EL PCB incorpora un nou grup de recerca del departament d'Ecologia de la UB

(19/05/2008)

El Grup Freshwater Ecology and Management (F.E.M), dirigit pel catedràtic d'Ecologia de la Universitat de Barcelona Narcís Prat, compta a partir d'aquest mes amb un nou espai al Parc Científic de Barcelona. Està especialitzat en temes d'ecologia d'ecosistemes aquàtics continentals (llacs, llacunes, rius) i en la seva gestió, així com en el disseny i l'aplicació d'indicadors de qualitat de l'aigua i de canvi ambiental. Les noves instal·lacions s'ubiquen a la primera planta de l'edifici Filosofia, i es dedicaran, principalment, a impulsar el desenvolupament de projectes ja en curs, tot i que és voluntat del grup impulsar-ne altres de nous.

Enllaç a la notícia

19/05/2008

El Grup Freshwater Ecology and Management (F.E.M), dirigit pel catedràtic d'Ecologia de la Universitat de Barcelona Narcís Prat, compta a partir d'aquest mes amb un nou espai al Parc Científic de Barcelona. Està especialitzat en temes d'ecologia d'ecosistemes aquàtics continentals (llacs, llacunes, rius) i en la seva gestió, així com en el disseny i l'aplicació d'indicadors de qualitat de l'aigua i de canvi ambiental. Les noves instal·lacions s'ubiquen a la primera planta de l'edifici Filosofia, i es dedicaran, principalment, a impulsar el desenvolupament de projectes ja en curs, tot i que és voluntat del grup impulsar-ne altres de nous.

Enllaç a la notícia