El rector demana al Parlament de Catalunya el suport econòmic necessari per mantenir un sistema públic universitari de qualitat

El rector, Dr. Dídac Ramírez
El rector, Dr. Dídac Ramírez
(13/07/2011)

El rector, Dr. Dídac Ramírez, en la seva compareixença davant la Comissió dʼEnsenyament i Universitats del Parlament de Catalunya, que sʼha reunit aquest dimecres 13 de juliol, ha parlat de la Universitat de Barcelona i també ha fet referència al sistema universitari català, com a president de lʼAssociació Catalana dʼUniversitats Públiques (ACUP).

El rector, Dr. Dídac Ramírez
El rector, Dr. Dídac Ramírez
13/07/2011

El rector, Dr. Dídac Ramírez, en la seva compareixença davant la Comissió dʼEnsenyament i Universitats del Parlament de Catalunya, que sʼha reunit aquest dimecres 13 de juliol, ha parlat de la Universitat de Barcelona i també ha fet referència al sistema universitari català, com a president de lʼAssociació Catalana dʼUniversitats Públiques (ACUP).

 
En la seva intervenció, el rector ha remarcat la importància de la UB, la universitat més gran del sistema universitari català, i la primera del país segons els rànquings internacionals de major prestigi. No obstant això, ha subratllat que «a escala internacional, malgrat les millores dels darrers anys, encara està lluny dʼaparèixer entre els 100 primers llocs, degut, entre altres causes, a un pressupost menor que el de les primeres universitats del món». En aquest sentit, ha assenyalat que «el pressupost sʼha vist reduït tant en recursos —a causa dʼunes notòries retallades del finançament públic— com en la despesa salarial, per lʼaplicació de la reducció dels sous, dʼacord amb el que preveu el Decret de maig de 2010».
 
Així mateix, el rector ha defensat la gran contribució del sistema universitari públic català com a agent econòmic i social, a més de generador de coneixement. Posteriorment, el Dr. Ramírez ha fet referència a lʼInforme 2011 de lʼOCDE sobre lʼeducació superior en el desenvolupament regional, segons el qual, «el cas de Catalunya posa de manifest que les universitats han tingut i tenen un paper clau en la formació del capital humà i en el desenvolupament dʼun sistema dʼinnovació, que juntament amb lʼincrement de lʼatracció de talent són les recomanacions de foment que fan els experts per millorar lʼocupabilitat i la productivitat del país».
 
En un altre ordre de coses, el rector ha lamentat que, malgrat el darrer pla de millora del finançament 2007-2010, la part de finançament públic amb què podien comptar inicialment les universitats públiques el 2007 per dur a terme polítiques amb vista al període 2008-2011, pot haver arribat a reduir-se en uns 400 milions dʼeuros. En aquest sentit, ha declarat: «Un sistema universitari públic ha de ser de qualitat i per això cal una suficiència financera de la qual actualment no gaudim». I ha alertat que aquesta situació economicofinancera adversa «pot generar riscos en lʼèxit de les nostres polítiques, a més a més de les limitacions, de les quals tots i totes som conscients».
 
El rector també ha fet referència en el seu discurs als mèrits assolits més recentment per la UB, com ara, la distinció de dos campus dʼexcel·lència internacional —entre els 13 que hi ha a tot el territori espanyol—, la pertinença a xarxes internacionals prestigioses, com ara la Lliga Europea dʼUniversitats de Recerca (LERU) i Coïmbra, i el fet de ser la universitat catalana amb més ICREA Acadèmia. Així mateix, ha destacat que la UB se situa al capdavant de les universitats espanyoles intensives en recerca i ha mostrat la seva preocupació perquè lʼefecte de les retallades pugui trencar aquesta tendència.
 
A més, el rector ha assenyalat que la UB és la universitat més gran del sistema universitari català: representa prop dʼun terç dels estudiants de les universitats públiques catalanes i  aplega prop de 5.000 PDI i 2.350 PAS, «una estructura que difícilment es pot mantenir amb un finançament ordinari per part de la Generalitat de Catalunya que, atesa la retallada, no arriba als 200 milions dʼeuros anuals». Tot i així, el rector ha agraït, tant a lʼanterior Govern, com a lʼactual, la predisposició a escoltar i a apropar-se a les problemàtiques universitàries. En aquest sentit, ha remarcat: «Això no vol dir que les problemàtiques, entre les quals, la insuficiència financera, se solucionin amb mesures ràpides i eficaces».
 
El rector ha finalitzat la seva intervenció amb un missatge positiu, en què ha destacat lʼesforç de la UB per superar la situació financera desequilibrada en què es troba i haver assolit lʼequilibri pressupostari sense renunciar al seu camí de millora científica ni a la seva combinació de tradició-modernitat. I, en aquest sentit, ha afirmat: «Tot i que la conjuntura temporalment és perjudicial per al nostre finançament, esperem que la comprensió i sensibilitat mostrada amb millores quant a finançament i pactes nacionals dʼun ampli consens polític, permeti el suport econòmic que ens ajudi a no forçar en excés un sistema públic universitari de qualitat, els resultats comparatius del qual reflecteixen la seva qualitat i eficàcia».