El premi Nobel de química Roald Hoffmann impartirà una conferència a la UB

Roald Hoffmann, premi Nobel de química el 1981.
Roald Hoffmann, premi Nobel de química el 1981.
Recerca
(20/01/2023)

Roald Hoffmann, premi Nobel de química el 1981 i doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona el 1992, impartirà la conferència «All the ways to have a bond» el dimarts 24 de gener, a les 11:00, a lʼAula Magna Enric Casassas de la Facultat de Química. Organitzen lʼacte, que es podrà seguir en directe mitjançant aquest enllaç, la Facultat de Química i lʼInstitut de Química Teòrica i Computacional (IQTC) de la UB.

Roald Hoffmann, premi Nobel de química el 1981.
Roald Hoffmann, premi Nobel de química el 1981.
Recerca
20/01/2023

Roald Hoffmann, premi Nobel de química el 1981 i doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona el 1992, impartirà la conferència «All the ways to have a bond» el dimarts 24 de gener, a les 11:00, a lʼAula Magna Enric Casassas de la Facultat de Química. Organitzen lʼacte, que es podrà seguir en directe mitjançant aquest enllaç, la Facultat de Química i lʼInstitut de Química Teòrica i Computacional (IQTC) de la UB.

Roald Hoffmann, vinculat a la Universitat Cornell (Estats Units), va compartir el premi Nobel de química amb Kenichi Fukui per les seves teories —desenvolupades de manera independent— sobre com les propietats de simetria dels orbitals moleculars expliquen el curs de les reaccions químiques.

Cal destacar que Roald Hoffmann ha col·laborat en diverses ocasions amb la UB, en especial amb lʼequip del professor emèrit Santiago Álvarez, del Departament de Química Inorgànica i Orgànica, qui el va apadrinar en lʼacte dʼinvestidura com a doctor honoris causa, i amb el catedràtic Pere Alemany, del Departament de Ciència de Materials i Química Física i de lʼInstitut de Química Teòrica i Computacional (IQTC) de la UB. En aquesta conferència a la UB, explorarà el món dels enllaços químics, imprescindibles per entendre la matèria i la vida, i abordarà alguns dels criteris experimentals per estudiar-ne les característiques.

La simetria dels orbitals moleculars

Nascut el 1937 en el si dʼuna família polonesa dʼorigen jueu a Zólotxiv (Ucraïna), Hoffmann va conèixer de ben petit la barbàrie de la guerra al continent europeu —durant molt temps va estar amagat en unes golfes, i el seu pare va ser assassinat pels nazis—. Després de fugir als Estats Units amb la família, va estudiar Química a la Universitat de Colúmbia i es va doctorar el 1962 a la Universitat Harvard.

En el camp de la química, els seus treballs han contribuït a desxifrar el paper dels orbitals en les reaccions químiques i lʼestructura electrònica dels compostos inicials i finals. Les conegudes regles de Woodward-Hoffmann —desenvolupades en col·laboració amb Robert B. Woodward— es basen en les propietats de simetria dels orbitals moleculars i es consideren un dels avenços més destacats en la química orgànica de la segona meitat del segle XX.

Noves fronteres entre lʼart i la ciència

Hoffmann destaca també per la seva vocació per lʼassaig, la literatura i la poesia. A la dècada dels setanta va començar a escriure poemes, i lʼeditorial de la Universitat de Florida Central li va publicar els poemaris The metamict state (1987) i Gaps and verges (1990). A més, és autor de lʼassaig sobre ciència The same and not the same, i és coautor, juntament amb Carl Djerassi, de la coneguda obra de teatre Oxygen, traduïda al català lʼany 2011, que reflexiona sobre el procés de les descobertes científiques. Així mateix, en col·laboració amb lʼartista Vivian Torrence va crear Chemistry Imagined (Smithsonian Institution Press, 1993), i ha explorat les fronteres entre lʼart i la ciència amb iniciatives com ara els cafès científics que es feien cada mes al Cornelia Street Cafe de Nova York.

En aquesta línia dʼactivitats literàries, el divendres 20 de gener Hoffmann presentará una antologia bilingüe dels seus poemes titulada Los hombres y las moléculas (Auralaria Ediciones, 2022), a lʼauditori de la Llotja dʼOriola (Alacant), en el marc de les activitats de lʼAula de Poesia Miguel Hernández. El dilluns 23 de gener presentarà aquesta obra a la seu de lʼInstitut dʼEstudis Catalans, a les 18:00, en un acte en què participaran Gregori Ujaque, president de la Societat Catalana de Química (SCQ); Santiago Álvarez, professor emèrit de la Facultat de Química de la UB; Luisa Pastor, traductora i editora, i Àngel Terron, catedràtic de Química de la Universitat de les Illes Balears.