El Laboratori de Dinàmica Metabòlica en Càncer de la UB sʼestableix al Parc Científic de Barcelona

El professor Carlos Sebastián, director del Laboratori de Dinàmica Metabòlica en Càncer de la UB.
El professor Carlos Sebastián, director del Laboratori de Dinàmica Metabòlica en Càncer de la UB.
Recerca
(19/03/2021)

El Laboratori de Dinàmica Metabòlica en Càncer de la Universitat de Barcelona, dirigit per lʼinvestigador Carlos Sebastián i dedicat a estudiar la reprogramació metabòlica de les cèl·lules canceroses, sʼacaba dʼincorporar al Parc Científic de Barcelona (PCB). Amb aquest trasllat, el laboratori sʼintegra «en un entorn científic privilegiat que potenciarà les sinergies i els esforços col·laboratius amb altres grups de recerca públics i amb empreses en un ecosistema innovador», explica Carlos Sebastián, que és professor titular Beatriz Galindo al Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la Facultat de Biologia i membre de lʼInstitut de Biomedicina de la UB (IBUB).

El professor Carlos Sebastián, director del Laboratori de Dinàmica Metabòlica en Càncer de la UB.
El professor Carlos Sebastián, director del Laboratori de Dinàmica Metabòlica en Càncer de la UB.
Recerca
19/03/2021

El Laboratori de Dinàmica Metabòlica en Càncer de la Universitat de Barcelona, dirigit per lʼinvestigador Carlos Sebastián i dedicat a estudiar la reprogramació metabòlica de les cèl·lules canceroses, sʼacaba dʼincorporar al Parc Científic de Barcelona (PCB). Amb aquest trasllat, el laboratori sʼintegra «en un entorn científic privilegiat que potenciarà les sinergies i els esforços col·laboratius amb altres grups de recerca públics i amb empreses en un ecosistema innovador», explica Carlos Sebastián, que és professor titular Beatriz Galindo al Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la Facultat de Biologia i membre de lʼInstitut de Biomedicina de la UB (IBUB).

Les cèl·lules canceroses necessiten reajustar el seu metabolisme a fi dʼobtenir lʼenergia i els metabòlits necessaris per satisfer les seves demandes energètiques i anabòliques i mantenir una alta taxa de creixement i divisió cel·lular. Aquesta reprogramació metabòlica és un tret fonamental de totes les cèl·lules canceroses i està directament regulada per oncogens i gens supressors de tumors. No obstant això, encara hi ha un gran desconeixement sobre lʼheterogeneïtat metabòlica i lʼevolució del càncer, així com sobre els mecanismes moleculars precisos que impulsen la reprogramació metabòlica i les seves conseqüències biològiques.

«Comprendre les propietats metabòliques específiques dels diferents subtipus cel·lulars dins dels tumors, la seva associació amb el destí i el fenotip de les cèl·lules canceroses i el seu paper en lʼevolució del càncer és una àrea de coneixement encara per explorar», explica Carlos Sebastián.

 

El Laboratori de Dinàmica Metabòlica en Càncer té com a objectiu comprendre el paper del metabolisme com a regulador del destí de les cèl·lules mare, lʼhomeòstasi i la tumorigènesi dels teixits, i la interacció funcional entre la reprogramació metabòlica i altres programes genètics i epigenètics involucrats en aquests processos.

Lʼequip de recerca que dirigeix el professor Sebastián està centrat en lʼestudi de la regulació metabòlica del càncer i la seva diafonia (crosstalk) amb els factors genètics i epigenètics implicats en el procés tumorigen, una línia de treball que ajudarà a dissenyar teràpies antitumorals innovadores i més eficaces.

Més informació: