El rector al Fòrum Europa. Tribuna Catalunya: «Si sʼapliqués lʼarticle 155, la Universitat de Barcelona seguiria fidel a la seva autonomia dʼacord amb els interessos del país»

El rector Dídac Ramírez durant la seva intervenció al Fòrum Europa. Tribuna Catalunya.
El rector Dídac Ramírez durant la seva intervenció al Fòrum Europa. Tribuna Catalunya.
Institucional
(29/10/2015)

El rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, ha estat el convidat avui dels tradicionals esmorzars informatius del Fòrum Europa. Tribuna Catalunya, organitzats per Nueva Economía Fórum. Ramírez, que ha basat la seva intervenció en la responsabilitat que té la Universitat davant la societat, i aquesta en la defensa de lʼeducació superior, sʼha mostrat ferm davant la possibilitat dʼuna suspensió de lʼautonomia catalana. Atenent al context sociopolític actual, «a la Universitat de Barcelona no li toca mantenir-seʼn a marge», ha dit el rector. «La Universitat seguirà sent catalana i, en el cas dʼuna possible aplicació de lʼarticle 155, seguiria fidel a la seva autonomia dʼacord amb els interessos superiors del país».

El rector Dídac Ramírez durant la seva intervenció al Fòrum Europa. Tribuna Catalunya.
El rector Dídac Ramírez durant la seva intervenció al Fòrum Europa. Tribuna Catalunya.
Institucional
29/10/2015

El rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, ha estat el convidat avui dels tradicionals esmorzars informatius del Fòrum Europa. Tribuna Catalunya, organitzats per Nueva Economía Fórum. Ramírez, que ha basat la seva intervenció en la responsabilitat que té la Universitat davant la societat, i aquesta en la defensa de lʼeducació superior, sʼha mostrat ferm davant la possibilitat dʼuna suspensió de lʼautonomia catalana. Atenent al context sociopolític actual, «a la Universitat de Barcelona no li toca mantenir-seʼn a marge», ha dit el rector. «La Universitat seguirà sent catalana i, en el cas dʼuna possible aplicació de lʼarticle 155, seguiria fidel a la seva autonomia dʼacord amb els interessos superiors del país».

Presentat per lʼadvocat i president dʼAlumni UB, Miquel Roca, i davant dʼuna nodrida representació del món polític, empresarial i social de Catalunya, amb lʼassistència del conseller dʼEconomia i Coneixement en funcions, Andreu Mas-Colell, i del secretari dʼUniversitats i Recerca en funcions, Antoni Castellà, el rector ha afirmat que la Universitat de Barcelona està disposada a superar el «corporativisme» i la «tranquil·litat» que suposa estar tutelada per poders públics que limiten lʼefectivitat de lʼautonomia de les universitats. «Volem seguir responent a les demandes socials sense haver de demanar constantment més finançament i drets públics. Tenir més autonomia implica tenir més responsabilitat, i ho assumim», ha apuntat Ramírez. El rector ha reclamat més competències en lʼàmbit de finançament i contractació per fer possible el progrés i la consolidació de la Universitat de Barcelona entre les 100 millors universitats del món.

«Continuem en una situació de risc —ha advertit el rector—. En un context dʼinsuficiència en els recursos i en la contractació, és impossible treure tot el profit a la Universitat com a motor de recerca i innovació».


Una responsabilitat bidireccional

Ramírez ha assumit la responsabilitat que té la Universitat en el compliment de les seves missions, i ha acceptat que algunes de les crítiques que rep lʼeducació superior són «justificades». Però també ha demanat a tots els actors que facin costat a la Universitat. Al Govern de la Generalitat, li ha demanat que promogui un marc normatiu i financer independent de canvis polítics; al Parlament, que desenvolupi lʼautonomia universitària; a les empreses, confiança per impulsar la innovació i projectes conjunts; a la societat, que defensi la universitat com a propietat, i als mitjans, que continuïn amb el seu esperit crític i abastin tota la globalitat de la Universitat.

El rector també ha incidit en la idea que la inversió que es destina a les universitats no només es retorna, sinó que és rendible. Així ho demostra lʼinforme econòmic elaborat per BiGGAR Economics, a petició de la Lliga dʼUniversitats Europees de Recerca (LERU): amb un pressupost de 365 milions dʼeuros, la Universitat de Barcelona genera 1.800 milions dʼeuros en termes de valor afegit brut, una riquesa econòmica equiparable a la de Fira de Barcelona. Aquestes dades han servit a Ramírez per reivindicar la Universitat com un agent econòmic i social de primer ordre i com un motor de creació dʼocupació.


Feina a fer quant a innovació

Malgrat que ha reconegut que sʼha avançat en la col·laboració universitat-empresa, el rector sʼha mostrat crític en referir-se a la posició del país en termes dʼinnovació. «Hi ha un coll dʼampolla que fa que, de cada set idees innovadores, només una arriba al mercat». Ramírez ha reclamat un increment de la confiança de les empreses perquè lʼapropament sigui recíproc.

El màxim responsable de la Universitat de Barcelona sʼha referit també a la necessitat de prioritzar la cultura i preservar els valors de la Universitat. Uns valors que entronquen amb els 17 objectius del mil·lenni sobre desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. Segon el rector, la Universitat pot i ha de tenir un paper clau en les polítiques que contribueixin a millorar el benestar social, reduir la pobresa, millorar les condicions nutricionals o prioritzar la preocupació mediambiental.

Per acabar, el rector Ramírez ha ofert un pont entre la «vella política», representada pel desprestigi en què han caigut moltes institucions, i el futur que es presenta els propers anys. Aquest pont «són les institucions que han preservat durant el moment més dur de la crisi el seu crèdit social, com és el cas de la Universitat de Barcelona».