El rector reitera la «necessitat imperiosa» dʼun model de finançament just

La lliçó inaugural, titulada «L’ètica com a factor essencial de la vida acadèmica», ha estat a càrrec del catedràtic de la Facultat de Filosofia Norbert Bilbeny.
La lliçó inaugural, titulada «L’ètica com a factor essencial de la vida acadèmica», ha estat a càrrec del catedràtic de la Facultat de Filosofia Norbert Bilbeny.
Institucional
(08/10/2019)

La necessitat imperiosa dʼestablir un model de finançament just i la urgència dʼun pla de xoc per garantir el relleu generacional han estat algunes de les qüestions destacades del discurs del rector de la UB, Joan Elias, durant lʼacte dʼinici del curs 2019-2020, que ha acollit avui el Paranimf de lʼEdifici Històric. La lliçó inaugural, titulada «Lʼètica com a factor essencial de la vida acadèmica», ha estat a càrrec del catedràtic de la Facultat de Filosofia Norbert Bilbeny. La cerimònia sʼha iniciat amb la intervenció de la secretària general, Belén Noguera, que ha presentat la memòria del curs acadèmic 2018-2019. En el decurs de lʼacte també hi han intervingut la consellera dʼEmpresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, M. Àngels Chacón, i el president del Consell Social de la UB, Joan Corominas.

La lliçó inaugural, titulada «L’ètica com a factor essencial de la vida acadèmica», ha estat a càrrec del catedràtic de la Facultat de Filosofia Norbert Bilbeny.
La lliçó inaugural, titulada «L’ètica com a factor essencial de la vida acadèmica», ha estat a càrrec del catedràtic de la Facultat de Filosofia Norbert Bilbeny.
Institucional
08/10/2019

La necessitat imperiosa dʼestablir un model de finançament just i la urgència dʼun pla de xoc per garantir el relleu generacional han estat algunes de les qüestions destacades del discurs del rector de la UB, Joan Elias, durant lʼacte dʼinici del curs 2019-2020, que ha acollit avui el Paranimf de lʼEdifici Històric. La lliçó inaugural, titulada «Lʼètica com a factor essencial de la vida acadèmica», ha estat a càrrec del catedràtic de la Facultat de Filosofia Norbert Bilbeny. La cerimònia sʼha iniciat amb la intervenció de la secretària general, Belén Noguera, que ha presentat la memòria del curs acadèmic 2018-2019. En el decurs de lʼacte també hi han intervingut la consellera dʼEmpresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, M. Àngels Chacón, i el president del Consell Social de la UB, Joan Corominas.

El rector ha començat el seu parlament destacant la importància que el projecte CHARM-EU, liderat per la UB, hagi estat seleccionat per la Comissió Europea com una de les primeres disset aliances dʼuniversitats europees i lʼúnica que encapçala una universitat catalana: «Ha de ser un orgull per a nosaltres que la UB lideri aquesta missió». Elias ha recordat que el lema de CHARM-EU interpel·la tothom: «Reconciliar la humanitat amb el planeta».

A continuació, ha reclamat novament un model de finançament que pugui atendre les necessitats immediates derivades de la constricció econòmica actual, i ha recordat la necessitat de recuperar el nivell de finançament previ a la crisi. «Aquesta recuperació de la subvenció corrent ha dʼanar acompanyada dʼun pla dʼinversions, un PIU, que estimem en 100 milions dʼeuros per any», ha destacat el rector, que ha afegit que lʼaugment de recursos no ha de venir per la via de lʼincrement de taxes universitàries, perquè aleshores es trasllada lʼesforç econòmic a les famílies. «La reivindicació sʼadreça als poders públics, que reconeixen que la universitat és una prioritat social, i com a tal, nʼhan de garantir la suficiència financera». Així mateix, el rector ha assegurat que «cal un pla de xoc pel que fa a les plantilles de PDI i PAS, que presenten unes piràmides dʼedat centrades en la franja dels 55-60 anys i sense base de població jove que pugui garantir el natural relleu generacional».

«En la vida acadèmica, lʼètica és un factor essencial»

Norbert Bilbeny ha dedicat la seva lliçó a parlar de la importància de lʼètica en lʼàmbit universitari. Ha assenyalat que lʼètica ens allunya de les males pràctiques universitàries, ens condueix a una bona praxi en la recerca i ens impulsa a aplicar el rigor i la professionalitat per assolir nivells dʼexcel·lència. «Les males pràctiques són rebutjables no només per si mateixes, sinó per les seves desastroses conseqüències en el prestigi dʼun segell acadèmic, dʼun grup de treball i, no cal dir-ho, dʼun itinerari personal, truncat a causa dʼuna manera de procedir inapropiada. En la vida acadèmica, lʼètica és un factor essencial», ha subratllat.

«Està demostrat que on hi ha honestedat no hi ha corrupció i que on no hi ha corrupció tot funciona millor», ha recordat Bilbeny. Així mateix, ha fet una menció especial al plagi: «És la forma més greu dʼapropiació de lʼautoria intel·lectual dʼuna altra persona. És un delicte i una mala pràctica. La universitat té el deure de denunciar aquestes conductes i prendre mesures, com també de proporcionar els mitjans que ajudin a detectar-les i impedir-les», ha reblat.

Un altre dels conceptes que Bilbeny ha posat en valor és el de veracitat. «La falta de veracitat sʼha de denunciar i tractar sempre dʼevitar perquè lʼengany constitueix una mala pràctica que afecta no sols qui la fa, sinó també la igualtat dʼoportunitats i el reconeixement de les capacitats i mèrits de la resta de les persones». Bilbeny ha apel·lat a la responsabilitat, la llibertat, la justícia, la igualtat, la solidaritat i la cooperació com a principis que es troben als estatuts de les universitats democràtiques i que sʼinclouen en el Codi ètic dʼintegritat i bones pràctiques de la Universitat de Barcelona.

Durant lʼacte, també ha intervingut el president del Consell Social, Joan Corominas, que ha lliurat les distincions a la qualitat docent corresponents als anys 2018-2019 i ha insistit en el fet  que les universitats públiques es troben en una situació crítica. Corominas ha subratllat que «és clau articular un consens polític per garantir la millora de la universitat». En aquest sentit, ha lamentat que la formació superior no formi part de les prioritats polítiques i ha destacat que cal revertir-ho.

Després que la secretària general lliurés les medalles de la Universitat de Barcelona a tot el personal docent i investigador i dʼadministració i serveis que es va jubilar el curs passat, el rector ha donat la paraula a M. Àngels Chacón, que ha posat en relleu el fet que «un 30 % de tots els alumnes del sistema universitari català és de la UB i que això és conseqüència de la feina ben feta». Chacón també ha assegurat que la UB té la responsabilitat de preservar i fomentar el coneixement com a eix bàsic per poder fer un país millor. Així mateix, ha dit que el Govern vol garantir lʼautonomia financera de les universitats dotant-la de recursos públics addicionals i altres mesures previstes: «Cal entendre que les universitats sou una prioritat per als pressupostos perquè es tracta dʼuna inversió de futur i no dʼuna despesa de present», ha afirmat. En el seu parlament també ha lamentat la manca dʼigualtat dʼoportunitats entre homes i dones: «Si no aprofitem el 100 % del talent del país, serem una societat incompleta». Finalment, la consellera ha denunciat la repressió política que viu el país, amb presons preventives i abusives i la destrucció del dret de presumpció dʼinnocència: «No podem fer com si no passés res», ha conclòs.

En l'acte es va presentar el vídeo: Què és per tu la UB?