El projecte Hieronymus treballa per reconduir i millorar el món del llibre

Lluís Agustí, responsable de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB en el projecte Hieronymus, durant la presentació de la iniciativa a Liber 2016.
Lluís Agustí, responsable de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB en el projecte Hieronymus, durant la presentació de la iniciativa a Liber 2016.
Cultura
(13/01/2017)

La Facultat de Biblioteconomia i Documentació i el Gremi de Llibreters de Catalunya fa mesos que treballen en el projecte Hieronymus, que l'octubre passat es va presentar a Barcelona en el marc de Liber 2016. Lʼobjectiu principal d'aquest projecte és fomentar el debat per identificar els problemes que afecten el sector del llibre, preveureʼn lʼescenari de futur i disposar dʼelements suficients per aconseguir millorar-ne lʼeficiència i lʼefectivitat. El projecte incorpora especialistes de tots els sectors: editors, distribuïdors, llibreries i biblioteques, així com els mateixos lectors, que també hi poden dir la seva a través dʼenquestes.

Lluís Agustí, responsable de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB en el projecte Hieronymus, durant la presentació de la iniciativa a Liber 2016.
Lluís Agustí, responsable de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB en el projecte Hieronymus, durant la presentació de la iniciativa a Liber 2016.
Cultura
13/01/2017

La Facultat de Biblioteconomia i Documentació i el Gremi de Llibreters de Catalunya fa mesos que treballen en el projecte Hieronymus, que l'octubre passat es va presentar a Barcelona en el marc de Liber 2016. Lʼobjectiu principal d'aquest projecte és fomentar el debat per identificar els problemes que afecten el sector del llibre, preveureʼn lʼescenari de futur i disposar dʼelements suficients per aconseguir millorar-ne lʼeficiència i lʼefectivitat. El projecte incorpora especialistes de tots els sectors: editors, distribuïdors, llibreries i biblioteques, així com els mateixos lectors, que també hi poden dir la seva a través dʼenquestes.

El degà de la Facultat Biblioteconomia i Documentació, Ernest Abadal, assegura que «és una oportunitat excel·lent de recollir de manera rigorosa, sistemàtica i consensuada una sèrie de propostes pràctiques que puguin millorar el funcionament del sector».

Els impulsors del projecte l'han dividit en tres fases per tal de recollir tanta informació com sigui possible, gestionar-la, analitzar-la i extreureʼn conclusions que es puguin aplicar. La primera fase ja està en marxa i ha servit per crear les comissions consultives que treballaran els continguts. També s'estan definint les enquestes i els qüestionaris que sʼempraran per recollir la informació. En un primer moment, les enquestes seran accessibles a qualsevol persona interessada a aportar la seva opinió, des de lectors fins a professionals del sector del llibre. Després, a partir dels resultats obtinguts, es dissenyaran qüestionaris més específics per aprofundir en temes detectats o introduir noves qüestions al debat.

La segona fase, que es preveu que estarà definida durant aquest 2017, inclourà la recollida i una primera anàlisi quantitativa de la informació de les enquestes, així com lʼenviament de qüestionaris més específics a una extensa selecció de professionals del sector.

I, finalment, la tercera fase consistirà a analitzar tota la informació i extreureʼn les conclusions pertinents. Per això, sʼorganitzaran unes jornades de treball, previstes per al darrer trimestre del 2017, en què sʼacabaran de fixar i aprovar les propostes de reconversió definitives.