El rector de la UB demana ampliar la mobilitat universitària a països de fora de la UE com lʼArgentina, Xile i la Xina

Imatge dels assistents a les jornades sectorials de la CRUE.
Imatge dels assistents a les jornades sectorials de la CRUE.
Acadèmic
(23/04/2018)

La Comissió dʼInternacionalització i Cooperació de la CRUE ha celebrat recentment les seves jornades sectorials, presidides pel rector de la Universitat de Barcelona, Joan Elias. Entre els assumptes que es van abordar els dies 19 i 20 dʼabril a la Universitat Complutense de Madrid, Elias va destacar lʼinterès i la importància que les universitats espanyoles tinguin un paper actiu en la creació de consorcis dʼuniversitats europees que actualment sʼestà treballant en el si de la Comissió Europea. També va prioritzar la necessitat dʼanalitzar els efectes del Brexit a lʼespai europeu dʼeducació superior o dʼampliar la mobilitat dʼestudiants, professorat i personal universitari a països de fora de la Unió Europea, especialment lʼArgentina, Xile i la Xina (països amb els quals la CRUE posarà en marxa comissions mixtes per dinamitzar la col·laboració). Durant les jornades, també es va abordar el desplegament de lʼAgenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible impulsada per les Nacions Unides.

Imatge dels assistents a les jornades sectorials de la CRUE.
Imatge dels assistents a les jornades sectorials de la CRUE.
Acadèmic
23/04/2018

La Comissió dʼInternacionalització i Cooperació de la CRUE ha celebrat recentment les seves jornades sectorials, presidides pel rector de la Universitat de Barcelona, Joan Elias. Entre els assumptes que es van abordar els dies 19 i 20 dʼabril a la Universitat Complutense de Madrid, Elias va destacar lʼinterès i la importància que les universitats espanyoles tinguin un paper actiu en la creació de consorcis dʼuniversitats europees que actualment sʼestà treballant en el si de la Comissió Europea. També va prioritzar la necessitat dʼanalitzar els efectes del Brexit a lʼespai europeu dʼeducació superior o dʼampliar la mobilitat dʼestudiants, professorat i personal universitari a països de fora de la Unió Europea, especialment lʼArgentina, Xile i la Xina (països amb els quals la CRUE posarà en marxa comissions mixtes per dinamitzar la col·laboració). Durant les jornades, també es va abordar el desplegament de lʼAgenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible impulsada per les Nacions Unides.

En lʼacte dʼinauguració dʼaquestes sessions van participar el secretari dʼEstat dʼEducació, Formació Professional i Universitats, Marcial Marín, i el director general dʼUniversitats de la Comunitat de Madrid, José Manuel Torralba. El president dʼAfers Acadèmics de la CRUE i rector de la Universitat Complutense, Carlos Andradas, també present, va destacar «que els títols han de poder ser homologables i intercanviables», i que els estudiants, professors i personal siguin «més internacionals».

Notícia completa al web de la CRUE.