El Museu Estatal dʼAuschwitz-Birkenau sʼuneix a la xarxa de lʼObservatori Europeu de Memòries

Amb l’acord, la reconeguda institució polonesa es converteix en una de les 44 organitzacions sòcies de la xarxa transnacional de memòries de la Fundació Solidaritat UB.
Amb l’acord, la reconeguda institució polonesa es converteix en una de les 44 organitzacions sòcies de la xarxa transnacional de memòries de la Fundació Solidaritat UB.
Institucional
(18/05/2017)

Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona (EUROM) ha establert un conveni de col·laboració amb el Museu Estatal dʼAuschwitz-Birkenau. Amb lʼacord, la reconeguda institució polonesa es converteix en una de les 44 organitzacions sòcies de la xarxa transnacional de lʼEUROM, creada el 2012 amb lʼobjectiu de fomentar la investigació interdisciplinària i activitats culturals que ajudin a promoure i desenvolupar la diversitat de les memòries col·lectives.

Amb l’acord, la reconeguda institució polonesa es converteix en una de les 44 organitzacions sòcies de la xarxa transnacional de memòries de la Fundació Solidaritat UB.
Amb l’acord, la reconeguda institució polonesa es converteix en una de les 44 organitzacions sòcies de la xarxa transnacional de memòries de la Fundació Solidaritat UB.
Institucional
18/05/2017

Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona (EUROM) ha establert un conveni de col·laboració amb el Museu Estatal dʼAuschwitz-Birkenau. Amb lʼacord, la reconeguda institució polonesa es converteix en una de les 44 organitzacions sòcies de la xarxa transnacional de lʼEUROM, creada el 2012 amb lʼobjectiu de fomentar la investigació interdisciplinària i activitats culturals que ajudin a promoure i desenvolupar la diversitat de les memòries col·lectives.

El conveni estableix les condicions generals per a la cooperació científica, tècnica, administrativa i docent entre les dues institucions, incloent-hi la investigació conjunta i lʼintercanvi entre els seus membres. En aquest marc, les dues entitats ja estan treballant en lʼorganització dʼun fòrum de drets humans, que tindrà lloc en la segona meitat del 2017 al Museu Estatal dʼAuschwitz-Birkenau. En lʼactivitat hi col·laborarà la Fundació Museu de la Pau de Gernika, també membre de la xarxa.


Acords amb la Universitat de Bucarest i la Fundació Mur de Berlín

A més dʼaquest conveni amb el Museu Estatal dʼAuschwitz-Birkenau, enguany lʼEUROM ha signat acords de col·laboració similars amb la Facultat de Ciències Polítiques de la Universitat de Bucarest i amb la Fundació Mur de Berlín. Actualment, la xarxa transnacional de memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona està formada per 44 institucions i grups de recerca de divuit països europeus i dels Estats Units.

Creat el 2012 amb el suport de la Comissió Europea, lʼObservatori Europeu de Memòries treballa per al reconeixement de la diversitat de les memòries col·lectives. En aquest sentit, a través de la promoció de projectes transdisciplinaris, transversals i transnacionals, lʼEUROM té com a objectiu identificar i analitzar la diversitat dels processos de memòria a Europa i en altres continents, promoure el debat per a la creació de polítiques públiques representatives i per contribuir a lʼanàlisi i la gestió, promoure una socialització de les iniciatives de memòria, i fomentar les connexions reals entre institucions, professionals i investigadors.