El programa de suport de la Universitat de Barcelona a les persones refugiades rep 64 sol·licituds

La Fundació Solidaritat UB també ha engegat el projecte Mare Nostrum, de suport i consolidació de la solidaritat local envers les persones refugiades.
La Fundació Solidaritat UB també ha engegat el projecte Mare Nostrum, de suport i consolidació de la solidaritat local envers les persones refugiades.
Institucional
(20/06/2016)

Avui, 20 de juny, coincidint amb el Dia Mundial de les Persones Refugiades, la Universitat de Barcelona fa un primer balanç del seu programa de suport a aquest col·lectiu, un programa coordinat per la Fundació Solidaritat UB que es va posar en marxa el setembre del 2015.

La Fundació Solidaritat UB també ha engegat el projecte Mare Nostrum, de suport i consolidació de la solidaritat local envers les persones refugiades.
La Fundació Solidaritat UB també ha engegat el projecte Mare Nostrum, de suport i consolidació de la solidaritat local envers les persones refugiades.
Institucional
20/06/2016

Avui, 20 de juny, coincidint amb el Dia Mundial de les Persones Refugiades, la Universitat de Barcelona fa un primer balanç del seu programa de suport a aquest col·lectiu, un programa coordinat per la Fundació Solidaritat UB que es va posar en marxa el setembre del 2015.

Durant els primers nou mesos, el programa ha rebut 64 sol·licituds (un 71 % dʼhomes i un 29 % de dones). Del total de casos atesos, un 22 % se centren en lʼaccés a la formació universitària (graus, postgraus o màsters); un 17 % corresponen a lʼaccés a la formació dʼidiomes, i un altre 17 % són persones que han de fer el curs preparatori dʼaccés a la universitat organitzat per la Fundació Solidaritat UB (que inclou una branca de coneixements cientificotècnics, una altra dʼidiomes i diversitat cultural, i una tercera de drets humans i resolució de conflictes). La resta de sol·licituds rebudes pel programa (un 44 %) estan en tràmit, a lʼespera de documentació.

El conjunt de casos que han arribat a la Universitat de Barcelona ho han fet tant a través dʼentitats especialitzades en lʼatenció a persones refugiades com dʼentitats socials i de persones a títol individual. Els països de procedència dels sol·licitants són: Síria (75 %), lʼAfganistan (9 %) i la Federació Russa (8 %), així com Egipte, Kènia, el Marroc i lʼIraq (2 % de cada país).

El programa de suport a les persones refugiades de la Universitat de Barcelona desenvolupa la responsabilitat social de la universitat, que, en el context dʼun món globalitzat, té el ferm compromís de contribuir amb els seus recursos, instal·lacions i coneixements a la construcció dʼuna societat pacífica i justa sobre la base de la cooperació i la solidaritat.

Amb aquest objectiu, els dos principals àmbits dʼactuació del programa de suport són la resposta humanitària en les primeres fases de lʼacollida, i la resposta acadèmica. El primer àmbit inclou accions de suport acadèmic i educatiu; dʼallotjament; dʼassessorament jurídic i assistència psicològica per part dʼexperts de la Universitat, i dʼintegració social (amb suport per a lʼaprenentatge dʼidiomes i les qüestions de la vida diària). Pel que fa a la resposta acadèmica, la Universitat de Barcelona col·labora amb diferents països en projectes de recerca sobre la realitat de les persones refugiades i organitza diverses activitats adreçades a la societat civil per informar, formar i sensibilitzar sobre la crisi humanitària.

Mare Nostrum

En la línia del programa de suport, i en relació amb el món local, la Fundació Solidaritat UB va engegar lʼabril del 2016 el projecte Mare Nostrum. Solidaritat local, diàleg i construcció plural de la pau des de lʼexili, dʼun any de durada, que té com a objectiu contribuir a incorporar la visió multidimensional de les persones refugiades en les entitats locals com a actors que legitimen el dret a la pau i a construir-la.

El projecte inclou tres àmbits dʼactuació: la formació de formadors, adreçada a entitats locals de base i també a lʼadministració pública local; lʼanàlisi i divulgació del conflicte a través de lʼObservatori Solidaritat i dʼuna exposició fotogràfica, i lʼelaboració dʼuna guia de bones pràctiques sobre el paper del món local en els processos de construcció de la pau i reconstrucció postconflicte.

Mare Nostrum té el suport de lʼAjuntament de Sant Feliu de Llobregat i el finançament del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, en el marc de la convocatòria de subvencions del 2015 per a projectes de sensibilització i dʼeducació per al desenvolupament dins de la campanya de suport a lʼacollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a la Mediterrània.