El projecte DigiQ: potenciar el talent i els recursos docents en tecnologies quàntiques

Aquesta iniciativa en educació sobre tecnologies quàntiques per a màsters europeus està finançada pel Programa Europa Digital i hi prenen part 20 universitats de 10 països europeus.
Aquesta iniciativa en educació sobre tecnologies quàntiques per a màsters europeus està finançada pel Programa Europa Digital i hi prenen part 20 universitats de 10 països europeus.
Recerca
(01/12/2022)

Potenciar la formació de professionals i lʼelaboració de recursos docents innovadors en tecnologies quàntiques davant el desafiament global de la transformació digital és el principal objectiu del projecte DigiQ, una iniciativa en educació superior per a màsters europeus impulsada per la Comissió Europea.

Aquesta iniciativa en educació sobre tecnologies quàntiques per a màsters europeus està finançada pel Programa Europa Digital i hi prenen part 20 universitats de 10 països europeus.
Aquesta iniciativa en educació sobre tecnologies quàntiques per a màsters europeus està finançada pel Programa Europa Digital i hi prenen part 20 universitats de 10 països europeus.
Recerca
01/12/2022

Potenciar la formació de professionals i lʼelaboració de recursos docents innovadors en tecnologies quàntiques davant el desafiament global de la transformació digital és el principal objectiu del projecte DigiQ, una iniciativa en educació superior per a màsters europeus impulsada per la Comissió Europea.

En el projecte DigiQ, en què prenen part vint universitats de deu països europeus, també hi participa de manera molt activa el màster en Ciència i Tecnologia Quàntiques que coordina la Universitat de Barcelona. En el marc del projecte europeu, aquest màster està representat per quatre de les entitats participants; en concret, per la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), lʼInstitut de Ciències Fotòniques (ICFO) i lʼInstitut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2).

En aquest programa interuniversitari —lʼúnic de tot lʼEstat integrat en el projecte europeu DigiQ— hi participen també la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el Barcelona Supercomputing Center (BSC) i lʼInstitut de Física dʼAltes Energies (IFAE).

Tecnologies quàntiques: una revolució del coneixement

El projecte DigiQ (Digitally Enhanced Quantum Technology Master) està finançat pel Programa Europa Digital (DIGITAL), el primer instrument financer de la Comissió Europea adreçat a enfortir les competències digitals avançades en àrees dʼinterès públic i el sector privat i accelerar, així, la recuperació econòmica. Durant el període 2021-2027, aquest programa potenciarà els recursos i les capacitats en lʼàmbit de la supercomputació, la intel·ligència artificial, la ciberseguretat, la formació en competències digitals avançades i la generalització de lʼús de les tecnologies digitals en tots els sectors de la societat. En aquest context de reptes internacionals, les tecnologies quàntiques constitueixen un component essencial de lʼecosistema de les tecnologies digitals emergents a tot Europa.

DigiQ, que està liderat per la Universitat dʼAarhus (Dinamarca), suposarà un punt dʼinflexió en la formació i lʼeducació superior en tecnologies quàntiques a Europa, i constarà dʼun total de 16 programes especialitzats de màster nous.

«Preparar els professionals i el talent per a les futures tecnologies quàntiques és crucial si les empreses europees volen tenir un paper destacat en els mercats internacionals en els propers anys», diu el professor Jacob Sherson, membre de la Universitat dʼAarhus i coordinador del projecte. «Amb les innovacions educatives de DigiQ en el domini quàntic, no només creem una força de treball preparada en tecnologies quàntiques, sinó que també desenvolupem mètodes que poden informar sobre les transformacions properes tan necessàries en altres àrees digitals avançades, com la intel·ligència artificial, la ciència de dades i la robòtica», conclou el coordinador.

Lʼúnic màster de tot lʼEstat que participa en el projecte DigiQ

El màster en Ciència i Tecnologia Quàntiques, coordinat pel catedràtic Bruno Juliá, de la Facultat de Física i de lʼInstitut de Ciències del Cosmos (ICCUB) de la UB, es va posar en marxa el curs acadèmic 2021-2022, en paral·lel a lʼestabliment de la comunitat emergent en tecnologies quàntiques, el QuantumCAT. El màster permet adquirir coneixements avançats per desenvolupar una recerca dʼavantguarda —tant teòrica com experimental— en simulació quàntica, computació quàntica, sensors quàntics, comunicacions quàntiques, i també en aspectes purament formals.

«Des de la coordinació del màster, hem participat activament en la preparació del projecte DigiQ, que definirà lʼeducació superior en ciències i tecnologies quàntiques a Europa i donarà un fort impuls a tots els programes europeus participants», afirma el catedràtic Bruno Juliá, del Departament de Física Quàntica i Astrofísica de la UB.

«En el nostre cas —continua el catedràtic— ens permetrà millorar lʼensenyament en molts àmbits del coneixement, per exemple fomentant lʼintercanvi dʼestudiants entre institucions europees, enriquint assignatures amb continguts desenvolupats al consorci, afegint mòduls experimentals a assignatures existents i, en general, donant als nostres estudiants lʼoportunitat de formar part dʼaquest projecte».

DigiQ: desafiaments i innovació en educació superior

DigiQ és el resultat de dues iniciatives pilot impulsats per la comunitat científica en el marc de la iniciativa del projecte Quantum Technology Education Coordination and Support Action (QTEdu CSA): el màster obert en tecnologia quàntica, coordinat per la Universitat dʼAarhus i lʼEscola Tècnica Txeca de Praga (Txèquia), i el programa de tecnologia quàntica «Empoderant els futurs experts en ciència i tecnologia quàntica per a Europa», impulsat per la Universitat dʼEstrasburg (França) i la Universitat de Heidelberg (Alemanya).

Els estudiants que participin en el projecte DigiQ tindran accés a experiments remots i a instal·lacions quàntiques de primer nivell, i a més tindran al seu abast una àmplia gamma de cursos especialitzats que sʼimpartiran tant presencialment com en format híbrid. El programa també finançarà beques de viatge i potenciarà la inserció laboral mitjançant la recerca i les pràctiques en la indústria, en un sector amb més dʼun centenar dʼempreses i laboratoris europeus. manera paral·lela, tots els recursos docents que es desenvolupin en el projecte DigiQ estaran disponibles gratuïtament per a tots els sectors europeus interessats.