LʼInstitut de Recerca Sant Joan de Déu rep el reconeixement com a centre CERCA

 
 
Recerca
(20/11/2020)

LʼInstitut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD), participat per la Universitat de Barcelona, ha estat reconegut pel Patronat de la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA) com a centre CERCA. Aquest reconeixement implica el desenvolupament dʼuna recerca de frontera orientada a lʼimpacte científic i econòmic i a la millora del benestar social i individual.

 
 
Recerca
20/11/2020

LʼInstitut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD), participat per la Universitat de Barcelona, ha estat reconegut pel Patronat de la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA) com a centre CERCA. Aquest reconeixement implica el desenvolupament dʼuna recerca de frontera orientada a lʼimpacte científic i econòmic i a la millora del benestar social i individual.

LʼIRSJD és un centre de recerca en biomedicina format per grups de dos hospitals universitaris —lʼHospital Sant Joan de Déu Barcelona i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu— i tres instituts de recerca —lʼInstitut de Biomedicina (IBUB) i lʼInstitut de Neurociències (UBNeuro), tots dos de la Universitat de Barcelona, i el Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica de la UPC.

La Institució CERCA focalitza les seves actuacions a contribuir a la presència internacional dels centres de recerca de Catalunya i a potenciar la cooperació i lʼintercanvi científic amb els millors centres i universitats dʼarreu. També facilita i promou lʼadopció de polítiques conjuntes per gestionar la recerca, el desenvolupament científic i la transferència de coneixement. Dʼaltra banda, treballa per incrementar i facilitar la transferència de coneixement al sector empresarial i a la societat en general, potenciant alhora la implicació dʼaquests agents en lʼàmbit de la recerca.

Més informació