El professor Josep Pla i Carrera rep el Premi Crítica Serra dʼOr 2017 per la ʻHistòria de la matemàticaʼ

Moment de l'acte de lliurament.
Moment de l'acte de lliurament.
Cultura
(03/05/2017)

El professor emèrit de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica Josep Pla i Carrera ha estat guardonat amb el Premi Crítica Serra dʼOr 2017 en la categoria de recerca (altres ciències) pels volums Història de la Matemàtica: Egipte i Mesopotàmia, i Història de la Matemàtica: Grècia I. Els guardons de la 51a edició dels Premis Serra dʼOr sʼhan lliurat avui en un acte a lʼEspai Endesa en què han participat lʼabat de Montserrat, Josep M. Soler, i el director de la revista Serra dʼOr, Josep Massot.

Moment de l'acte de lliurament.
Moment de l'acte de lliurament.
Cultura
03/05/2017

El professor emèrit de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica Josep Pla i Carrera ha estat guardonat amb el Premi Crítica Serra dʼOr 2017 en la categoria de recerca (altres ciències) pels volums Història de la Matemàtica: Egipte i Mesopotàmia, i Història de la Matemàtica: Grècia I. Els guardons de la 51a edició dels Premis Serra dʼOr sʼhan lliurat avui en un acte a lʼEspai Endesa en què han participat lʼabat de Montserrat, Josep M. Soler, i el director de la revista Serra dʼOr, Josep Massot.

Les dues obres premiades del professor Pla formen part dʼun ambiciós projecte que té com a objectiu redactar una història de la matemàtica grega en quatre volums —més un de preliminar— en català. Cada volum consta de dues parts diferenciades: un corpus històric i la traducció de textos clàssics del període estudiat. Aquest projecte, impulsat en el marc de la Secció de Ciència i Tecnologia de lʼInstitut dʼEstudis Catalans (IEC) sota la direcció de la també professora de la UB Pilar Bayer, omple un buit pel que fa a la traducció de textos científics grecs en català. Josep Pla en remarca tant el valor cultural com el valor que té com a eina i criteri docent: «Tot docent dʼuna disciplina, científica o no —i, en particular, tot el qui ensenya matemàtica—, nʼha de conèixer el valor didàctic des de la història».

Josep Pla i Carrera és professor emèrit de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB, especialista en lògica i en història de la matemàtica. Va iniciar la carrera docent el curs 1969-1970 a la UB i també va ser un dels primers professors de matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, que tot just naixia. El 1975 va defensar la seva tesi doctoral —la primera de lʼàmbit de matemàtiques escrita en català, titulada Contribució a lʼestudi de les estructures algebraiques dels sistemes lògics deductius—, que va obtenir la màxima qualificació.

Des de llavors, ha dedicat tota la seva vida professional a la recerca i a la docència a la UB, i ha exercit també diversos càrrecs acadèmics a la facultat. És autor de diverses obres i articles especialitzats i també ha publicat articles de divulgació adreçats a estudiants i professors de matemàtiques. És autor de la novel·la Damunt les espatlles dels gegants, sobre Évariste Galois, que li va valdre el Premi de Literatura Científica, atorgat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI). Lʼany 1992, la seva obra Axiomes alternatius de la teoria de conjunts i llur influència en matemàtiques va ser guardonada amb el Premi Ferran Sunyer i Balaguer de lʼIEC. Dins de la seva obra destacaran sempre els  estudis crítics sobre les grans ments matemàtiques universals i les seves contribucions a la didàctica de la història de les matemàtiques en llengua catalana.

La revista Serra dʼOr de lʼAbadia de Montserrat atorga anualment els Premis Crítica Serra dʼOr, unes distincions sense dotació econòmica que han assolit un gran prestigi i renom en lʼàmbit cultural català. Instituïts el 1967, es concedeixen en les categories de literatura i assaig, recerca, teatre, i literatura infantil i juvenil.