El rector nomena Olga Lanau directora general del Grup UB

Olga Lanau.
Olga Lanau.
Institucional
(04/03/2021)

A partir dʼaquest mes de març, la Universitat de Barcelona disposa dʼuna direcció general del Grup UB, que encapçala Olga Lanau. A partir dʼara, Lanau coordinarà la gestió de les entitats que integren el Grup UB i les estratègies amb la Gerència UB com a entitat líder del grup. També establirà el marc dʼactuació general en matèria financera per a tot el Grup UB, elaborarà els plans estratègics i presentarà els resultats de la gestió de les entitats del Grup al Consell de Govern i al Consell Social. Entre les seves competències figura també vetllar per les condicions laborals del personal contractat per les entitats del Grup, i proposar projectes de caràcter financer o estratègic.

Olga Lanau.
Olga Lanau.
Institucional
04/03/2021

A partir dʼaquest mes de març, la Universitat de Barcelona disposa dʼuna direcció general del Grup UB, que encapçala Olga Lanau. A partir dʼara, Lanau coordinarà la gestió de les entitats que integren el Grup UB i les estratègies amb la Gerència UB com a entitat líder del grup. També establirà el marc dʼactuació general en matèria financera per a tot el Grup UB, elaborarà els plans estratègics i presentarà els resultats de la gestió de les entitats del Grup al Consell de Govern i al Consell Social. Entre les seves competències figura també vetllar per les condicions laborals del personal contractat per les entitats del Grup, i proposar projectes de caràcter financer o estratègic.

Olga Lanau té una àmplia experiència de gestió en lʼàmbit universitari. Ha estat gerenta de dues universitats, la mateixa Universitat de Barcelona (2001-2005) i la Universitat Politècnica de Catalunya (2013-2018), i vicegerenta de Persones i Organització dʼuna tercera, la Universitat Autònoma de Barcelona (2018-2020). Lʼexperiència de Lanau en la gestió pública també inclou haver estat directora de Prevenció, Extinció dʼIncendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya (2005-2010).

Mitjançant el Grup UB, ens integrat per entitats amb autonomia jurídica i patrimonial —Fundació Bosch i Gimpera, Parc Científic de Barcelona, Institut de Formació Contínua IL3, Fundació Josep Finestres i Fundació Solidaritat, així com les fundacions patrimonials i la societat Cultura Innovadora i Científica (CIC-UB)—, la Universitat de Barcelona desenvolupa estratègies en diferents àmbits de coneixement, entre dʼaltres, fer efectiva la transferència de coneixement a la societat, oferir serveis de qualitat a empreses que facilitin aquesta transferència entre lʼentorn universitari i de recerca i el món empresarial, i donar continuïtat formativa per al desenvolupament professional i personal i la millora de la competitivitat dʼempreses i organitzacions.