El professor Francesc Mestres rep la Medalla de Bronze al Mèrit Policial

El professor Francesc Mestres, expert en genètica forense, és membre del Departament de Genètica de la UB.
El professor Francesc Mestres, expert en genètica forense, és membre del Departament de Genètica de la UB.
Institucional
(09/05/2013)

Francesc Mestres, professor de Genètica Forense del Departament de Genètica de la UB, ha rebut la Medalla de Bronze al Mèrit Policial amb distintiu blau per la seva col·laboració amb la Divisió de la Policia Científica dels Mossos dʼEsquadra. Lʼacte de lliurament dels guardons va tenir lloc el 22 dʼabril passat en el marc de la celebració del Dia de les Esquadres i va estar presidit pel conseller dʼInterior, Ramon Espadaler.

El professor Francesc Mestres, expert en genètica forense, és membre del Departament de Genètica de la UB.
El professor Francesc Mestres, expert en genètica forense, és membre del Departament de Genètica de la UB.
Institucional
09/05/2013

Francesc Mestres, professor de Genètica Forense del Departament de Genètica de la UB, ha rebut la Medalla de Bronze al Mèrit Policial amb distintiu blau per la seva col·laboració amb la Divisió de la Policia Científica dels Mossos dʼEsquadra. Lʼacte de lliurament dels guardons va tenir lloc el 22 dʼabril passat en el marc de la celebració del Dia de les Esquadres i va estar presidit pel conseller dʼInterior, Ramon Espadaler.

El Dr. Mestres, que és membre del Grup de Recerca de Genètica Evolutiva del Departament de Genètica i de lʼInstitut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio-UB), ha desenvolupat diverses línies de recerca en àrees com ara lʼestudi de la colonització dʼAmèrica per la mosca Drosophila subobscura mitjançant lʼús de marcadors genètics clàssics i moleculars i lʼanàlisi de la recombinació genètica en aquesta espècie. A més, també ha estudiat la distribució dels marcadors moleculars en poblacions humanes i la seva importància en genètica forense (en col·laboració amb la Divisió de la Policia Científica dels Mossos dʼEsquadra).

A parer del guardonat, la genètica forense és una eina important «per resoldre molts tipus de casos judicials, com ara assassinats, segrestos o robatoris. És també una tècnica fonamental en la resolució de casos de paternitat i en la identificació de restes de persones desaparegudes». Fins i tot, i gràcies a aquestes tècniques, «sʼha pogut exonerar presos condemnats incorrectament», assegura.
 
Autor dʼarticles sobre aquesta temàtica en revistes jurídiques (La Ley Penal, Revista del Poder Judicial, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología), el professor Mestres col·labora amb la Divisió de la Policia Científica dels Mossos dʼEsquadra fent cursos especialitzats de genètica forense, o mitjançant la transferència dels nous avenços científics i tècnics que puguin ser dʼinterès en aquesta àrea i lʼassessorament sobre temes genètics concrets. Darrerament, ha impulsat una línia de recerca conjunta en aquest àmbit del coneixement.