El màster dʼEstudis Internacionals commemora els 30 anys amb unes jornades sobre lʼactualitat dʼentitats com lʼONU o la UE

Moment de les jornades.
Moment de les jornades.
Acadèmic
(27/11/2019)

«Integrar és el concepte diferencial de lʼAgenda 2030 de les Nacions Unides respecte a etapes anteriors: integrar els diferents objectius de desenvolupament sostenible i els diferents actors que intervenen per assolir-los». Això és el que va remarcar Remo Lalli, secretari del Comitè dʼAlt Nivell sobre Gestió de les Nacions Unides, en les jornades commemoratives del 30è aniversari del màster dʼEstudis Internacionals de la UB. Lalli va ser un dels ponents que durant dos dies van analitzar els reptes de futur de les organitzacions internacionals, des de les que sʼintegren en el sistema de les Nacions Unides fins a la Unió Europea post-Brexit.

Moment de les jornades.
Moment de les jornades.
Acadèmic
27/11/2019

«Integrar és el concepte diferencial de lʼAgenda 2030 de les Nacions Unides respecte a etapes anteriors: integrar els diferents objectius de desenvolupament sostenible i els diferents actors que intervenen per assolir-los». Això és el que va remarcar Remo Lalli, secretari del Comitè dʼAlt Nivell sobre Gestió de les Nacions Unides, en les jornades commemoratives del 30è aniversari del màster dʼEstudis Internacionals de la UB. Lalli va ser un dels ponents que durant dos dies van analitzar els reptes de futur de les organitzacions internacionals, des de les que sʼintegren en el sistema de les Nacions Unides fins a la Unió Europea post-Brexit.

Lalli va explicar a grans trets la complexitat dʼuna organització com lʼONU, en la qual actualment hi ha tres reformes en marxa: la de lʼàmbit de la pau i la seguretat; la de lʼàmbit del desenvolupament, i la que pretén establir un nou paradigma de gestió de les Nacions Unides. Aquestes reformes impliquen integrar objectius i tasques, per exemple unir la tasca més dʼanàlisi i lʼoperacional. Finalment, Lalli va assenyalar el paper que han començat a jugar les Nacions Unides en el camp de la innovació. Va advertir que «la intel·ligència artificial, la biotecnologia i altres disciplines es desenvolupen en una situació de buit de principis i valors i, atesa la velocitat a què ho fan, això pot ser devastador per a la societat».

Durant la jornada, diversos ponents van tractar temes de teoria general en lʼàmbit dels estudis internacionals i van plantejar casos dʼestudi concret sobre organitzacions mundials com lʼOrganització Mundial del Comerç, lʼOrganització Internacional del Treball o les noves formes de cooperació internacional com lʼorganització SEforALL. Les darreres sessions de la jornada es van dedicar a analitzar organitzacions regionals, com la UE i el procés del Brexit o lʼactualitat del Mercosur.

Durant la seva intervenció, la directora del màster, la catedràtica de la UB Anna Maria Badia, va recordar que aquesta titulació es va iniciar lʼany 1988, «amb mur de Berlín, sense Google, amb una Iugoslàvia que era referència dels països no alineats», i que ha continuat fins ara «amb lʼambició dʼanar-nos adaptant a tots els canvis». Badia va presentar la memòria que sʼha editat sobre el màster amb motiu del 30è aniversari i on, a més dʼun recull de les activitats realitzades en aquests trenta anys, hi ha les aportacions dels professors Joan Tugores i Pelai Pagès, que han impartit classes en la titulació des dels seus inicis, i les dʼalguns dels més de 600 alumnes que han obtingut la titulació.

El màster dʼEstudis Internacionals té com a objectiu aprofundir en el coneixement de la societat internacional des dʼuna perspectiva multidisciplinària. Parteix de cursos generals sobre història, economia internacional, dret internacional públic, relacions internacionals, i organitzacions internacionals, per centrar-se en lʼestudi de la cooperació internacional institucionalitzada en àmbits com el manteniment de la pau i la seguretat internacionals, les relacions econòmiques internacionals, la protecció i promoció dels drets humans, i la cooperació internacional per al desenvolupament o en els àmbits tècnic, científic i tecnològic. El màster té un programa de suport per fer pràctiques en organitzacions internacionals i, de fet, en la memòria ara publicada sʼhi detallen pràctiques realitzades a les Nacions Unides, per exemple en el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament a diferents països, així com a diverses entitats dʼàmbit internacional amb oficina a Barcelona.