El projecte ECUAFLUX estudia lʼimpacte del canvi climàtic a la serralada andina a lʼEquador

El Parc Nacional Cajas està ubicat a la província andina d’Azuay, a l'Equador.
El Parc Nacional Cajas està ubicat a la província andina d’Azuay, a l'Equador.
Recerca
(22/07/2015)

Les llacunes del Parc Nacional Cajas, ubicades a 4.000 metres dʼaltitud a la província andina dʼAzuay, són lʼescenari del treball de camp del projecte de recerca ECUAFLUX, una iniciativa amb participació dʼexperts de la UB en què es vol analitzar el cicle del carboni a les conques andines de lʼEquador amb lʼobjectiu dʼanticipar la resposta dels ecosistemes naturals davant el canvi climàtic.

 

El Parc Nacional Cajas està ubicat a la província andina d’Azuay, a l'Equador.
El Parc Nacional Cajas està ubicat a la província andina d’Azuay, a l'Equador.
Recerca
22/07/2015

Les llacunes del Parc Nacional Cajas, ubicades a 4.000 metres dʼaltitud a la província andina dʼAzuay, són lʼescenari del treball de camp del projecte de recerca ECUAFLUX, una iniciativa amb participació dʼexperts de la UB en què es vol analitzar el cicle del carboni a les conques andines de lʼEquador amb lʼobjectiu dʼanticipar la resposta dels ecosistemes naturals davant el canvi climàtic.

 

ECUAFLUX, que és un projecte pioner al país andí, estudiarà de manera integral els fluxos de carboni entre la vegetació, el sòl i les masses dʼaigua en tres conques experimentals de la serralada andina, i aportarà informació de gran valor científic per poder millorar la gestió hídrica de les conques de capçalera que abasteixen la ciutat de Cuenca, que amb prop de 350.000 habitants és la tercera més poblada del país després de Guayaquil i Quito. El projecte està coordinat per Henrietta Hampel i Raúl Vázquez (Universitat de Cuenca), i també hi participen els experts Carles Gràcia, Francesc Sabater, Santi Sabaté, Miguel Alonso i Daniel Nadal (Dept. Ecologia UB) i Ramon Vallejo i Maria Teresa Sauras (Dept. Biologia Vegetal UB).

 
 

Un arbre andí com a indicador del canvi climàtic

 

El projecte ajudarà a comprendre el paper dels diferents components de lʼecosistema natural en el cicle del carboni en tres conques de la serralada andina que comparteixen uns trets comuns: no reben aportacions externes dʼaigua (a excepció de la pluja) i contenen diferents concentracions de carboni dissolt i particulat a les llacunes. Els rodals de lʼarbre Polylepis reticulata —un arbre andí que viu en condicions extremes i és un dels principals fixadors de carboni— conformen la vegetació característica de les conques estudiades al Parc Nacional Cajas, que té un ric sistema lacustre ben delimitat en una superfície de 29.000 hectàrees.

 

Tal com explica el professor Carles Gràcia, del Departament dʼEcologia de la UB i membre del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), «lʼespècie Polylepis reticulata viu al voltant dels 4.000 m d'altitud, en un ambient de condicions extremes que es modifiquen ràpidament com a conseqüència del canvi climàtic, motiu pel qual es pot considerar un indicador molt sensible al canvi climàtic». 

 

ECUAFLUX té el suport de la Secretaria dʼEducació Superior, Ciència, Tecnologia i Innovació (SENESCYT) de lʼEquador i de la Universitat de Cuenca, i també hi participen la Universitat Tècnica Particular de Loja (Equador), la UB, el CSIC, el CREAF, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), el Centre dʼEstudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), el Consell Nacional de Recerca dʼItàlia (CNR), i el Project Centre on Mountain Forests (Itàlia).

 
 

Col·laboració científica amb lʼEquador

 

El 2013, la UB i la Universitat de Cuenca van signar un conveni per impulsar la col·laboració científica i la recerca sobre ecosistemes terrestres i aquàtics a lʼEquador, el qual ha engegat un programa de col·laboració dʼexperts coordinat per Carles Gràcia (UB) i Henrietta Hampel (Universitat de Cuenca). En el marc del conveni, el 2014 es va crear un grup de recerca en ecofisiologia i modelització forestal coordinat pel professor Carles Gràcia.

 

Més informació en aquest enllaç.