El rector recupera com a prioritat lʼactualització de lʼEstatut

Dídac Ramírez ha anunciat que es reprendrà el debat per actualitzar l’Estatut de la Universitat de Barcelona.
Dídac Ramírez ha anunciat que es reprendrà el debat per actualitzar l’Estatut de la Universitat de Barcelona.
Institucional
(04/03/2016)

El rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, ha anunciat avui, durant el Claustre ordinari, que es reprendrà el debat per actualitzar lʼEstatut de la Universitat de Barcelona. «Properament, amb esperit de consens i de millora, portarem a aquest claustre lʼactualització del nostre Estatut perquè es pugui debatre i decidir de forma estratègica i àmplia», ha afirmat el rector. Un debat que se celebrarà, probablement, al voltant del mes de maig en Claustre extraordinari.

Dídac Ramírez ha anunciat que es reprendrà el debat per actualitzar l’Estatut de la Universitat de Barcelona.
Dídac Ramírez ha anunciat que es reprendrà el debat per actualitzar l’Estatut de la Universitat de Barcelona.
Institucional
04/03/2016

El rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, ha anunciat avui, durant el Claustre ordinari, que es reprendrà el debat per actualitzar lʼEstatut de la Universitat de Barcelona. «Properament, amb esperit de consens i de millora, portarem a aquest claustre lʼactualització del nostre Estatut perquè es pugui debatre i decidir de forma estratègica i àmplia», ha afirmat el rector. Un debat que se celebrarà, probablement, al voltant del mes de maig en Claustre extraordinari.

Aquesta ha estat una de les novetats que ha recollit Ramírez en el seu darrer informe anual com a rector, que ha estat aprovat amb 50 vots a favor, 27 abstencions i 7 vots en contra. En lʼinici del seu discurs, el rector ha afirmat que cap institució pot romandre indiferent davant de fets com la tragèdia dels refugiats, la Cimera del Clima de París o «la foscor més absoluta» del terrorisme. La posada en marxa dʼun pla dʼatenció per als refugiats, anunciat el passat setembre, o la solidesa del Pla de sostenibilitat de la Universitat de Barcelona, demostren que la Universitat de Barcelona no «es fa la cega ni la sorda» davant de les problemàtiques actuals, ha apuntat el rector.

Quant a la reforma dʼestructures, el rector ha destacat la importància de lʼaprovació de la nova Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, el nou mapa departamental o la nova denominació de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació. El rector ha esmentat, en lʼàmbit de la internacionalització, la propera celebració de III Conferència AECHE, «una plasmació de la visió estratègica que li hem volgut donar a la política exterior de la Universitat», i la futura creació dʼuna gran aliança entre les cinc universitats públiques i històriques dʼIberoamèrica que unirà la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, la de Buenos Aires, São Paulo, la Complutense de Madrid i la Universitat de Barcelona. «La col•laboració publicoprivada ha permès obtenir 5 milions dʼeuros addicionals en aquests darrers temps», ha afirmat també el rector, que ha destacat com a exemple projectes com el dʼUNIBA.

«La Universitat ha de servir dʼinstrument de cohesió social, contribuir a reduir la pobresa i promoure la cooperació social», ha apuntat Ramírez. A més del programa de suport al refugiat, la Universitat de Barcelona va emprendre iniciatives amb un marcat accent social durant el 2015. «Som la segona universitat amb més estudiants implicats en tasques de voluntariat, el que parla, i molt positivament, de la nostra sensibilitat i compromís amb nosaltres mateixos i amb els altres», ha indicat el rector.

Pel que fa al patrimoni, el rector ha destacat la creació del consorci de lʼHospital Clínic, «on la Universitat garantirà la vocació de servei públic i on manté el dret de vet», així com el Parc de les Humanitats i les Ciències Socials, «la plasmació dʼuna visió dʼUniversitat científica i humanística que sempre hem defensat». En igualtat dʼoportunitats, Ramírez sʼha referit al programa bkUB, «un programa que el curs passat va ajudar més de 500 alumnes i que en aquesta edició cobreix el cost de la formació idiomàtica». També sʼha referit a lʼesforç de la institució per avançar cap a la igualtat de gènere.

«En línies generals, el grau dʼacompliment del Pla director supera el 50 %, corresponent a la meitat del mandat, la qual cosa ja indica que sʼestan executant a bon ritme els principals projectes dʼaquesta legislatura», ha afirmat Ramírez.

 

Prioritat: les persones

En la descripció de les activitats per eixos, el rector ha incidit, un any més, en la prioritat de les persones. Lʼobtenció de lʼacreditació de qualitat EFQM per part del CRAI, el progrés de la Universitat de lʼExperiència o la Creu de Sant Jordi per a la Facultat de Biblioteconomia, en lʼàmbit de docència; la bona avaluació dels campus dʼexcel•lència internacional (BKC i HUBc), el lideratge mantingut i continu en els principals rànquings internacionals o els segells dʼexcel·lència Severo Ochoa per a lʼIBEC i María de Maeztu per a lʼInstitut de Ciències del Cosmos, en recerca; o el reconeixement per lʼOficina de Mobilitat i Programes Internacionals, són algunes de les fites produïdes el 2015 que ha volgut ressaltar el rector.

«Un any més, la Universitat de Barcelona ha tornat a revalidar el seu lideratge estatal en els principals rànquings internacionals i ha millorat la seva posició global. Fa relativament poc hem conegut un nou rànquing elaborat per Times Higher Education que classifica a la Universitat entre les 25 millors universitats amb més de 400 anys dʼhistòria», ha apuntat el rector, que ha destacat que, de mitjana, la UB se situa en el lloc 122 del món. La creació formal de les estructures del KIC en Salut, lʼacreditació del segell europeu HR Excellence in Research o els 6 milions dʼeuros aconseguits pels campus dʼexcel•lència també han estat actuacions destacades.

En lʼàmbit econòmic, el rector ha subratllat «la posició financera estable» de la Universitat de Barcelona, que es tradueix en la «recuperació de lʼequilibri pressupostari» i «la reducció del dèficit acumulat». Respecte al Parc Científic de Barcelona, Ramírez ha informat que el deute privat avalat per la Universitat fins a 60 milions dʼeuros «ha entrat a través del mecanisme del fons de liquiditat autonòmica (FLA) a una reestructuració que permet pagar els primers 20 milions dʼeuros vençuts fins al 2032». «Confiem que respecte al deute públic, el suport de la Generalitat de Catalunya permeti una reestructuració a llarg termini», ha apuntat el rector.

En lʼapartat de conclusions, el rector sʼha referit als efectes de les problemàtiques patides «a causa de les retallades, que en última instància limiten les inversions, els serveis i les condicions laborals». Ramírez també ha reconegut que certs aspectes sʼhaurien pogut fer millor, com és el cas de la relació de llocs de treball (RLT) de PDI o les mancances existents en el Portal de Transparència, entre dʼaltres.

«Cal recordar que la Universitat de Barcelona és un referent per a tot el sistema universitari del país, un vaixell insígnia del que pot donar de si lʼautonomia universitària i les formes de superar la crisi», ha apuntat el rector. Ramírez ha assenyalat que encara queda feina per fer en els últims mesos del seu mandat: «La reforma iniciada, la major internacionalització o altres projectes en marxa aquest 2016 seran determinants per al nostre futur».

Les intervencions dels claustrals respecte a lʼinforme del rector sʼhan basat en la futura reforma de lʼEstatut, la reforma dʼestructures, la RLT o el canvi en lʼestructura acadèmica dels graus, 3+2.

 

Progrés en la reforma de les estructures i canvis en el model acadèmic

El vicerector dʼEstructures i Governança, David Vallespín, ha valorat positivament la feina feta pels subgrups de treball en el context de la reforma dʼestructures, i ha repassat els darrers passos fets, com lʼaprovació de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut o la reordenació acadèmica dels departaments, al mateix temps que ha agraït al Claustre la seva col·laboració en el procés.

Per la seva banda, el vicerector de Política Acadèmica, Estudiants i Qualitat, Gaspar Rosselló, ha iniciat la seva intervenció valorant la mobilització estudiantil del 3 de març. «En alguns centres, les actuacions han estat més pròpies dʼaltres tipus de mobilitzacions», ha criticat Rosselló. El vicerector també sʼha referit al procés dʼacreditació emprès a alguns centres de la Universitat de Barcelona per part de lʼAgència de Qualitat Universitària. En aquest sentit, Rosselló ha destacat el bon resultat obtingut fins al moment en les avaluacions.

«Cal garantir lʼaccés dels alumnes a la Universitat i que lʼestructura dels possibles nous estudis responguin a les expectatives dels estudiants i als requeriments de la societat», ha indicat Rosselló. «Hi ha molts models per redissenyar graus i màsters, més enllà del 3+2», ha finalitzat el vicerector, que ha demanat la participació de la comunitat universitària en aquest debat.

Els estudiants han manifestat la seva preocupació per la reforma 3+2 i han reclamat que no hi hagi cap modificació acadèmica si prèviament no sʼhan aplicat canvis en la política de beques i taxes.

 

Valoració de lʼactivitat de la Sindicatura de Greuges i del Pla de sostenibilitat

El síndic de greuges en funcions, Lluís Caballol, ha valorat lʼactivitat de la Sindicatura durant el curs 2014-2015 i ha informat que es van obrir 92 expedients i es van atendre directament 170 consultes o peticions dʼinformació. La temàtica dels assumptes va girar sobre qüestions relacionades amb la matrícula, lʼavaluació i la transició a lʼEEES, la determinació de lʼimport del preu de matrícula dels estudiants estrangers no comunitaris no residents o la manca dʼajut a la matrícula als becaris de doctorat, entre dʼaltres.

Quant a lʼavaluació del Pla de sostenibilitat, el delegat del rector per a la Sostenibilitat, Jordi Serra, ha apuntat que de les 10 línies estratègiques del Pla, la de sostenibilització curricular és la que ha experimentat menys evolució durant aquests anys. Serra ha destacat les actuacions en jardins i salut, el projecte de cotxes multiusuari amb la UPC o lʼelaboració del mapa sonor del campus Diagonal, entre dʼaltres.

El Claustre sʼha tancat amb la presentació dʼuna proposta de resolució, a iniciativa de Comissions Obreres, per a la derogació de les reformes del sistema universitari espanyol i la recuperació de lʼocupació i les condicions laborals i retributives del personal de les universitats. A iniciativa del rector Ramírez i per assentiment del Claustre, sʼha acordat fer arribar la proposta als grups parlamentaris espanyols.