí Botànic - CSIC (c. Claudio Moyano, 1, Madrid) i dins el cicle de conferències El Jardín Escrito, el professor Jaume Llistosella, del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals i de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) de la UB, oferirà les claus de lectura del llibre Guía ilustrada para conocer los árboles, del qual és autor juntament amb Antoni Sànchez Cuxart, conservador de lʼHerbari BCN del Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal de la UB.

La Guía ilustrada para conocer los árboles (Edicions de la Universitat de Barcelona, 2017) reuneix un total de 251 arbres, que són tots els que creixen espontàniament als boscos i les muntanyes de la península Ibèrica i les Illes Balears, els que es planten com a ornamentals als carrers, als jardins i a les places de pobles i ciutats, i els que podem trobar en plantacions forestals o de fruiters.

 

El llibre, publicat en català el 2015 i en castellà el 2017, sʼadreça a tots els lectors interessats a conèixer els arbres, i resulta especialment útil per als naturalistes i afeccionats a la botànica, així com per als estudiants de les disciplines relacionades amb la biologia vegetal, la jardineria, lʼagricultura, etc. Aquesta obra, en què els autors han treballat cinc anys, sʼinspira en la Guia per a conèixer els arbres, de Francesc Masclans (1905-2000), publicada pel Centre Excursionista de Catalunya el 1958 i que donava a conèixer, amb una clara intenció divulgadora, unes cent deu espècies dʼarbres a un públic interessat per la natura (aleshores fonamentalment excursionistes). En la seva guia, Llistosella i Sànchez-Cuxart han inclòs tots els arbres que recull el volum de Masclans, per lʼinterès que tenen i també com a homenatge, per bé que nʼhi ha alguns (el pollancre dʼElx, el poncemer o el guinder) que avui són difícils de trobar. A més de tots els arbres autòctons i dels fruiters, hi ha representats la majoria dels que se solen plantar com a ornamentals als carrers, places i jardins, que sovint són originaris dʼaltres continents.

 

Jaume Llistosella, professor del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona, i Antoni Sànchez-Cuxart, conservador de lʼHerbari BCN del Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal de la UB, fa més de deu anys que treballen per donar a conèixer la diversitat de les plantes més comunes al nostre país. Totes les seves obres tenen una clara vocació didàctica i són visualment atractives, ja que inclouen nombroses il·lustracions. Edicions de la UB nʼha publicat, a més, Els arbres dels carrers de Barcelona (2007), i els dos volums Lʼherbari: arbres, arbusts i lianes (2004) i Lʼherbari: mates, herbes i falgueres (en castellà, El herbario: matas, hierbas y helechos, tots dos del 2008), en què es reprodueixen, a manera de plecs dʼherbari, fotografies dʼalta qualitat de les principals espècies vegetals del nostre entorn. 

El Reial Jardí Botànic - CSIC, la institució pública més important dedicada a lʼestudi de la biodiversitat vegetal a Espanya, organitza el cicle de xerrades El Jardín Escrito, que proposa un diàleg entre científics i societat amb lʼobjectiu dʼinformar i implicar els ciutadans en lʼactivitat científica relacionada amb la botànica, des dʼuna perspectiva àmplia que va de la literatura i la filosofia a la biologia. Amb un llenguatge accessible, autors dʼobres tant especialitzades com divulgatives expliquen al públic els processos de la seva recerca i lʼimpacte que té aquesta en la societat. En el cicle dʼenguany, hi ha sessions dedicades a obres com The snow geese (traduïda al castellà amb el títol de Los gansos de las nieves), de William Fiennes, o el diari de Henry D. Thoreau, així com a la història filosòfica dels jardins o les plantes al·lucinògenes.