El Pati Geològic de la UB apropa la ciutadania al món de la geologia i les ciències de la Terra

El Pati Geològic de la UB ha estat inaugurat en un acte celebrat a la Facultat de Geologia avui divendres, 24 d'octubre.
El Pati Geològic de la UB ha estat inaugurat en un acte celebrat a la Facultat de Geologia avui divendres, 24 d'octubre.
Recerca
(24/10/2014)

Apropar el món de la geologia al conjunt de la societat dʼuna manera divulgativa i entenedora per a tothom és un dels principals objectius del Pati Geològic de la UB, una nova proposta per a tota la ciutadania que ha estat inaugurada a la Facultat de Geologia avui divendres, 24 d'octubre, a les 12 hores. En lʼacte, presidit pel rector, Dr. Dídac Ramírez, hi han participat Luis Herrero, subdirector general del Banc Santander i director territorial de Catalunya; Lluís Cabrera, degà de la Facultat de Geologia, i Joan Roca, director dels Campus dʼExcel·lència Internacional de la UB. També hi ha assistit lʼequip de treball format per Miquel Àngel Cuevas, professor emèrit del Departament de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals; Pere Busquets, professor del Departament dʼEstratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines; Antonio Domínguez, professor jubilat de batxillerat; Jordi Vives, enginyer industrial i tècnic museístic; els arquitectes Roberto Ferreira i Eliana Crubellati, així com Josep Garcia i Lídia Gàllego, gerent i consellera tècnica, respectivament, del districte de les Corts de lʼAjuntament de Barcelona.

El Pati Geològic de la UB ha estat inaugurat en un acte celebrat a la Facultat de Geologia avui divendres, 24 d'octubre.
El Pati Geològic de la UB ha estat inaugurat en un acte celebrat a la Facultat de Geologia avui divendres, 24 d'octubre.
Recerca
24/10/2014

Apropar el món de la geologia al conjunt de la societat dʼuna manera divulgativa i entenedora per a tothom és un dels principals objectius del Pati Geològic de la UB, una nova proposta per a tota la ciutadania que ha estat inaugurada a la Facultat de Geologia avui divendres, 24 d'octubre, a les 12 hores. En lʼacte, presidit pel rector, Dr. Dídac Ramírez, hi han participat Luis Herrero, subdirector general del Banc Santander i director territorial de Catalunya; Lluís Cabrera, degà de la Facultat de Geologia, i Joan Roca, director dels Campus dʼExcel·lència Internacional de la UB. També hi ha assistit lʼequip de treball format per Miquel Àngel Cuevas, professor emèrit del Departament de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals; Pere Busquets, professor del Departament dʼEstratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines; Antonio Domínguez, professor jubilat de batxillerat; Jordi Vives, enginyer industrial i tècnic museístic; els arquitectes Roberto Ferreira i Eliana Crubellati, així com Josep Garcia i Lídia Gàllego, gerent i consellera tècnica, respectivament, del districte de les Corts de lʼAjuntament de Barcelona.

 

Una nova eina docent i divulgativa

El Pati Geològic de la Facultat de Geologia ha estat finançat pel Banc Santander a través de Santander Universidades España, a més de tenir altres aportacions i contribucions. Es tracta dʼuna nova eina docent i de divulgació científica, oberta a estudiants de tots els nivells educatius i a tota la ciutadania. A partir dʼun eix temporal i espacial en lʼescala geològica, el pati elabora un discurs conceptual, descriptiu i dʼusos sobre un conjunt de materials geològics, especialment dissenyats i explicats per divulgar el món de la geologia.

En conjunt, el Pati Geològic crea un espai en què roques i lloses de paviment originades per diferents processos (vulcanisme, sedimentació, metamorfisme, etc.) mostren al visitant una perspectiva pròpia sobre el món de la geologia que es pot abordar amb diferents graus de complexitat. Així doncs, a la part inferior es presenta una mostra dels fonaments geològics peninsulars, mentre que a la superior sʼexposen materials mesozoics i cenozoics. Les roques i les lloses del paviment segueixen un ordre temporal, de més antic a més modern, amb lʼexcepció del granit. Aquesta història no és contínua, però les discontinuïtats que apareixen en aquest itinerari geològic estan convenientment representades.

Entre altres materials, el Pati Geològic de la UB inclou lloses granítiques de la Serralada Litoral Catalana, blocs dʼesquists de pedreres de lʼAlt Empordà, pissarres originàries del massís ibèric, gres vermell típic de les construccions de lʼEuropa gòtica, i roques calcàries nummulítiques riques en registre fòssil.

 

Un jardí geològic en un campus universitari

El Pati Geològic de la UB és un dels primers components del que serà el futur Jardí Geològic, una instal·lació museística i cultural vinculada al campus dʼexcel·lència internacional Barcelona Knowledge Campus (BKC). El Jardí Geològic, que es desplegarà en lʼespai urbà al voltant de la Facultat de Geologia de la UB, serà un equipament centrat en la geologia i les ciències de la Terra que vol dinamitzar el vessant cultural al campus de la Diagonal Portal del Coneixement en un context per fomentar lʼús públic dels espais urbans.

El Banc Santander, a través de la Divisió Global Santander Universidades, dóna suport a la Universitat de Barcelona des del 1997 en el desenvolupament de diverses iniciatives i programes educatius. Lʼentitat financera col·labora amb més de 1.100 universitats i centres de recerca dʼarreu del món, als quals, des del 1996, hi ha destinat més de mil milions dʼeuros.